Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

galerie ladislava sutnara

adresa
Riegrova 11, 301 00 Plzeň

kontakt
e-mail /  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon / 377 63 68 89

Otevírací doba:
úterý - pátek 11:00 - 18:00
sobota 10:00 - 15:00

galerie LS rieg

Galerie Ladislava Sutnara vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie, situované v kulturním srdci města – v bezprostřední blízkosti Divadla J. K. Tyla, Měšťanské besedy, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Západočeského muzea či Knihovny města Plzně. Jejím dlouhodobým cílem je etablovat se jako prestižní galerie, jež se soustředí převážně na vystavování současného designu a užitého umění. Tato pozice by měla reflektovat zvyšující se význam a důležitost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v plzeňské i regionální kultuře a školství. Galerie hostí výstavy domácích i hostujících pedagogů a studentů, zároveň v rámci přeshraniční i euroregionální spolupráce seznamuje veřejnost s tvorbou spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí – a to především partnerských měst Plzně či bývalých, současných a budoucích evropských hlavních měst kultury. Hlásí se tak k aktivní spoluúčasti na projektu Plzeň – EHMK 2015.

Neméně významný je pro galerii jedinečný odkaz osobnosti a díla Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka. Galerie se hlásí k Sutnarovi i jedním z jeho log, které si se svolením Radoslava L. Sutnara, syna proslulého designéra, vzala za své. Jedna z výstav bude každoročně věnována právě fenoménu Sutnar – a stane se tak jedním z uzlových bodů struktury výstavního plánu. Dalším takovým bodem jsou květnové Slavnosti svobody, během nichž se v galerii již několik let představují američtí umělci spjatí s Plzní či Českou republikou. Ostatně právě v rámci Slavností se v roce 2011 otevřela Galerie Ladislava Sutnara jedinečnou výstavou Tribute 21 Roberta Rauschenberga. Navazující červnový termín je v rámci Měsíce Meliny Mercouri pravidelně věnován umělci či instituci z některého z evropských hlavních měst kultury. V červnu 2011 se tak v galerii představila École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels z belgického města Mons, jež bylo vedle Plzně vybráno coby Evropské hlavní město kultury 2015. Vrcholem výstavního plánu roku 2011 byla podzimní výstava Americké Venuše Ladislava Sutnara. V říjnu roku 2012 na ni navázala další výstava ze Sutnarova bohatého díla – Cesty nové typografie. U příležitosti slavnostního otevření nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara tak galerie představila Sutnarovu plakátovou a typografickou tvorbu.

galerie ladislava sutnara

Nespatřený komiks

Kurt van der Basch - ilustrace a storyboard ve filmové produkci

Mutageny

Václav Šlajch je českým ilustrátorem a autorem komiksů, zároveň působí jako pedagog v Ateliéru Mediální a didaktické ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Na Západočeské univerzitě absolvoval obor Ilustrace na tehdejším Ústavu umění a designu a získal titul nejen titul MgA. Za svou diplomovou práci získal navíc Cenu ředitele Ústavu umění a designu. Později absolvoval obor „Elektroenergetika" na Fakultě elektrotechnické.

Ve svých uměleckých začátcích kreslil perem a tuší, ale později začal experimentovat a přešel na pastelovou techniku. V současné době kombinuje pastel, tužku a počítačovou postprodukci.

Od roku 2007 spolupracuje s Městskou knihovnou v Praze. Mimo jiné pracoval na vizuálu k 10. výročí knihovny, 17. května 2012 mu pak knihovna elektronicky vydala komiksy Knihovna a Příběh Pražské bible.
V roce 2010 obdržel za Historii Metodeana ocenění Muriel v kategorii Nejlepší krátký komiks.

Výstava "Mutageny" představí převážně volnou tvorbu Václava Šlajcha. Groteskně neradostné vize zabývající se deformací živého, a to jak prostřednictvím vnějších, tak vnitřních vlivů.

Pelikán - Corbi

 

Nová výstava va Galerii Ladislava Sutnara představí dva velikány designu.

Specific LandArt

Více než desítky realizací dosáhl projekt Zaniklé a ohrožené kostely, na kterém pracovali studenti a pedagogové oboru Socha a prostor na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Projekt byl součástí programové linie LandArt Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015, stal se pilotní akcí v regionálním měřítku. Z celkového počtu 122 ohrožených, zničených a rozpadlých kostelů plzeňské diecéze bylo vybráno 13 míst, která ožila výtvarnou intervencí.

Smyslem projektu není a nemůže být úplná obnova staveb. Samotný počet chátrajících, někdy i záměrně devastovaných objektů, je příliš vysoký a jejich rekonstrukce nebo celková obnova je nereálná. Jejich význam však nezaniká, jsou to duchovní centra, místa, kde se lidé shromažďovali
a zamýšleli se nad tím, co přesahuje jejich možnosti. V dnešní době nemusí být tento přesah pouze náboženský, tato místa lze chápat jako nositele kulturního dědictví naší země a skrze uměleckou intervenci probudit znovu život a smysl těchto památek.

Vedoucí ateliéru Socha a prostor prof. akad. soch. Jiří Beránek vysvětluje: „Člověk se přece potřebuje také zastavit, rozhlédnout a vnímat nevšednost i obyčejných věcí. Člověk se přece potřebuje „vznést" nad sebe sama, pochopit význam cest, chodníků a pěšin, smysl obydlí a hemžení měst. Nic z toho, co bylo postaveno našimi předky, nebylo bezdůvodné a náš projekt to chce dokázat. Už při pouhém vztyčení tyče na místě ruiny kaple či kostela zjistíme vždy genialitu, s jakou bylo určeno. Samotný příchod k takto nalezeným místům je zpravidla určen stromořadím, kamenným valem, nebo jiným významným krajinným útvarem. A tak se pomalu vnořujeme pod kůži krajiny a chápeme ji tak, jak by se měla uchovat, nebo obnovit. Ano, znovu vyšlapaná stezka je záslužný čin, vede-li k plnosti života."

Programový ředitel Plzně 2015, MgA. Jiří Sulženko dodává: „Plzeň 2015 spolupracovala s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara na řadě zajímavých projektů, ale LandArt prof. Jiřího Beránka je z těch, které měly skutečně rozsáhlý dopad jak na místa samotná, tak na kvalitu celého evropského projektu. Znovu připomenutá místa a kostely v Plzeňském kraji se staly cílem cest řady nových návštěvníků a unikátní formou připomněly traumata i bohatství celého regionu a naší historie. I to bylo jedním z cílů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015."

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. ak. mal. Josef Mištera doplňuje: „Samozřejmě jedna věc jsou plány a jiný problém je realizace. Díky týmu Evropského hlavního města kultury a financím, které na podporu projektů poskytlo město Plzeň, Plzeňský kraj a Ministerstvo kultury, se geniální vize profesora Beránka a jeho plzeňské školy v průběhu let zhmotnily. Tak mohla vzniknout ve světě zcela unikátní řada sochařských děl a vznikla také kniha, která vše dokumentuje - kniha o boji umělců za člověka proti surovým a bezohledným dějinám."

Výše zmíněná kniha, která bude pokřtěna a oficiálně představena na zahájení výstavy 4. května, mapuje celý projekt Zaniklých a ohrožených kostelů, zároveň představuje výběr z díla vedoucího Ateliéru Socha a prostor prof. akad. soch. Jiřího Beránka a jeho asistenta MgA. Benedikta Tolara.

Seznam realizací projektu:
Štěpánka Kotková: Má mysl, kostel Panny Marie, Otín, 2012
Jakub Hadrava: Věřící, kostel sv. Jiří, Luková, 2012
Veronika Konturová: Světlo, kostel sv. Barbory, Všekary, 2012
Vojtěch Soukup: Křížová cesta, kostel sv. Blažeje, Branišov, 2012
Kristýna Kužvartová: Kapka aneb hladina hloubky, kostel sv. Jana Nepomuckého, Loreta, 2013
František Dvořák: Svatý Bartoloměj, Pořejov, 2013
Jiří Beránek: Prorůstání, Srbice, 2014
Jakub Orava: Proud času, kostel sv. Václava, Hora sv. Václava, 2014
Štěpánka Kotková: Modlitby, kostel Nejsvětější Trojice, Nový Čechtín, 2014
Monika Hrachová: Lidská krajina, Děpoltice, 2014
Benedikt Tolar: Soustředění, kostel sv. Máří Magdaleny, Krasíkov, 2015
Vojtěch Soukup: Mezičlánek, zaniklá tvrz Pecihrádek, 2015
Jakub Hadrava: Oltář Nejsvětější Trojice, kostel Nejsvětější Trojice, Otěvěky, 2015

Unlimited

Výstava Unlimited, připravovaná pro prostor plzeňské Galerie Ladislava Sutnara, nahlíží do ateliéru Skla Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Unlimited, v překladu neohraničený nebo neomezený, vystihuje na jedné straně šíři uměleckých kategorií, materiálů i technologií, jenž studenti ve své tvorbě využívají, a zároveň naznačují nastavený program ateliéru, věnující se volnému umění i designu. Ilja Bílek posluchače neomezuje tématem, dokonce ani skleněnou hmotou. Intenzivně je však vede k rozvíjení základních výtvarných disciplín, jež jsou nedílnou součástí studia. Hledání kompozičních řešení nejen v prostoru, ale také v ploše grafických technik, kresby či malby, následně aplikují v návrzích nápojového skla, šperků, ale i volných sochařských objektech či grafice.

Slavností zahájení se uskuteční za účasti vedoucího ateliéru Ilji Bílka a jeho studentů. Návštěvníci se mohou těšit na performance Šárky Vačkářové s hudebním doprovodem Jakuba Nitscheho.

Výstava je realizována ve spolupráci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Bedřich Kocman - Grafikon

Slovo experiment v sobě obsahuje praindoevropský morfém per znamenající jít dále, nebo překročit. Ve starofrancouzštině znamenalo slovo esperment praktické poznání, ale také počin čarodějnictví nebo magie. Experiment můžeme chápat jako praktické myšlení skrze manipulaci s konkrétní materiálovou strukturou. Podstatou tohoto myšlení je procesuální zkušenost. Je součástí životní moudrosti, kterou již v antice označil Aristotelés jako fronésis, když hovořil o prozíravosti (fronimoi), která se týká věcí jak obecných, tak především jednotlivých. Poznání věcí jednotlivých vyžaduje zkušenosti, a tedy jistý čas. Ohlédnout se po jistém čase zpět znamená udělat si náhled na vlastní úsilí, je předpokladem u/moudření. A pokud se jedná o ohlédnutí en face a rozvážné, nikoliv úkosem a v letu, a když se chce o pohledy reflektující podělit s dalšími lidmi, hodí se uspořádat výstavu.

Bedřich Kocman na ní předkládá výsledky svého experimentování ve dvou oblastech tvorby. Významnější z nich představují reliéfní sítotisky. Z pohledu technologie se jedná o náročný postup opakovaného přetisku skrze hrubé síto - šablonu. Jednotlivé vrstvy, kterých může být nepočítaně, jsou svědky vynaloženého úsilí a uplynuvšího času. Inovací v technologii je využití pískového krytu, který autorovi umožňuje překlenout cementovým pojivem prázdný prostor. U jednoho z děl tak lze namísto stupňovitého pyramidálního řezu sledovat předivo levitující v prostoru. Grafika získává hloubku a třetí dimenzi. Autor adoptoval postup elektronicky řízeného 3D tisku do rodiny rukodělné analogové grafiky. Posun v technických možnostech zcela jistě zapříčinil také změnu tématu. V dřívějších pracích Bedřicha Kocmana se často setkáváme s velmi pečlivě budovanou strukturou pojímanou takřka architektonicky. Práce vyžadují čtení skrze racionální úroveň, jsou útržkem vyprávění. Poslední serigrafie oproti tomu atakující úroveň smyslovou – senzorickou. Jsou významu-prosté, respektive na své zvýznamnění teprve čekají. Kombinace tmavých plošných tvarů (Stínů) visících v přerušovaných kótách drippingových linií nabízejí interakci na úrovni předvědomí. Teprve divákova projekce, jeho schopnost imaginace, v nich dává povstat grafickému znaku. Původní archetypální motivy mytologických bytostí promítnuté na pozadí starověké architektury ustoupily geometrické abstrakci. Obložení Ištařiny brány se rozplynulo do shluků pestrých linií orientovaných v několika základních směrech. Rytmické víření v nově dobytém prostoru nahradilo strnulou vážnost archaických forem.

Druhou oblastí Kocmanovi tvorby je litografie. Starší černobílé tisky morfologicky rozvíjejí proudnicové tvary Vzducholodí. Namísto ostré a razantní kresebnosti, je však jejich výraz založen na měkkosti erodovaných skvrn připomínajících mihotavou fumáž. Kompozičně se zpravidla jedná o výřezy konstrukčně členitých tvarů levitujících v nebeském vzduchoprázdnu. Atmosféra tisků unáší diváka do mimozemských, či spíše nadpozemských výšin. Vesměs monochromní barevné soutisky potom představují poslední etapu autorova experimentování. Podobně jako v sítotiscích jim dominuje lineární grafický znak. Jakoby si i v této technice autor ověřoval výboj do oblasti atakující smyslovou, předvýznamovou zkušenost diváka. Složité spleti mozolnatých a sukovitých větví a vývratů se hrubě derou z geometricky traktovaného pozadí.

Nestereotypní, necyklický proces, který jde dále a překračuje jistotu norem, můžeme nazvat experimentem. Skrývá se za ním spousta odvahy a námahy, ale možná i magie. Grafikon je označení pro grafické ztvárnění nějakého procesu, v našem případě experimentu. Grafikon je výstava, jejíž návštěva vám umožní setkat se s fronésis.

Bilance

S druhou výstavou v roce 2016 v Galerii Ladislava Sutnara se vrátíme do významného roku nejen pro naši fakultu, ale pro celé město Plzeň.
Sutnarka se významně podílela na programu Evropského hlavního města kultury, ve fotoreportáži studentů fakulty se tak přeneseme do loňského roku a připomeneme si významné okamžiky roku kultury.

Zahájili jsme rok kultury v Plzni slavnostním večerem a reprezentační výstavou.
Představili jsme designový elektromobil studentů designu a autosochy Benedikta Tolara.
Otevřeli jsme čtyři výstavy jako poctu Ladislavu Sutnarovi.
Uspořádali jsme výroční 15. sympozium figurální kresby FIGURAMA 15.
Prezentovali jsme fakultu na Designbloku 2015.
Projekt LandArt se dočkal dalších tří realizací v tzv. ohrožených kostelech.
Mezinárodní letní škola umění ArtCamp započala druhou dekádu své existence.
Ladislavu Sutnarovi byl odhalen před budovou fakulty památník Build the Town.
Naše budova se proměnila v divadelní scénu Divadla letí.
Na L"etišti Václava Havla jsme představili mezinárodní projekt Hommage à Sutnar.
Sympozium DesignMeeting přivítalo mnoho zahraničních a vzácných hostů z uměleckého světa.
Jiří Trnka se dočkal pomníku – Ruky – ze svého posledního filmu v borském parku.
Projekt Umělec a totalita vyvrcholil na fakultě koncertem Plzeňské filharmonie.
Rok kultury na Sutnarce uzavřelo tradičně Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň.
Definitivní tečkou za uplynulým rokem bylo odhalení Králíka a Obritreku - soch pro MO Plzeň 1.

Hele, kniha... potřetí

Rok 2016 zahájíme v Galerii Ladislava Sutnara výstavou Hele, kniha..., kterou jsme představili v roce 2015 v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech a v galerii Letohrádku v Ostrově nad Ohří. O výstavu byl v obou případech velký zájem, a proto bylo jen otázkou času, kdy ji připravíme pro Plzeň. Rozhodně to není poslední uvedení této výstavy, ještě v roce 2016 se objeví ve Žďáru nad Sázavou a v Kadani. Jedinečný koncept nám totiž umožňuje výstavu doplňovat, přizpůsobovat možnostem galerií nebo rozdělit a uvést současně na dvou místech. Nemůže se tak stát, že by byla výstava pokaždé stejná.

Knižní tvorba není jen o velkonákladové strojové výrobě, ukazujeme návštěvníkům, že se stále vyučují klasické techniky, kdy studentovi vznikne pod rukama kniha od prvního písmene, po poslední nitku ve vazbě. Práce studentů nabídnou jedinečný pohled do rozmanitých stylů a postupů, k vidění budou autorské knihy nebo prostorové objekty. Nechte se vlákat do světa příběhů, které ožívají nejen na papíře. Autorské knihy našich studentů jsou často oceňovanými díly například v Národní ceně za studentský design, či dalších prestižních soutěžích.

Jedinečná putovní výstava je složená z nejlepších prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, studenti se zároveň učí jak výstavu připravit, jak pracovat s rozdílným prostředím, a jak citlivě zvolit kompozici, aby každý exponát vynikal, nezastínil ostatní, ale ani nezapadl.

Studenti jsou z ateliérů: Kniha a tvarování papíru, Mediální a didaktická ilustrace, Grafika, Komiks a ilustrace pro děti, Grafický design, Vizuální komunikace. Autorské knihy našich studentů jsou často oceňovanými díly například v Národní ceně za studentský design, či dalších prestižních soutěžích.

FDU Design market

Originální vánoční dárky budou moci pro své blízké pořídit návštěvníci prodejní výstavy FDU Design market v Galerii Ladislava Sutnara. Ve dnech 21. - 23. prosince zde budou svoji tvorbu představovat studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

A na co se můžete v naší galerii těšit v letošním roce? Samozřejmě spousta šperků, například prsteny inspirované abecedou od Mirky Veselé. Budou zde i grafiky nebo obrazy, Štěpánka Jislová tradičně nabídne své pohlednice, tašky nebo trička. Dita Penzová představí některé kousky ze své oděvní tvorby, a nebude chybět ani keramika. To vše a mnoho dalšího Vám nabídne naše tradiční vánoční výstava.

Přijďte podpořit mladou svěží studentskou tvorbu a zároveň pořídit ryze originální dárek pro někoho z Vašich blízkých.

Mezinárodní fotografické symposium

Za téma pro rok 2015 si Mezinárodní fotografické symposium Plzeň zvolilo „Fotografie a společnost".

Toto téma nabízí širokou paletu projevů, interpretací a souvislostí. Mezi ty, které rozhodně nezůstanou opominuty jsou společensky angažovaná fotografie, sociální dokument, proměňující se role, kterou fotografie ve společnosti zastává, ale i víra v objektivnost fotografie. Bohatost, kterou téma nabízí, přispěje nejen k členité koncepci výstavy, ale také k velice zajímavým konfrontacím v rámci přednášek a diskusí určených pro studenty i širokou veřejnost.

Účast na letošním sympoziu letos přijali: Pavel Mára, Štěpán Grygar, Justin Carville (IRL), Iren Stehli (CH/CZ), Dovile Dagiene (LT), Olja Triaška Stefanovič (SRB/SK), Vojtěch Aubrecht, Radovan Kodera, Katerina Snishko (NL/UA), Guillaume Chauvin (F), Karen Irvine (USA), Josef Ptáček.
Program doprovází výstavy studentů FDULS a mezinárodní studentská výstava na dané téma. Tradičně a letos výhradně na půdě FDULS, je do programu sympozia začleněna i veřejná projekce portfolií světových fotografických osobností – FOTOJATKA.

Symposium probíhá na půdě Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ve dnech 23. – 27. 11. 2015.
Více informací naleznete na stránkách: http://www.fdu.zcu.cz/cz/783-mezinarodni-fotograficke-symposium-plzen.

Richard Conte - Láska a válka ve Versailles

V rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 uvádí Galerie Ladislava Sutnara Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara výstavu francouzského umělce a teoretika Richarda Conteho nazvanou "Láska a válka ve Versailles". Umělec představí "Bioart", výsledek dlouhodobého projektu, který vznikal v úzké spolupráci se zahradníky zámeckých sadů Versailles. Efemérní Bioart je zachycen na cyklu fotografií a videí.

V rámci projektu "Láska a válka ve Versailles", který Conte vystaví v České republice poprvé, bylo v zahradách legendárního francouzského zámku (od roku 2004 do roku 2010) pěstováno ovoce a zelenina s grafickými šablonami. Na sérii fotografií s jablky divák objeví erotické scény, které slunce v době uzrávání na ovoci doslova exponovalo. Jablka s galantními erotickými motivy XVIII. století představiují lásku, a baklažány – lilky, na jejichž slupkách slunce exponovalo motivy zbraní, granátů, válečných letadel a helicoptér představují válku. Téma lásky a války tak evokuje vášnivé, ale zároveň politické Versailles.

Hlavním tématem badatelské činnosti Richarda Conteho je tvůrčí proces, tzv. poïetika – antropologie tvorby (inspirovaná Valérym, Pareysonem a Passeronem). Uměleckou tvorbou a zkušeností s ní, jak v teoretické, tak praktické rovině se Conte zabývá dlouhodbě. Badatelská práce umělce se zaměřuje na studium tvůrčích přístupů – vznik uměleckého díla. Od doby, kdy Conte vedl redakci Recherches Poïetiqués se dostává ve své tvorbě k četným mezioborovým průnikům do oblastí jako je sport, průmysl, medicína, biologie, geofyzika, právo, které se mohou na první pohled jevit jako výtvarnému umění velmi vzdálená.

Richard Conte (*1953) je profesorem na Fakultě výtvarných umění a uměnovědy pařížské Sorbonny (ústav Arts Plastiques & Sciences de l'art). Jako výtvarník se zabývá malbou, performancí a Bioartem. V lednu 2012 byl zvolen ředitelem výzkumného institutu ACTE (Arts/ Créations/ Théories/ Esthétiques).

Výběr výstav: Galerie Tableau v Marseille, Galerie Zafman v Paříži, Muzeum Nicéphore-Niépce v Chalon-sur-Saône, svou práci také prezentoval na výstavách v zahraničí: v Koreji, Rusku, Tunisku, Kandě, Itálii, Německu, Belgii, na Komorském souostroví, atd. Díla Richarda Conteho jsou součástí veřejných i soukromých sbírek ve Francii, Dánsku, USA, Rusku, Jižní Koreji, Číně, Kanadě, Tunisku, atd.

Výběr z publikační činnosti: Pommes libertines (Libertínská jablka) 2008 s Emmanuelem Pierratem, Dessin hors papier (Kresba mimo papír) 2009, Esthétique du pire (Estetika nejhoršího) Centre Pompidou Metz 2011, atd. Profesor Conte řídil či spoluřídil přes deset kolektivních vědeckých publikací a založil edici Arts et monde contemporain (Umění a současný svět) při nakladatelství Sorbonny. Na webových stránkách www.richardconte.fr je možné shlédnout velkou část umělcovy práce v malbě, performanci, videu a Bioart.

Výstava ,,Láska a válka ve Versailles'' Richarda Conteho navazuje na spolupráci mezi francouzskou univerzitou Panthéon - Sorbonne a plzeňskou Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara. V rámci této spolupráce Jiří Kornatovský vystavil svá díla v Galerii Journiac pařížské Sorbonny na podzim roku 2013. Plzeňská výstava se zapisuje do kontinuálního dialogu, který umělci a profesoři těchto dvou škol: Jiří Kornatovský a Richard Conte vystavili na jaře 2013 v marseillské Galerii Tableau v rámci projektu Marseille - Evropské hlavní město kultury 2013.

Ladislav Sutnar - knižní tvorba

Kurátor výstavy: PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
Spolupráce na scénáři, instalace: Tomáš Sanetrník

Výstava Ladislav Sutnar – knižní tvorba v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni je jednou z nosných součástí projektu souběžně probíhajících galerijních a muzejních výstav sledujících a z různých pohledů mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, všestranného průmyslového návrháře, grafického designéra, pedagoga a malíře Ladislava Sutnara. Je pořádána ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni v rámci zastřešujícího projektu Návrat Ladislava Sutnara, který je jednou ze stěžejních součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

"Naším cílem je vrátit Plzeňanům jejich slavného rodáka a vrátit geniálnímu designérovi Ladislavu Sutnarovi jeho vlast a jeho rodné město. Sutnar byl zde ve své vlasti bývalým režimem prakticky vymazán z kulturních dějin," vysvětluje děkan Fakulty design a umění Ladislava Sutnara doc. Josef Mištera.

Teprve státním vyznamenáním za zásluhy v oblasti kultury uděleným in memoriam prezidentem Václavem Havlem, pražskými retrospektivními výstavami a vydáním monografie začala po sametové revoluci jeho umělecká rehabilitace. I tak Ladislav Sutnar zůstal širší veřejnosti neznámý. Proto začala na přelomu let 2010/11 komunikace s panem Radoslavem L. Sutnarem, který svolil pojmenovat podle svého otce univerzitní galerii. Na mapě plzeňských galerií se tak ocitla vedle Galerie Jiřího Trnky umělecká síň dalšího světoznámého Plzeňana, orientovaná především na užité umění a design s mezinárodním programem.

Právě zde se v průběhu roku 2015 bude postupně představovat celá šíře Sutnarova tvůrčího génia. "V rámci programu Evropského hlavního města kultury 2015 se publiku poodhalí jeho tvorba v několika částech – knižní tvorba, užitá tvorba a malba. Chceme připomenout Sutnarův odkaz v kontextu celého projektu nejen jako důležitou součást kulturního dědictví Plzně, ale především jako inspiraci pro další generaci umělců, kteří zde tvoří a pomáhají vtisknout Plzni novou značku kulturní metropole," uvádí programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

V rozsáhlé a široce rozvětvené umělecké a designerské činnosti Ladislava Sutnara zaujímá knižní tvorba nesporně přední a významné místo. Typografické úpravě knih, časopisů či různých příležitostných a firemních tiskovin a tiskopisů Sutnar věnoval podstatnou část svého uměleckého života a nalezl v ní nejviditelnější prostředek k vyjádření svého názoru na roli, smysl a přínos umění vizuální informace.

Výstava prostřednictvím několika desítek reprezentativních příkladů Sutnarových prací vybraných ze soukromých sbírek postupně přibližuje jednotlivé etapy umělcovy tvorby v oblasti knižní tvorby a typografického designu. Počínaje dvacátými léty 20. století je sledován Sutnarův přístup k účelnému řešení časopiseckých a knižních obálek, úpravy textu i vazby knih směřující k projevu v duchu „nové typografie". Návštěvníci se tak vedle prvních prací pro Sutnarova plzeňského přítele Václava Fryčka či úprav obálek výtvarného sborníku Umělecké besedy Život či časopisu Směr z poloviny dvacátých let budou moci bezprostředně seznámit s obsažným výběrem návrhů z umělcovy vrcholné tvorby. Početnou část expozice tvoří desítky typografických úprav knižních edic nakladatelství Družstevní práce, jehož výtvarným redaktorem byl Ladislav Sutnar roku 1929 jmenován. Kam v době kolem roku 1930 směřoval Sutnarův výtvarný názor a vývoj v oblasti nové typografie dokumentuje progresívní vzhled časopisů, které v tomto období graficky redigoval – časopis Výtvarné snahy, revue Panorama pro Družstevní práci či „magazínu moderní doby" Žijeme.

Další výraznou, umělecky i pedagogicky významnou etapu Sutnarovy tvorby, kterou výstava připomíná, je období jeho působení v čele Státní grafické školy v Praze. Zde se zaměřil na využití a roli fotografie jako avantgardního výtvarného prostředku, na možnosti fotografie v soudobé knižní kultuře a umění reklamy.

Výběrem typických ukázek výstava sleduje i Sutnarovu poválečnou, po odchodu do Spojených států vznikající tvorbu. Zřetelně tak přibližuje Sutnarův zásadní, v celosvětovém měřítku vnímaný podíl na rozvoji moderního vizuálního designu.

Část výstavy poukazuje rovněž na Sutnarův avantgardní přístup k prezentaci vlastní tvorby – vystaveny jsou reprodukce unikátních panelů ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jejichž prostřednictvím Sutnar představil vlastní tvorbu na své první autorské výstavě v roce 1934
v Praze.

 

Livingstone/ Živý kámen

Další výstava v Galerii Ladislava Sutnara navazuje na stejnojmenné sympozium LIVINGSTONE - pracovní setkání grafiků z USA, Holandska, Německa, Polska a České republiky konané na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara 23. - 27. 6. 2014. Jeho tématem bylo otiskování velkoformátových kamenů beze stroje, programové posouvání těžiště tradiční litografie směrem ke svobodnému grafickému projevu.

Symposion je stále živá antická tradice setkávání v přátelské atmosféře nad daným tématem. Naše "Otiskování velkoformátových kamenů beze stroje - LIVINGSTONE " mělo v popisu práce propojit účastníky pocitem svobodného pohybu v obrazovém poli. Konkrétněji dát možnost kresby křídami, tušemi, pastami a písky po kamenech až do rozměru 150 x 190 cm a následného otiskování kreseb na plátno i papír. Naše rozpětí paží nepřesáhne naši výšku. Při kresbě v malém obrazovém poli můžeme mít stále pocit bezpečí, okrajů formátu se můžeme opticky zachytit a nepropadneme do bezčasí za obrazem. Při práci na formátu přesahujícím naše periferní vidění jsme zbaveni zdánlivých jistot a musíme naléhavěji pátrat v sobě po důvodech kresby = existence. Pocit svobody je pak otázkou po směřování siločar našich pohybů a paradoxně tak větší svoboda znamená větší odpovědnost, tedy ochotu odpovídat si na otázky. K tomu je velmi vhodné podávat uměřené dávky veltlínu zeleného a případnou palčivost nezodpověditelných otázek na chvíli odstínit vytím.
doc. akad. mal. Mikoláš Axmann

In Progress

Společná výstava ateliérů keramiky a porcelánu na FDU v Plzni a VŠVU v Bratislavě by měla představit výběr z toho to nejlepšího za uplynulé tři roky.
Svět keramiky a porcelánu je možná menší, než by se mohlo zdát, lidé, kteří se v oboru pohybují, se zpravidla navzájem znají. Oba vedoucí ateliérů se např. poprvé potkali ještě na VŠUP v Praze, tehdy jako učitel a žák.
Výstava tak bude příležitostí seznámit se s pracemi nejmladší generace našich a slovenských keramiků. A jak doufám, bude i příležitostí pro studenty samotné nejen poznat a poučit se o tom, jak se dělá keramika jinde, ale že budou moci navázat kontakt se svými vrstevníky z opačného konce kdysi společné republiky.

Design Market

Originální vánoční dárky budou moci pro své blízké pořídit návštěvníci tradičního vánočního výstavního projektu Design Market v Galerii Ladislava Sutnara. Ve dnech 17. - 20. prosince zde budou svoji tvorbu představovat studenti FDU. Stejně jako v minulých letech budou zastoupeny práce od šperků, knih a pohlednic, přes tašky, doplňky a fotografie až po porcelán.

Fotografické symposium

Mezinárodní fotografické symposium Plzeň uvádí současnou inscenovanou fotografii

Je již tradicí, že na konci listopadu se do Plzně sjíždějí významní čeští a zahraniční fotografové, aby v rámci mezinárodního fotografického symposia Plzeň představili svoji tvorbu, své názory a tendence současné fotografické scény.

Stejně tak tomu bude i letos, kdy od 24. do 28. listopadu proběhne na půdě Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara velké množství přednášek, prezentací, workshopů a dalších aktivit. Zájemci budou moci navštívit přednášky a vstoupit do diskuse s osobnostmi, jako jsou Milena Dopitová, Štěpán Grygar nebo Pavel Pecha. Workshopy budou probíhat pod vedením Johannese Schwartze z Nizozemí, Pavla Odvody z Německa, či Šymona Klimana ze Slovenska.

Tímto si vás také dovolujeme pozvat na vernisáž studentských prací v galerii ENTRÉE a zahájení výstavy v Galerii Ladislava Sutnara, kde bude téma "Inscenovaná fotografie" prezentováno díly Ruda Prekopa, Michaely Thelenové, Václava Kopeckého a dalších. Součástí programu pro širokou veřejnost je také populární moderovaná projekce Fotojatka. Zájemcům o studium fotografie doporučujeme konzultace portfolií. Veškeré aktivity jsou přístupné zdarma, jen v několika případech je nutná rezervace. Více informací naleznete na www.fdu.zcu.cz/mfsplzen, nebo na informačním setkání ve středu 19. 11. v 18:00 v Galerii Ladislava Sutnara.

Foto: Pavel Pecha - Yin Yang

Kreslím

Galerie Ladislava Sutnara představí kresby deseti pedagogů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v rámci doprovodného programu 9. mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014.
Můžeme se těšit na rozmanitou expozici, jejíž volné téma umožňuje vystavujícím prezentovat svůj ryze osobitý styl. Nejen kreslíři, ale také grafici či ilustrátoři nechají nahlédnout do svého kreslířského světa

Jak jsem potkal Toulouse Lautreca

V rámci festivalu Bonjour Plzeň budete moci od příštího týdne shlédnout první část výstavy plakátů k oslavě a poctě Henryho de Toulouse-Lautreca. V Galerii Ladilsva Sutnara bude ke zhlédnutí stovka plakátů řady nejznámějších světových grafiků. Výstava se koná za podpory Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Alliance française de Plzen a Sdružení Bienále Brno.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 10.9.2014 v 18:00.

Špička ledovce

Také v letošním roce se v Galerii Ladislava Sutnara představuje výběr z diplomových prací čerstvých absolventů Fakulty design a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Studenti magisterského oboru Ilustrace a grafický design, Design, Fashion design a Sochařství představují rozmanitou expozici, kterou spojuje kvalita jednotlivých děl, které studenti při své práci dosáhli.

Štěpnáka Švarcová
Dilomová práce s názvem Vizuální identita existujícího subjektu představuje jednotný vizuální styl pro firmu Engi. Absolventka specializace Grafický design z oboru Ilustrace a grafický design vytvořila propracovaný a velmi kvalitně prezentovaný vizuální styl firmy logem, vizitkami a dopisním papírem počínaje, obalovými a reklamními materiály konče.

Štěpán Jirka
Absolvent studijního oboru Design vybral jako téma své diplomové práce Design jednostopého elektrovozidla. Jeho práce se skládá z modelu pečlivě sestaveného a propracovaného v každém detailu. Stejnou pozornost jako modelu samotnému věnoval jednotlivým vizualizacím, jejichž grafické zpracování je na výborné úrovni.

Anna Martinovská
Odysseia na motivy Homérova eposu z překladu Otmara Vaňovského a Ferdinanda Steibitze převyprávěla, technikou frotáže ilustrovala a text k frotáži z písma Empirina vysázela jako svou diplomovou práci. Práce byla oceněna pro svou technickou náročnost a jemné zpracování knihy a grafických listů.

Lenka Marková
Při analýze vlastního sytlu a značky se absolventka oboru Fashion design rozhodla zkombinovat netradiční formou kožené a dřevěné materiály. Modely obuvi byly oceněny díky nápaditosti, originalitě a samozřejmě skvělému zpracování.

Markéta Kalivodová
Poslední z vystavujících je absolventka oboru Sochařství, se specializací na keramiku. Její práce byla oceněna především pro svou technologickou náročnost při zvolení netradičního postupu výroby.

Monkeys

Pavel Trnka se zabývá kresbou, malbou, ilustrací, a také komiksem. V malířské tvorbě se snaží
o expresivní dynamický výraz. Malba mu dovoluje figuru více rozbíjet a deformovat.

Na této výstavě prezentuje několik pláten s různými výtvarnými přístupy. Rád pracuje s lehkou
až akvarelovou malbou v kontrastu s výraznou pastózní až reliéfní formou. Baví ho využívat barevnost plátna.

V obrazech pracuje s groteskní nadsázkou, kaligrafickou lehkostí, výraznou pastózní malbou, někdy s téměř abstraktní formou.

V současné době chystá třetí číslo časopisu Caves. Tento časopis komiksu a ilustrace založil před dvěma lety. Ve třetím čísle se objeví ukázka z rozpracovaného grafického románu spisovatele Petra Měrky.

Výstavu je možné shlédnout také na webu http://galerie.bastaflora.cz/, vernisáž výstavy uvede Ing. Pavel Hejduk.

Kde domov můj?

První slova české národní hymny jsou neobvyklá tím, že kladou otázku, a tak obsahují moment pochybování, osobního I kolektivního tázání.

Projekt Kde domov můj? vychází z přesvědčení, že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření sdíleného domova se podílet. Autorem konceptu je Jaroslav Anděl, Leoš Válka, Michaela Šilpochová a tým DOX.

Výstavu tvoří díla vybraná z příspěvků přihlášených na základě otevřené výzvy doplněná díly dalších domácích I zahraničních umělců, jež se vztahují k tématu domova a k dalším klíčovým pojmům, jako jsou veřejný prostor, bezdomovectví, migrace, národ, atp. Mezi vybranými díly jsou i práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Výstavu pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci s Radou pro mezinárodní vztahy.

Třítakt

Paul Kooiker, Vojtěch Aubrecht, Sergey Lelyukh

Vernisáž: čtvrtek 29. května 2014 v 17:00 hodin
Místo konání: Galerie Ladislava Sutnara, Rigerova 11, Plzeň
Termín: 30.5. – 14.6. 2014
Výstavu pořádá: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Třítakt může odkazovat na motor, hudbu, stavebnictví, drezůru koní... V různých souvislostech jde o způsob dovršení harmonie, či celistvosti.

Výstava dává nahlédnout do tvorby tří autorů, které zdánlivě více rozděluje, než pojí. Věk, národnost i témata, na která se primárně soustřeďují, se liší.

Paul Kooiker (*1964, Rotterdam – Nizozemí), patří k nejvlivnějším osobnostem současné nizozemské fotografie. V centru jeho pozornosti stojí lidská figura, respektive ženský akt. Jeho pojednání se však výrazně liší od klasického kánonu. Nepracuje s ideálními těly, v optimálních fotogenických pozicích. Spíše se věnuje anomálii a extrému. Přesto se nedá říct, že by se vyžíval v antiestetice či perverzi. Naopak – ve fotografických cyklech, které vytváří, nalézá krásu v nečekaném, poezii a vznešenost ve všedním.
Ústřední téma Vojtěcha Aubrechta (*1972, Praha) není tak snadno čitelné. Ačkoli se krajina v jeho tvorbě vyskytuje nejčastěji, jedná se více o prostředek než motiv. Krajina, podobně jako objekt či figura, jsou pro něj nositelem určitých kvalit. Obsah fotografických cyklů, které autor vytváří, není jednoznačný a vyžaduje od diváka aktivní účast.
Sergey Lelyukh (*5. 5. 1991, Togliatti – Rusko), je v současnosti studentem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, v ateliéru Užité fotografie. Přes svůj mladý věk si již dokázal vytvořit zcela osobitý výtvarný projev, primárně na poli dokumentární fotografie. Intuice a spontánnost jeho záznamu v kombinaci s řemeslnou a výtvarnou uvědomělostí jsou základem jeho jedinečného autorského rukopisu.

Přes všechny odlišnosti tyto autory spojuje silné pouto. Vojtěch Aubrecht byl jedním z prvních studentů Paula Kooikera na Amsterdamské Gerrit Rietveld Akademii, stejně jako Sergey Lelyukh je jedním z prvních studentů Vojtěcha Aubrechta na FDU ZČU. První setkání všech tří fotografů se uskutečnilo v rámci Mezinárodního fotografického symposia Plzeň 2012. Nyní se jejich tvorba střetla v Galerii Ladislava Sutnara a je na návštěvnících, zda spatří vzájemné ovlivnění.

Connections 2014

Galerie Ladislava Sutnara se přestěhovala do nových prostor v Riegerově ulici č. 11, kde bude sídlit v rámci Akademického centra ZČU, společně s Literární kavárnou "íčko" a Informačním
a propagačním centrem. Nové prostory slavnostně otevře výstava vybraných pedagogů
a studentů z Miami University. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara s College of Creative Arts na Univerzitě v Miami spolupracuje již několik let, a to především prostřednictvím mezinárodní letní školy ArtCamp a výstavní činnosti.

Poprvé v Galerii Ladislava Sutnara vystavovali v rámci Slavností svobody v roce 2008. Výstava měla rovněž název Connections a stejně jako letos představila výběr prací pedagogů a studentů partnerské školy. V nově otevřené galerii jich tentokrát vystavuje devatenáct. Protože se jedná
o kolektivní výstavu, jsou zastoupena téměř všechna média, od fotografie, přes grafiku, po objekt. V roce 2010 zde pak měla ve stejnou dobu samostatnou výstavu Susan Ewing, která se zaměřuje na design kovu a šperku a v současnosti působí jako proděkanka na tamní umělecké fakultě. Pedagogové Miami University pravidelně již několik let hostují na ArtCampu, i v letošním roce se na FDU vypraví několik kolegů z této školy. Pro jejich studenty bude letos připraven třítýdenní letní kurz zaměřený na fashion design.

Květnové výstavy věnované prezentaci práce amerických umělců, které probíhají v rámci oslav osvobození Plzně americkou armádou, jsou již v Galerii Ladislava Sutnara malou tradicí. První proběhla v roce 2005. Výstavy zpravidla představují práce amerických umělců či institucí spjatých s Plzní nebo obecně s českým kulturním a uměleckým životem.

Tisky z Mexica

Ve výstavním plánu se Galerie Ladislava Sutnara se projení dozvuky charakteru bývalé Univerzitní galerie. Díky mezinárodní spolupráci Fakulty umění a designu budeme moci nahlédnout do latinskoamerické kultury.
S Carlosem Torralbou navázal kontakt grafik M.A. Bedřich Kocman při stáži na Veracruzské univerzitě. Carlos Torralba je vedoucím specializace Grafika na Fakultě umění Veracruzské univerzity v Xalapě, Mexiko. Jeho práce zahrnují kresby, rytiny, lepty, a různé jiné grafické techniky. V jeho dílech nalezneme motivy příběhů souvisejících s rodinnými kulturními zkušenostmi, cestováním a prací v zahraničí. Společná výstava zahrnuje práce i dalších pedagogů a studentů tamní univerzity.

Strana 1 z 6

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702