Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Produktový design

vedoucí ateliéru
doc. MgA. Zdeněk Veverka

kontaktní informace
kancelář / LS-326
e-mail / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


informace k přijímacímu řízení

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://fdu.zcu.cz/en/388-design#sigProGalleriadb7239b5ad

o ateliéru

Produktový design je specializací programu Design a užitá tvorba. Jedná se o akademicky zaměřenou přípravu tvůrčích osobností působících v oblasti výtvarného umění. Jejími pilíři jsou tvorba, reflexe a interpretace. Těžištěm přípravy studentů je ateliérová výuka, v níž je jednak rozvíjena technická a technologická zdatnost studentů, jednak její tvořivé překračování s cílem obohacení vlastního autorského stylu vyjadřování. Primárně je ateliérová výuka v tematické rovině zaměřena podle koncepce autorského uměleckého projektu studenta s cílem dosáhnout jeho expozice, či uplatnění v praxi či aplikační sféře. Ateliérové předměty, jádro výuky, jsou doplňovány teoretickými disciplínami zaměřenými na kompetenční rozvoj studentů v oblastech recepce, reflexe a interpretace vlastní i cizí tvorby. Studenti jsou vzděláváni k tomu, aby toto poznání byli schopni vnímat v širších souvislostech a zprostředkovat je odbornému i širokému publiku alespoň v jednom světovém jazyce.

Po absolvování oboru prokazuje student dovednosti:
samostatně si zvolit oblast tvorby a navrhování v závislosti na svém zájmu, získat si patřičné informace o zdrojích, materiálech a navázat spolupráci s průmyslovou firmou zabývající se danou problematikou,
sepsat a vybavit vizualizacemi rešerši produktů v zadané tematické oblasti, být schopen prezentovat produkt a jeho problematiku laické i odborné veřejnosti z různých kontextech,
být vedoucím členem týmu, organizovat práci zástupců jiných disciplín z pozice hlavního designera, být schopen kompromisů a flexibility v rámci širokého spektra technických a technologických požadavků různých disciplín,
zvolit odpovídající technologii výroby modelu a navrhne technologický postup výroby prototypu a řadové výroby, kterou projedná a zrealizuje s konkrétní firmou
vytvořit 3D model komplexního produktu pomocí standardních modelérských postupů, nebo 3D editorů a 3D tisku, prezentovat modely před laickou i odbornou veřejností, spolupracující firmou, investorem, atd.,
kriticky posuzovat vlastní práce v oborovém kontextu a stylovém rámci, před zákazníkem a před ostatními členy týmu,
vybírat vhodné formy prezentace a propagace prototypu/projektu, volit ze širší škály forem prezentace a výsledné formy zpracovat v odpovídající kvalitě

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul BcA., získaný na umělecké škole výtvarného zaměření a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách zde).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoby diplomové práce v podobě designérského projektu na téma navržené studentem nebo určené pedagogem,
 • teoretická práce, která zasazuje zpracované téma a způsob jeho realizace do širších souvislostí v oblasti designu, a to nejen v jeho historických, ale i aktuálních souvislostech
 • zkouška z oboru, teorie a dějin umění a designu, estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Design úsporného motorového vozidla

  Design osobního automobilu se zvýšenou průchodností terénem

  Design sněžného skútru

  Design zemědělského traktoru

  Soubor kuchyňských elektrospotřebičů

  Soubor svítidel

  Hračky – pomůcky pro zdokonalení jemné motoriky

  Zahradní nábytek

  Design lůžka pro intenzivní péči

  Interiér koupelny pro tělesně postižené a seniory se sníženou pohyblivostí

  Design ruční nebo samojízdné sekačky/elektrické kosy

  Soubor – nákupní vozík s dětskou sedačkou

  Rekreační plavidlo

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logo eng

eu

european union

european regional development fund

investing in your future

social links

facebook

instagram

youtube

 

address

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E