Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
8206T124 / Design

vedoucí ateliéru
doc. MgA. Zdeněk Veverka

kontaktní informace
kancelář / LS-326
telefon / 377636723
e-mail / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konzultační hodiny / *.DOC


informace k přijímacímu řízení

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://fdu.zcu.cz/en/388-design#sigProGalleriadb7239b5ad

o ateliéru

Studium navazujícího magisterského oboru Design má charakter praktické ateliérové výuky se zařazením týmové práce se studenty některých dalších fakult, kdy týmy sestavené z našich designérů, konstruktérů a manažerů studujících na Fakultě strojní a dalších specializací studentů z Fakulty elektrotechnické a Fakulty zdravotnických studií řeší s konkrétní úkoly od průmyslových firem.

Obor je zaměřen na studium designu v kontextu aktuálního rozvoje vědy, techniky a technologií v intencích současného názoru na estetiku, funkčnost a optimalizaci výroby produktu. Samozřejmostí je zohlednění souvislostí s ekologií, sociologií i ekonomikou.

Během studia mohou posluchači obou specializací Designu pravidelně vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i diplomové práce v plzeňských galeriích, které FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu v rámci výstav a účastí v mnoha soutěžích a projektech i mimo Plzeň.

Absolventi studijního navazujícího magisterského oboru Design jsou všestranně připraveni pro výkon svého povolání ať už jako zaměstnanci průmyslové firmy, vedoucí nebo členové týmu designérského studia nebo samostatní designéři, kteří přijímají zakázky od různých subjektů. Stavějí přitom na znalosti historických zákonitostí rozvoje a proměn designu (jako samostatného oboru) na znalosti současných trendů v oboru, stejně jako na zevrubném poznání možností aktuálně využívaných materiálů a technologických postupů.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul BcA., získaný na umělecké škole výtvarného zaměření a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška > Design).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoby diplomové práce v podobě designérského projektu na téma navržené studentem nebo určené pedagogem,
 • teoretická práce, která zasazuje zpracované téma a způsob jeho realizace do širších souvislostí v oblasti designu, a to nejen v jeho historických, ale i aktuálních souvislostech
 • zkouška z oboru, teorie a dějin umění a designu, estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Design úsporného motorového vozidla

  Design osobního automobilu se zvýšenou průchodností terénem

  Design sněžného skútru

  Design zemědělského traktoru

  Soubor kuchyňských elektrospotřebičů

  Soubor svítidel

  Hračky – pomůcky pro zdokonalení jemné motoriky

  Zahradní nábytek

  Design lůžka pro intenzivní péči

  Interiér koupelny pro tělesně postižené a seniory se sníženou pohyblivostí

  Design ruční nebo samojízdné sekačky/elektrické kosy

  Soubor – nákupní vozík s dětskou sedačkou

  Rekreační plavidlo

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logo eng

eu

european union

european regional development fund

investing in your future

social links

facebook

youtube

 

address

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

international relations and entrance exams information for foreign applicants

mgr. markéta kohoutková

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

phone / 377 636 716

fax / 377 636 702