Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Josef Ladislav Jícha: Zrcadlení 85

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Inkubator Gallery Vás srdečně zvou na otevření výstavy legendárního plzeňského grafika, malíře a ilustrátora Josefa Ladislava Jíchy. Vernisáž se uskuteční v pátek 1. listopadu od 17 hodin.

Image Gallery

vernisáž: Friday, 01 November 2019
od: Thursday, 31 October 2019
do: Thursday, 28 November 2019

Čas, který nám všem spravedlivě ubíhá, nás postupně posouvá z tvůrčího období do údobí hodnotícího. Život jubilanta Josefa Ladislava Jíchy byl nejen dostatečně dlouhý, ale i bohatý na plody tvůrčí práce, takže je co obdivovat a také hodnotit.

Josef Ladislav Jícha představuje lidsky i umělecky vyzrálou osobnost připomínající v svém profilu renesanční umělce. Jeho tvůrčí projev pokrývá širokou paletu odstínů malby, variabilitu výtvarných projevů v grafice, ale dokáže se stylisticky vtipně s břitkou ironií pohybovat i ve slovesném projevu. K absolutní dokonalosti zde chybí už jen sochařství. Ale to bylo dopřáno jen velkému Michelangelu Buonarrotimu.

Opravdová velikost umělce, vedle vlastního specifického uměleckého vyjádření, se vyznačuje integritou života a díla. A na hodnotném životě může vzniknout i hodnotné umělecké dílo. V historii umění můžeme transparentně vysledovat úzkou vazbu mezi těžkým životem a uměním, vzešlým na žírné půdě bolestné životní zkušenosti. To je i životní příběh umělce a člověka J. L. Jíchy.

Plzeň v současné době nedisponuje adekvátním výstavním sálem, kde by bylo možno životní uměleckou žeň J. L. Jíchy představit alespoň tak, jak se to podařilo v roce 2014 v plaském konventu. Náhradním řešením je předvést rozsáhlé dílo umělce v sérii významově orientovaných dílčích výstav.

Pavel Štauber

 

FUD bile logo eng

eu

european union

european regional development fund

investing in your future

social links

facebook

instagram

youtube

 

address

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E