Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

art-camp

Ohlédnutí za prvním týdnem ArtCampu

pondělí, 16 červenec 2018 13:56

Červenec na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara patří každoročně letní škole. Budovu fakulty zaplnili účastníci dychtiví po nových zkušenostech, ale i ti, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti. Stejně jako v loňském roce jsme vyzpovídali několik účastníků a také jednoho pedagoga. První týden se nesl především ve znamení stálých kurzů, které každoročně naplní své kapacity.

artcamp

pátek, 23 březen 2018 10:23

Kurzy mezinárodní letní školy umění ArtCamp jsou vhodné jako příprava na přijímací zkoušky a na studium umění na vysoké škole.

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na FDULS v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

K dispozici Vám bude základní technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další vybavení a výtvarné potřeby si přinést.

Výuka probíhá od pondělí do pátku (v případě hudebních kurzů i o víkendu) zpravidla 8 vyučovacích hodin (po 45 min.) denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu, možná je i práce ve večerních hodinách (např. v rámci kulturních akcí apod.)

Výuka probíhá v ateliérech a studiích Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech) nebo v plenéru. 

Kurzy označené * probíhají v DOX+ (Poupětova 3, Praha). Součástí těchto kurzů nejsou žádné doplňkové služby (ubytování, stravování si tedy zajišťují účastníci sami).

Vždy v pátek odpoledne (cca 14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky.

čj = český jazyk
aj = anglický jazyk
sj = slovenský jazyk
nj = německý jazyk

V následujícím přehledu jsou kurzy bez označení úrovně v názvu či textu díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodné pro všechny úrovně pokročilosti.


ArtCamp 2021 byl z důvodu opatření proti šíření koronaviru zrušen.

Děkujeme za pochopení a zachovejte nám prosím přízeň.

 

ArtCamp 2019 / přehled kurzů

Termín konání je označen ✓

Kurzy označené * probíhají v Praze (DOX+)

Věnujte prosíme zvýšenou pozornost jazyku výuky.


Kurz Jazyk kurzu
8 - 12 červenec
15 - 19 červenec
22 - 26 červenec
Max. počet účastníků
Cena

Animovaný film čj, aj 10 4190 Kč / 175 EUR

Architektura čj ✓  20 3290 Kč / 138 EUR

Arteterapie / host: Wieslaw Karolak, PL aj, nj ✓   15 3290 Kč / 138 EUR

Arts Management – projekty a podnikavost
čj  15 3290 Kč / 138 EUR

Automobilový design / host: Boris Fabris, IT aj  20 3890 Kč / 163 EUR

Design interiéru* sj ✓  15 3890 Kč / 163 EUR

Design interiéru - příprava na přijímací zkoušky čj, sj ✓    15 3890 Kč / 163 EUR

Design módních doplňků sj, aj  ✓   15 4190 Kč / 175 EUR 

Design světla čj, aj   ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Design šperku - šperkařské techniky  čj   12  4590 Kč / 192 EUR 

Design / příprava na přijímací zkoušky  čj   15  3890 Kč / 163 EUR 

Digitální clay animace / host: Ali + Mousa Khalkali, Írán aj    15  4190 Kč / 175 EUR 

Digitální fotografie / městská krajina* čj, aj   ✓ 15 3890 Kč / 163 EUR 

Digitální fotografie / základy  čj   15  3890 Kč / 163 EUR 

Digitální malba
 čj  ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky čj, aj naplněn naplněn 15 3890 Kč / 163 EUR

Grafický design a plakát čj 20 3690 Kč / 154 EUR

Ideální grafická značka / Logo a jednotný vizuální styl  čj, aj    20 3690 Kč / 154 EUR 

Ilustrace / host: Ali Boozari, Írán aj   10 3890 Kč / 163 EUR

Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky čj, aj naplněn  20 3290 Kč / 138 EUR

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky čj, aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Knižní vazba  čj, aj  ✓  15  3890 Kč / 163 EUR

Komiks čj  ✓ 15   3890 Kč / 163 EUR

Komiks - manga / host: Tomoko Fukushi, Japonsko aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Kresba* čj, aj   20 3890 Kč / 163 EUR

Kurátorství výstavy aj   15 3890 Kč / 163 EUR

Litografie  čj, aj  ✓  8 4190 Kč / 175 EUR 

Malba čj  naplněn   ✓ 10 3690 Kč / 154 EUR

Malba - Mixed média / host: Ni Zhiqi, Čína aj  ✓   15 3890 Kč / 163 EUR

Modelování pro designéry čj, aj   10 3890 Kč / 163 EUR

Nová média čj, aj   15 3290 Kč / 138 EUR

Nový cirkus / host: Eliška Kasprzyk, CZ čj, aj     10 3690 Kč / 154 EUR

Principy současného tance/ host: Kateřina Bednářová, CZ čj, aj   20 3290 Kč / 138 EUR

Science fiction design pro film / host: Chris Rosewarne, GB aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Serigrafie čj, aj naplněn 8 4190 Kč / 175 EUR

Storyboard / host: Kurt van der Basch, CAN aj 20 3890 Kč / 163 EUR

Technologie designu modelingu a výroby forem čj, aj   10 3890 Kč / 163 EUR

Videotvorba čj, aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Základy grafických technik čj 10 3690 Kč / 154 EUR
 

Animovaný film

 
vyučující / MgA. Vojtěch Domlátil
jazyk kurzu / čj, aj
 

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s principy a postupy tvorby animovaného filmu a při práci v týmu projdou všemi profesemi, které jsou pro natočení animovaného filmu nezbytné – čeká je tvorba scénáře, výroba loutek i prostředí, vyzkouší si práci se světly, animaci a nasnímání jednotlivých záběrů. Na závěr vzniklý materiál sestříhají, ozvučí a dodají efekty. Výsledkem práce každého týmu bude krátký animovaný film.

- tvorba scénáře, dramaturgie, loutky a prostředí

- příprava scény, světla, režie a kamera

- animace

- střih, postprodukce, zvuk, renderování

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Architektura

vyučující / Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
jazyk kurzu / čj
 
téma / Architektura - dějiny, teorie, navrhování
 

Kurz bude věnován praktickým i teoretickým aspektům architektury. Základním pilířem kurzu bude přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci. Tyto znalosti a schopnosti pak účastníci kurzu uplatní při řešení dvou praktických úloh na zadané téma z oblasti architektury (ať už prostřednictvím tradičních, nebo digitálních technik). Součástí kurzu budou i přednášky o architektuře od konce 19. století do současnosti, a to včetně aktuálních témat. Posluchači se také seznámí s typologickými a stavebními druhy a základy stavitelství. Kurz je vhodný jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde


 

Arts Management – projekty a podnikavost

vyučující / Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.
jazyk kurzu /  čj


Kurz se zaměřuje na dvě klíčové oblasti Arts Managementu:
1) projektovou strategii
 2) start-up jako rozvoj podnikavosti v kulturních a kreativních průmyslech. Kromě teoretických poznatků bude kladen důraz především na praktická cvičení a případové studie, které účastníkům pomohou s rychlou orientací v dané problematice. Mezi dílčí témata budou především patřit:
-    Co stojí za úspěchem dobrého projektu?
-    Příprava projektové strategie
-    Projektové cíle, výstupy, výsledky a práce s cílovou skupinou
-    Úskalí a rizika realizace projektu
-    Jak dlouhá je cesta od nápadu k business plánu?
-    Týmová práce

Finanční zdroje a jak na ně?

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Arteterapie

vyučující / prof. Dr. Wieslaw Karolak, Akademie výtvarných umění W. Strzeminského, Lodž, Polsko
jazyk kurzu / aj, nj

téma /Dobrodružství i řád v arteterapii

Prakticky zaměřený kurz je určen pro výtvarníky a studenty uměleckých oborů na VŠ. (Vítáni jsou i účastníci z let předchozích (2016 - 2018).
Kurz účastníky seznámí prostřednictvím různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž) a uměleckých médií (mandala, artist book, land art, upcycling) a analýzy procesu tvorby i jejích výsledků s principy a metodami arteterapie. Na arteterapii bude pohlíženo ze dvou hledisek, a to „umění jako terapie“ a „umění v terapii“. Prostřednictvím nezbytné teoretické průpravy a řady praktických ukázek a cvičení s arteterapeutickými prvky s následnou analýzou kurz účastníkům umožní vhled do této disciplíny. Na základě procesu tvorby i výsledných děl se naučí, jak zkoumat pocity, vyřešit emocionální konflikty, dojít k sebeuvědomění, zvládnout chování a závislosti, rozvíjet sociální dovednosti a zvýšit sebevědomí. Tyto nové zkušenosti jim pomohou rozšířit obzory a získat podněty pro jejich další uměleckou práci a v neposlední řadě i napomohou v osobním rozvoji a sebeuvědomění.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

 


Automobilový design


vyučující / Boris Fabris, automobilový designér u firmy Fioravanti, Itálie
jazyk kurzu /  aj

Výběrový kurz určený pro studenty a absolventy bakalářských a magisterských uměleckých oborů na VŠ. Zájemci budou požádáni o předložení portfolia svých prací.
Kurz vedený profesionálním designérem poskytne účastníkům vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů. Na ukázkách z praxe, skrze odborné materiály i prostřednictvím praktických cvičení se účastníci seznámí s jednotlivými kroky navrhování designu automobilu. V souvislosti s tématem stylu a funkce bude pozornost věnována vybraným automobilům a jejich výrobcům, stejně tak novinkám v automobilovém průmyslu ve spojení s novými materiály a technologiemi.
-    historie a principy automobilového designu
-    vybrané přední automobilové společnosti – důležitost obchodní značky a stylu, který danou značku charakterizuje
-    styl a funkce – dva neoddělitelné aspekty při vývoji designu
-    kompletní proces vývoje designu – od skici k modelu, od modelu k reálnému automobilu
-    novinky v automobilovém průmyslu – ekodesign, nové typy pohonů, nové technologie a materiály
-    příklady vývoje modelů pro běžnou výrobu, pro výstavní účely (tzv. concept car) i jednorázové exkluzivní modely
-    praktická cvičení – návrh designu automobilu na dané téma a dle zadaných specifikací, práce individuální i týmová (kresebné návrhy, tvorba modelů, rendering)
Kurz je vhodný pro účastníky se zájmem o automobilový a průmyslový design, kteří mají dobré kresebné dovednosti. V případě zájmu o následné zpracování návrhů v počítači si účastníci přinesou vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Design interiéru - příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Štěpán Rous, Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu /  čj, sj

Kurz je zaměřen na přípravu účastníků na talentové zkoušky pro specializaci nábytek a interiér nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí se:
- základy skicování (prostorové kresby – kresba interiéru a objektů, kresba prezentačních skic navržených předmětů),
- základy modelování (použití sochařské hlíny, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu podle návrhu),
- zásadami navrhování nábytku a předmětů denní potřeby, vytváření prostorových kompozic a zařízení interiéru,
- s materiály používanými v nábytkové tvorbě.

Kurz nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si průběh talentových zkoušek a vzorová témata zadání. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde


Design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Zdeněk Veverka, MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na talentové zkoušky oboru Design nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí
-se základy skicování (konstrukce prostorové kresby, použití různých technik skicování)
-    se základy modelování (použití sochařské hlíny i speciální designérské modelovací hmoty Clay, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu navrženého jednoduchého výrobku).
-se zásadami navrhování a vytváření prostorových kompozic a designu výrobků.

Hlavní předností kurzu je možnost vyzkoušet si pod odborným vedením „nanečisto“ průběh talentových zkoušek. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Design interiéru*

vyučující / Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu / sj

Interiérový design sa venuje základným charakteristikám vnútorného priestoru, porozumeniu materiálových a povrchových kvalít, porozumeniu budovám. Využíva poznatky z architektúry, produktového, priemyselného aj nábytkového designu. Je to „design v kontexte“ s logickým usporiadaním pre daný účel. Designér sa zaoberá funkciou priestoru s ohľadom na estetické nároky užívateľov. Interiér a jeho zariadenie má vplyv na to, aký život sa v ňom a okolo neho rozvinie.

Cieľom kurzu je naučiť študentov princípom interiérovej tvorby a navrhovania mobiliáru s dôrazom na pochopenie vzťahov medzi človekom a predmetným prostredím. Zoznámia sa so súčasnými trendami v designe nábytku, produktov a osvetlenia, získajú ucelené zručnosti potrebné pre tvorbu komplexných interiérových riešení ako aj samostatných nábytkových prvkov.

Konzultácie navrhovaných riešení sú doplnené o teoretické prednášky na témy týkajúce sa interiérového a produktového designu, ako aj počítačová podpora.

-    designérsky proces od skice k realizaci
-    stručný prehľad štýlov, druhy interiéru
-    současný interiér a nábytková architektura
-    farba a svetlo
-    materiály v designe, materiálová psychológia
-    základy ergonómie a plánovania priestoru


Design módních doplňků

vyučující / BcA. Adam Frk
jazyk kurzu / sj, aj

Kurz účastníky provede procesem navrhování módních doplňků od kresebného návrhu až po realizaci v materiálu. Účastníci se seznámí s aktuálními módními trendy a naučí se s nimi pracovat, což následně využijí při zpracování vlastních návrhů. Pracovat budou pomocí stylizované kresby, čeká je tvorba modelů a realizace vlastního návrhu drobného psaníčka či kabelky. Pro účast v kurzu je doporučena základní znalost práce se šicím strojem.


-    seznámení s aktuálními módními trendy v oboru fashion design s důrazem na módní doplňky. Studium kolekcí světových tvůrců. Čerpání informací z odborných časopisů týkajících se světových módních přehlídek, veletrhů a Fashion Weeků.
-    výuka základů stylizované kresby módních doplňků
-    praktická výuka principů tvarování a práce s kůží, základní technologie šití a lepení
-    tvorba vlastního návrhu kabelky: kresebné návrhy, výroba modelu z pomocného materiálu a vlastní realizace výrobku, jeho fotodokumentace, vytvoření portfolia k danému tématu, prezentace výsledků práce.

Design světla

vyučující / MgA. Jan Morávek
jazyk kurzu / čj, aj
jazyk kurzu / Solaris / světelný prostor

 

Kurz je zaměřen na práci se světlem v daném prostoru - účastníci vytvoří individuální návrhy na světelnou modelaci prostoru a filmovou, animovanou, či statickou projekci reagující na daný hudební motiv. Následně účastníci vytvoří tvůrčí tým a po kolektivní konzultaci spojí jednotlivé práce v celek. Vyvrcholením kurzu pak bude závěrečná prezentace prostoru přemodelovaného světlem, iluzivní dimenze stimulující emoce diváků.

 Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

 


Design šperku - šperkařské techniky

vyučující / Mgr. Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

Ukázku fotografií z loňského roku najdete zde

Digitální fotografie - městská krajina*

 

vyučující / prof. Mgr. Štěpán Grygar
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Městská krajina

Kurz vedený renomovaným českým fotografem prohloubí kreativitu účastníků, rozšíří jejich schopnost koncepční práce s fotografií i schopnost kritické analýzy vlastní tvorby včetně jejího zařazení do širšího kontextu současného umění.
V teoretické části se kurz zaměří na rozdílné přístupy současné fotografie vycházející z vizualistických a konceptuálních tradic. Vedle přednášek o současném umění a fotografii bude zahrnovat také rozbor a hodnocení portfolií prací účastníků kurzu.  Rozbor konkrétních konceptů, jež budou předcházet realizaci díla, poslouží také ke komparaci jednotlivých přístupů z pohledu současné fotografie.
Praktická část směřující k tématu městské krajiny bude zahrnovat výběr konkrétních lokací, osvětlení, kompozičních a technických postupů odpovídajících konkrétnímu projektu. Výstupem práce bude fotografická série, publikace nebo leporelo na dané téma. V případě potřeby se kurz bude detailněji zabývat technologií zpracování digitálního a analogového obrazu od exponometrie až po zhotovení výsledné fotografie, stavbou a skladbou fotografického obrazu apod. Podle zvoleného přístupu se v každém konkrétním případě bude přistupovat k výběru výsledných fotografií. Od narace, schopnosti vytvářet vizuální příběh, až po konceptuální přístupy zahrnující apropriaci, či snahu o potlačení vizuality a zdůraznění textové části či přesahů do jiných médií.

Ukázku fotografií z loňského roku najdete zde

 

 


Digitální clay animace

vyučující / Ali Khalkali, Mousa Khalkali, Írán(http://khamirestan.com)

jazyk kurzu /aj

téma / Design postav pro digitální clay animaci

Studenti se naučí:

- načrtnout / nakreslit lidskou postavičku,

- vytvořit sošku postavy,

- vyfotit postavičku speciálně pro digitální claymation,

- oživit postavičku (pomocí animátoru Adobe Character Animator).

Tento kurz je rozdělen do dvou částí, první část je načrtnout, navrhnout a vytvořit skutečnou postavičku z polymerové hmoty. Druhá část je převést tuto postavičku do revolučního nového softwaru, který ji oživí.

Budeme se snažit předat studentům své znalosti a zkušenosti v oblasti kreslení a navrhování ve vlastním jedinečném stylu. Vycházíme z náčrtu a vytvoříme plastiku s polymerovou hmotou na základě navrženého charakteru.

Přeneseme tyto postavy do softwaru a vytvoříme 2D digitální obraz, který se tváří jako 3D. 

Digitální fotografie - základy

vyučující /MgA. Radovan Kodera
jazyk kurzu /čj

Teoretická část:
Současné možnosti digitálních fotoaparátů a základy práce s formátem RAW v prostředí Adobe Photoshop. 
Stavba a skladba fotografického obrazu – rytmus v obraze, lineární a diagonální řešení obrazu, princip pohybové nebo optické neostrosti, základy práce s barvou.
Fotografická tvorba v profesionálním fotografickém ateliéru a její principy, vytvoření improvizovaného fotostudia v domácích podmínkách.
Rozdíly práce v ateliéru a v přirozených světelných podmínkách v interiéru nebo exteriéru.
Praktická část:
Praktické postupy tvorby námětů teoretické části; základy tvorby portrétu a fotografického zátiší (ateliér i přirozené prostředí) a živého dokumentu. 
Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon. 
Práce s bleskem a odraznou deskou. 
Účastníci se seznámí se základními principy a postupy fotografování, ale též se sestavováním fotografií do tematických souborů. Účastníci budou už od začátku pracovat systematicky na jednom nebo více souborech dle svého individuálního zaměření.
Pro úpravu fotografií si účastníci mohou přinést vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Ukázku fotografií z loňského roku najdete zde

 


Digitální malba


vyučující /MgA. Tomáš Duchek
jazyk kurzu /  čj
V průběhu kurzu si účastníci rozvinou znalosti v oblasti výtvarné digitální tvorby. Cílem je osvojit si využití široké palety různých technik, nástrojů i programů a poskytnout tak během práce na zadání pevný základ znalostí, které bude účastník schopen nadále prohlubovat. Účastníci se naučí své znalosti kresby uplatňovat v digitálním prostředí, efektivně kombinovat nástroje a celkově zdokonalit svůj tvůrčí proces za účelem dosažení optimálního výsledku.

Teorie digitální malby v rámci profese; počátky, současné trendy, uplatnění, výhody a nevýhody.

Technická průprava; hardware a software pro digitální malbu, druhy tabletů, programy, pluginy a další rozšíření.

Teorie samotné digitální malby; Jak docílit vyšší kvality, studie a analýza mistrů a jejich díla, používání referencí.

Prohlubování základních znalostí; prostor a perspektiva. chování světla a barev, znázorňování objemů a materiálů
Alternativní techniky ilustrací; photobashing, využití 3D, experimentování.

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky

 

vyučující /MgA. Mgr. Pavel Trnka, MgA. Libor Žižka
jazyk kurzu /čj, aj

Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.

Ukázku fotografií z loňského roku najdete zde


 

Kresba*

vyučující /MgA. Mgr. Pavel Trnka

jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. 

Zaměření – lineární konstrukční způsob kresby, modelace světlem, stínem, siluety, portrét.

Techniky – tužka, uhel, štětec a tuš.

 

Kurátorství výstavy

vyučující /Jan Van Woensel
jazyk kurzu / aj

Činnost umělce je v současné době stále více provázána s činností kurátora. Otázky, které tento kurz předkládá, jsou; jak prezentuji své umělecké dílo, jak prezentace mého díla změní zkušenosti publika s uměleckými díly, jak funguje moje umělecké dílo ve skupinové výstavě? V tomto intenzivním kurzu se naučíte dovednosti současné kurátorské praxe. To vše se dozvíte od profesionálního kurátora Jana Van Woensela (BE), který má více než patnáct let zkušeností s výstavami na mezinárodní úrovni. Jan vás seznámí s volným kurátorstvím, které dokazuje, že vzniklo v uměleckých hnutích šedesátých let dvacátého století. Kurz věnuje pozornost uměleckým aspektům tvorby výstavy. Kurz také motivuje účastníky, aby kriticky přemýšleli a mluvili o (svých) dílech. Půjde o rychlou a praktickou zkušenost. Začneme s prázdným prostorem a žádnou koncepcí. Ve výsledku pak dojdeme ke kurátorství a otevření výstavy, která zahrne umělecká díla účastníků kurzu. Začneme u nápadu a názvu, vytvoříme krátký úvodní text, leták, online propagací a uspořádáme oficiální zahajovací akci. Staňte se součástí tohoto intenzivního kurzu, abyste se dozvěděli více o procesu tvorby výstavy, což je hlavní část kariéry každého umělce.


 

Grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker
jazyk kurzu / čj, nj

téma / Principy navrhování grafických sdělení a plakát


Kurz je určen zájemcům o studium grafického designu, vizuálních komunikací a účastníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit výtvarné dovednosti pro návrhářskou práci. Předpokládá se uživatelská znalost grafického editoru (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Účastníci si přinesou vlastní výtvarné potřeby (tužky, barevné fixy, pastelky, pravítko, řezák, nůžky, barevné papíry, lepidlo. USB flash disk, nebo vlastní notebook s nainstalovaným grafickým programem.


Obsah kurzu
•    tématické okruhy:
    • osobnost grafického designu
    • připomínka historické události
    • kulturní plakát
    • typografický plakát
•    stručný přehled tiskových technik
•    spojení obrazového motivu a typografie
•    výtvarný záměr a technologické limity
•    zhotovení podkladu pro digitální tisk

•    každému účastníkovi bude jeho návrh vytisknut
    na formát 100 x 70 cm
Digitální fotografie / základy

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

 

Ilustrace

vyučující / Ali Boozari, Írán
jazyk kurzu / aj 

téma / autoportrét

Kurz pod vedením renomovaného íránského ilustrátora účastníkům mimo jiné nabídne vhled do historie perské i do současné íránské ilustrace. Seznámí se s tvorbou lektora a následně budou pracovat na vlastních skicách a ilustracích. Sjednocujícím tématem bude autoportrét. Za pomoci různých tiskových technik, jako je linoryt, monotyp, monoprint a další studenti vytvoří ilustrace/autoportréty. Každý den proběhne diskuse nad pracemi účastníků, kteří se v průběhu kurzu rovněž seznámí i s perskou malbou a miniaturou.


Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / akad. mal. Renáta Fučíková
jazyk kurzu / čj, aj
téma / Didaktická a knižní ilustrace

Kurz je určen zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách a provede je přípravou k přijímacím zkouškám.

-konzultace domácích prací – účastníci si donesou portfolio

-pravidla a principy ilustrace, ukázky studentských prací i prací českých a světových ilustrátorů

-přednášky a projekce s následnou debatou: úloha didaktické ilustrace v současné literatuře pro děti a mládež podceňovaný střední proud v ilustrované knize vlastní zkušenost s ilustrací mýtů

-práce pod individuální korekturou pedagoga ilustrační úkoly pro non-fiction literaturu (historie, biologie, geografie) non-fiction komiks

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Gabriel Vach
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz keramiky je postaven tak, aby se účastník během týdne seznámil se základy práce s porcelánem.

Účastník kurzu si vyzkouší základní techniku vytváření porcelánu. Bude mít možnost pochopit a prakticky si osahat základní zákonitosti při navrhování a tvarování čajové konvice. Z tohoto snažení by měl vzejít funkční prototyp, který poté na konci kurzu společně otestujeme během čajového dýchánku. Dále si během týdne bude moci účastník vyzkoušet dvě základní techniky dekorace porcelánu - malbu kobaltem a práci s naglazurovými barvami -  a obohatit tak bílý porcelán o kreativně pojatou barevnou vrstvu.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

 

 


Knižní vazba

vyučující / MgA. Mgr. Petra Soukupová

jazyk kurzu /čj, aj

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:

- zavěšovaná vazba s rovným hřbetem

- dekorování papírů (škrobový, lihový, olejový, ruční)

- příprava složek a knižního bloku

- zhotovení knižních desek

- zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.

Ukázka fotografií z loňského ročníku najdete zde

Komiks - manga

vyučující / Tomoko Fukushi (JP)
jazyk kurzu / aj

téma / Manga a současné umění

 

Kurz je otevřen pro účastníky, kteří se zajímají o japonský komiks Manga. Účastníci se nejprve seznámí s původem japonské Mangy, strukturou komiksu a vztahem japonské Mangy a současného umění.

Účastníci se ale nenaučí, jak kreslit komiksy. Budou hledat možnosti kombinování pouze prvků komiksu s uměním (kresby, malby nebo jiných médií).

 


Komiks

vyučující / MgA. Marie Kohoutová

jazyk kurzu / čj

Kurz pro všechny příznivce komiksu, kteří již nechtějí komiksy pouze číst, ale rádi by se naučili je i tvořit.

Dozvíte se o historii komiksu, seznámíte se s jeho základními principy (řazení okének na stránku, textové bubliny, vztah obrázků a textu, příběh a jeho struktura) a prvky (slovo, obraz, příběh, hrdina, pointa). Poznáte několik druhů komiksu i různé techniky, kterými lze obrázkové příběhy vyprávět.

Pomocí obrázků a textů si nejen procvičíte schopnost odvyprávět příhody druhých i vlastní, ale i otestujete svoji zručnost kreslíře, svoji paměť a představivost. Vyzkoušíte si samostatnou práci i spolupráci s ostatními při tvorbě v týmu.

Výstupem kurzu budou komiksy v kreslené i tištěné podobě. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na FDULS.

Ukázka fotografií z loňského ročníku najdete zde

 


Litografie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz seznámí účastníky s principy a postupy tisku z kamene. Dle svých individuálních schopností a zkušeností budou účastníci realizovat malonákladové experimentální soubory tisků.

- historie oboru, terminologie, nástroje a materiály používané v litografii
- příprava litografického kamene broušením a zrněním
- kresba na litografický kámen
- možnosti a technologie tisku a soutisku
- tisk na plátno a další materiály
- tisk ve stroji i alternativními způsoby

Pracoviště kamenotisku na FDULS je zcela unikátní v rámci celého regionu především zaměřením na tradiční a zasouvané způsoby přímého tisku v celé škále formátů, až po extrémní velikost kamene 90 x 120 cm, dále způsoby práce beze stroje, cesty uplatňující různost potiskovaných materiálů a kombinace serigrafie, fotografie a dalších vstupů s možnostmi litografie. Všechny tyto polohy si mohou účastníci kurzu zařadit do svého individuálního plánu, který bude nejlépe vyhovovat jejich zaměření a dosavadní praktické zkušenosti.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Ideální grafická značka - Logo a jednotný vizuální styl

vyučující / doc. MgA. Kristýna Fišerová
jazyk kurzu / čj, aj

Náplní kurzu je tvorba loga jako základního kamene vizuální identity a jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu. Účastník se seznámí s řadou ukázek a po krátkém teoretickém úvodu vytvoří vlastní návrhy logotypů včetně jejich aplikace (vizitka, firemní hlavičkový papír aj.). Součástí práce budou kresebné návrhy i následné zpracování v programu Adobe Illustrator (předpokládá se znalost práce s tímto programem).

Logo
Identifikační kritéria
Sémantická role loga
Estetická /syntaktická/ role
Funkční kritéria

Jednotný vizuální styl /corporate design/ a jeho základní elementy

Značka, logotyp
Typografie
Formy obrazu a jeho užití
Barvy
Orientační systémy

Manuál a implementace jednotného vizuálního stylu


Malba

vyučující / doc. akad. mal. Aleš Ogoun, BcA. Andrea Uhliarová
jazyk kurzu / čj

téma / Barva jako priorita

Kurz je veden z pohledu malíře-koloristy, který vám pomůže zaobírat se barvou z různých hledisek malby. Rozšiřuje vlastní vnímání a citlivost na základě cvičení a  specifik  malířského procesu a pomáhá naučit se vyjádřit prostor výhradně barvou bez použití iluzivní perspektivy. Barva jako nositel emocionálního abstraktního vyjádření bude následně podrobena i konfrontaci divácké zkušenosti. Barevná symbolika bude rozebírána z hlediska různých kultur, historických a sociálních společenských domluv a zvyklostí. Hmota barvy jako nositelka  energie bude pokusně vnímána i hapticky. Barva se použije i  jako malířský způsob vnímání psychiky zobrazovaného člověka nebo krajiny. Individuální cítění se promítne v konfrontaci děl účastníků kurzu na závěr každého úkolu a kompletně výstavou na konci kurzu.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Modelování pro designéry

vyučující / Mgr. art. Jan Korabečný
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Modelování pro designéry

Účastníci se během kurzu seznámí s materiálem clay a jeho využitím v designu, převážně automobilovém.  Účastníci si osvojí základní designérské a modelářské postupy práce designéra a modeláře a při práci pod individuální korekturou pedagoga si procvičí techniky využívané při tvorbě modelů.  V rámci kurzu pak vytvoří  dílo dle vlastního návrhu.


Nová média


vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média a Intermédia na FDULS a jiných vysokých školách uměleckého zaměření, nebo zájemce o prohloubení individuálních zkušeností v oblasti umělecké tvorby experimentální formou.

V průběhu kurzu si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného, např. audiovizuálního díla v interiéru nebo exteriéru. Součástí výuky bude pořízení záznamů a zdokumentování tvorby z průběhu kurzu pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média - intermédia.

Vhodný je zejména pro otevřené a kreativní osobnosti.

Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu Nových médií (Konceptuální tendence, Umění akce, Land Art, Instalace, Elektronická média, Environment Art, Informační technologie, Performance a jiné).
Praktická část kurzu účastníky formou praktických cvičení seznámí se základními principy tvorby uměleckého díla:
- vytvoření konceptu na zadané téma
- výběr vhodného média
- projekt (kresba, text)
- realizace
- prezentace
- dokumentace
- tvorba autorského portfolia a jeho náplň.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Malba - Mixed média


vyučující / prof. Ni Zhiqi, Čína
jazyk kurzu / aj

téma / Poetické znovuzrození

Podstatou kurzu je především to, aby studenti použili své věci denní potřeby a odpadové materiály k tvorbě uměleckých děl. V úvodu kurzu budou studenti společně analyzovat ukázky děl autora a rozšiřovat své porozumění o tvůrčí materiály. Na „odpad“ v našem každodenním životě a uvědomí si jeho vlastnosti budou nahlížet z nového úhlu pohledu.  

Poté začnou svoji práci s materiály, barvami, formou, aby tak prozkoumali podstatu materiálu samotného.

Ve týmové práci s vyučujícím budou studenti kombinovat a přetvářet objekty tak, že budou uplatňovat své individuální umělecké nápady, aby dokončili umělecká díla, a obnovili vitalitu „odpadu“. 

Kurz si klade za cíl rozvíjet inovativní myšlení a praktické dovednosti studentů, pomoci jim rozšířit jejich možnosti v umělecké tvorbě a stimulovat jejich experimentálního ducha. Účastníci se naučí, jak se vypořádat se vztahem mezi materiály, dopadem barev na dílo a jak umělecky vyžívat „hotové věci“ a „odpad“.

V průběhu kurzu bude vyučující odborně vést studenty, každý student zakončí kurz jedním nebo řadou výstupů. Závěrečné práce budou vystaveny na konci kurzu.


Nový cirkus

vyučující / MgA. Eliška Kasprzyk, Žongléros Ansámbl
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je určen pro pohybově zdatné účastníky, kteří se zajímají o možnosti vyjádření prostřednictvím vlastního těla a chtějí si vyzkoušet vybrané disciplíny nového cirkusu.
Kurz má za cíl otevřít účastníkům cestu k používání vlastního těla jako uměleckého nástroje a přinést inspiraci pro další tvorbu. Je otevřen pro všechny se vztahem k pohybu a zároveň dovoluje hledat přesahy jednotlivých uměleckých disciplín. Účastníci kurzu si v první polovině týdne vyzkouší vybrané disciplíny nového cirkusu jako je vzdušná akrobacie na šálách, kruhu nebo hrazdě, pozemní párová akrobacie, žonglování, hooping a další. Během seznamování s jednotlivými disciplínami si vyberou specializaci, kterou budou rozvíjet v druhé polovině týdne. Ta bude zaměřena na tvorbu společného vystoupení všech účastníků kurzu. V této části bude prostor pro uplatnění vlastního uměleckého zaměření kurzistů a objevování osobitého způsobu vyjádření. Zároveň se v této části formou her seznámí s technikami pohybového divadla, improvizace a jevištního pohybu.

Ukázky fotografií z loňského ročníku, kdy kurz vedla Jiřina Adamková, najdete zde

Principy současného tance

vyučující /  MgA. Kateřina Bednářová
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Tanec = prostor +čas + tvar + pohyb

Kurz je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť poznat další možnosti pohybu prostřednictvím technik současného tance.

Technika současného tance se opírá o základní princip účinnosti v pohybu. Za tímto účelem se do ní integrují poznatky o fungování lidského těla, které přinášejí výzkumy v příslušných vědeckých oborech (anatomie, fyziologie, kineziologie, biomechanika) a též poznatky z jiných systémů tzv. body-mind awareness.

Technika současného tance využívá některých nových principů, které vycházejí z experimentů amerického postmoderního tance v 60. a 70. letech minulého století. Některé tyto principy známe i v moderním tanci, jejich vnímání se však víceméně změnilo s uplatněním nového pohledu na některé z nich, zejména na požadavky efektivního fungování těla v pohybu.

Naše tělo existuje v prostoru, expanduje do prostoru, vytváří prostor a obsahuje vnitřní prostor. Pohybuje se v čase, rytmicky, různou dynamikou a rychlostí v souladu anebo v opozici s hudebním doprovodem. Stejně jako můžeme při kresbě přitlačit tužkou na papír, šrafovat plochu nebo vést lehce plnou linku, stejně měníme kvalitu pohybu.

Kurz účastníky seznámí se základními tanečními principy současného tance a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Účastníci budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, zkoumání jeho fyzických možností a zdokonalení technické zdatnosti, zároveň budou hledat vlastní pohybový slovník, vlastní pohybové vyjádření.

Výstupem kurzu budou pohybové kompozice vycházející z improvizací na zadaná témata týkající se základních tanečních principů současného tance.

Ukázky fotografií z loňského ročníku najdete zde


Science fiction design pro film

vyučující /  Chris Rosewarne, Velká Británie
jazyk kurzu / aj

Chris Rosewarne je renomovaný filmový výtvarník (mimo jiné získal i nominaci na cenu Emmy), který účastníky seznámí se svými pracovními postupy, které uplatnil například při práci na filmech jako jsou Hvězdné války VIII, Spectre nebo Strážci Galaxie. Účastníci se naučí rychlé tvorbě návrhů v programu Photoshop, následně je převedou do 3D pomocí speciálního softwaru a využijí další techniky práce ve Photoshopu k vytvoření vizuálu ve filmovém stylu. Chris Rosewarne se specializuje na sci-fi přístroje/roboty a na navrhování architektonických prostředí pro film. Účastníci si jedno z těchto témat vyberou s cílem vytvořit působivý filmový vizuál.

- skicování

- techniky kresby a malby v programu Adobe Photoshop

- rychlé skicování z ortogonálních pohledů

- tvorba a editace digitálních 3D modelů v programu SketchUp (případně jiném dle preference účastníka)

- renderování v programu Keyshot (případně jiném dle preference účastníka)

- využití textur v programu Adobe Photoshop

- využití filmového nasvícení k zesílení atmosféry

- techniky digitální kresby a malby

Předpokládá se alespoň základní znalost práce s programem Photoshop, vhodná je i zkušenost v oblasti 3D modelování. Účastníci si přinesou vlastní notebook s nainstalovaným programem Photoshop (+ myš nebo tablet) a SketchUp nebo SketchUp Make (download: http://www.sketchup.com/download/all), případně jiným programem pro 3D modelování, se kterým jsou zvyklí pracovat. K dispozici bude PC učebna s programem Photoshop.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

serigrafie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen všem zájemcům o získání či prohloubení zkušeností s různými metodami tisku přes šablonu.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním dělením jednotlivých grafických disciplin. Vymezíme si pojem serigrafie, sítotisk vůči ostatním grafickým technologiím a podrobně si popíšeme základní charakteristiky tisku přes síto a principy, na kterých je založen. Dále se účastníci kurzu prakticky seznámí s jednotlivými nástroji, používanými materiály, jednotlivými technikami v serigrafii a v praktických ukázkách si sami jednotlivé postupy práce také vyzkouší. Náplň kurzu je volena tak, aby si účastníci mohli v praktických ukázkách ověřit co možná nejširší spektrum různých technologických postupů od těch nejjednodušších až po práci technologicky náročnou.
Na základě praktické zkušenosti se seznámí s odlišnými výrazovými možnostmi grafického vyjadřování v této oblasti.

- tisk přes šablonu, realizace v exteriéru
- přímá x nepřímá šablona
- pozitiv x negativ, (rezerváž na sítu)
- barevný soutisk
- realizace grafického listu formátu B1

Ukázku fotografí z loňského ročníku najdete zde


Technologie designu modelingu a výroby forem

vyučující / doc. MgA. Luděk Míšek
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy a informace o materiálech pro výrobu modelů, jako jsou polyesterová, epoxidová, nebo polyuretanová pryskyřice. Díky demonstracím a praktickým experimentům si účastník osvojí také procedurální znalosti vybraných technologických postupů design modelingu a výroby forem. Následně si účastníci  prakticky vyzkouší  odlévání modelů do různých typů forem a jejich následné povrchové opracování. Součástí kurzu bude též ukázka odlévání měkkých kovů – cínu.

pondělí

seznámení s technologií výroby sádrových, lukaprenových a silikonových  forem, odlévání modelu do epoxidové, polyuretanové pryskyřice či měkkých kovů. Začátek formování, dělání dělících rovin, započetí výroby silikonové formy

úterý – dodělání silikonové formy

středa – výroba modelu ze sochařské hlíny a zhotovení  jednorázové formy

čtvrtek – zhotovení odlitku do sádry a epoxidové pryskyřice, výroba voskového modelu pro odlévání do měkkých kovů

pátek- odlévání do měkkých kovů + retušování a povrchová úprava odlitků

Storyboard

vyučující / Kurt van der Basch, Kanada
jazyk kurzu / aj

Kurz proběhne pod vedením zkušeného autora storyboardů a koncepčních ilustrací pro řadu Hollywoodských filmů, jako je např. Star Wars ep VII a VIII, Atlas mraků nebo Iluzionista. Účastníci se naučí základy tvorby storyboardu pro film, jejíž principy jsou platné i pro další oblasti umění, jako je reklama, animace, komiks apod. V návaznosti na analýzu vybraných filmových sekvencí a storyboardů budou sami formou praktických kresebných cvičení zpracovávat zadané části scénářů. Účastníci rovněž prohloubí své kresebné dovednosti a schopnost vyjadřování myšlenek a nálad prostřednictvím rychlých a srozumitelných kresebných technik.
 
- principy tvorby storyboardu, terminologie a základní typy záběrů
- volba záběrů a pohyb/úhel kamery jako prostředky vyvolání různých emocionálních reakcí u diváků
- praktické ukázky, analýza filmových sekvencí, diskuse
- převedení psaného scénáře do podoby storyboardu
- tvorba seznamu záběrů, chronologie příběhu, práce se scénami a postavami
- kresba a ilustrace pro produkci:
   tvorba půdorysu pro vysvětlení pozice kamery
   kresba s minimální předlohou
   rychlá kresba hlavy a figury
   různé druhy perspektivy
   kompozice obrazu pro vytvoření různé atmosféry

Účastníci si mohou pro využití v kurzu přinést vzorky scénářů (vlastní či cizí tvorba).

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde


Videotvorba

vyučující / MgA. Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Video a videoart


Účastník kurzu by měl mít základní znalost ovládání kamery/DLSR zařízení a být seznámen s principy fungování editačních programů pro střih videa.

<úvod do videotvorby – problematika různých autorských přístupů k práci s videem, rozšíření znalostí v oboru využitelných postupů, práce s editačními programy

-teoretické i praktické seznámení s natáčecí technikou
- práce v tvůrčím týmu na realizaci praktických cvičení, kde si každý člen týmu vyzkouší různé disciplíny spojené se vznikem pořadu (režie, kamera, zvuk, střih, script a výstup před kamerou)
- volné video / videoart, reportáž, rozhovor, záznam události
- seznámení s pokročilou funkcí videoeditorů - effects keyframes / kolorace / adobe dynamic link
- editace pořízených záznamů, export a prezentace výsledného videa

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Základy grafických technik

vyučující / MgA. Mgr. Jan Kocman
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy čtyř tradičních tiskových technologií: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy a šablonový tisk. Účastníci se seznámí s konfrontací historických a současných přístupů v oblasti umělecké grafiky i polygrafie. Problematika grafických technik jim bude zprostředkována jako podpora kresby, malby, ilustrace. Výuka bude podpořena a dokumentována řadou experimentálních tisků, které si každý účastník odnese v podobě malé knihy či brožury.
Úvod kurzu nabídne historické vymezení disciplín, uvede je do kontextu se současností a seznámí účastníky s používanými nástroji a materiály. Praktická část se pak bude skládat vždy z přípravy tiskové matrice a realizace tisku.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde 

 


 

středa, 07 březen 2018 12:35

Kurzy mezinárodní letní školy umění ArtCamp jsou vhodné jako příprava na přijímací zkoušky a na studium umění na vysoké škole.

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na FDULS v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

K dispozici Vám bude základní technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další vybavení a výtvarné potřeby si přinést.

Výuka probíhá od pondělí do pátku (v případě hudebních kurzů i o víkendu) zpravidla 8 vyučovacích hodin (po 45 min.) denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu, možná je i práce ve večerních hodinách (např. v rámci kulturních akcí apod.)

Výuka probíhá v ateliérech a studiích Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech) nebo v plenéru. Hudební kurzy proběhnou v prostorách katedry hudební kultury ZČU (Klatovská 51, Plzeň).

Vždy v pátek odpoledne (cca 14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky.

čj = český jazyk
aj = anglický jazyk
sj = slovenský jazyk
nj = německý jazyk

V následujícím přehledu jsou kurzy bez označení úrovně v názvu či textu díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodné pro všechny úrovně pokročilosti.


 

ArtCamp 2018 / nabídka kurzů

Termín konání je označen ✓
Věnujte prosíme zvýšenou pozornost jazyku výuky. Doporučujeme prohlížet nabídku kurzů v Mozille Firefox.


Kurz Jazyk kurzu
9 - 13 červenec
16 - 20 červenec
23 - 27 červenec
Max. počet účastníků
Cena

Animovaný film čj 10 4190 Kč / 175 EUR

Architektura čj ✓  20 3290 Kč / 138 EUR

Arteterapie / host: Wieslaw Karolak, PL aj ✓  15 3290 Kč / 138 EUR

Arts Management – projekty a podnikavost - nové aj  15 3290 Kč / 138 EUR

Automobilový design / host: Boris Fabris, IT aj  20 3890 Kč / 163 EUR

Bunjinga jako konceptuální umění / host: Tatsuo Inagaki, JP aj ✓   20 3890 Kč / 163 EUR 

Design interiéru  sj ✓  20  3890 Kč / 163 EUR 

Design módních doplňků sk, aj ✓   15 4190 Kč / 175 EUR 

Design světla čj, aj  ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Design šperku / šperkaršké techniky  čj  ✓  12  4590 Kč / 192 EUR

Design / příprava na přijímací zkoušky  čj  ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Digitální fotografie / městská krajina čj, aj  ✓  15 3890 Kč / 163 EUR 

Digitální fotografie / základy  čj ✓  15  3890 Kč / 163 EUR 

Digitální malba - nové  čj  ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Fashion Design / příprava na přijímací zkoušky čj plný 15 4190 Kč / 175 EUR

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky čj, aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Grafický design a plakát čj 20 3690 Kč / 154 EUR

Hudební kompozice čj, aj 10 2900 Kč / 120 EUR

Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky čj, aj plný 20 3290 Kč / 138 EUR

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky čj, aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Knižní ilustrace / host: Tassies, ES aj 12 3890 Kč / 163 EUR

Knižní vazba  čj, aj  ✓  15  3890 Kč / 163 EUR

Komiks čj, nj  ✓ 15   3890 Kč / 163 EUR

Litografie  čj, aj  plný  8 4190 Kč / 175 EUR 

Logo a jednotný vizuální styl čj, aj 20 3690 Kč / 154 EUR

Malba čj  plný   10 3690 Kč / 154 EUR

Modelování pro designéry čj 12 3890 Kč / 163 EUR

Nová média čj, aj 15 3290 Kč / 138 EUR

Nový cirkus čj, aj 10 3690 Kč / 154 EUR

Participativní umění / host: CHema Skandal!, USA aj     15 3890 Kč / 163 EUR 

Principy současného tance/ host: Kateřina Bednářová, CZ čj, aj 20 3290 Kč / 138 EUR

Sborový zpěv čj, aj 30 2900 Kč / 120 EUR

Science fiction design pro film / host: Chris Rosewarne, GB - nové aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Serigrafie čj, aj plný 8 4190 Kč / 175 EUR

Storyboard / host: Kurt van der Basch, CAN aj plný 15 3890 Kč / 163 EUR

 Videotvorba čj, aj  ✓ 15 3890 Kč / 163 EUR

Základy grafických technik čj 10 3690 Kč / 154 EUR

Animovaný film

 
vyučující / MgA. Vojtěch Domlátil
jazyk kurzu / čj
 

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s principy a postupy tvorby animovaného filmu a při práci v týmu projdou všemi profesemi, které jsou pro natočení animovaného filmu nezbytné – čeká je tvorba scénáře, výroba loutek i prostředí, vyzkouší si práci se světly, animaci a nasnímání jednotlivých záběrů. Na závěr vzniklý materiál sestříhají, ozvučí a dodajíefekty. Výsledkem práce každého týmu bude krátký animovaný film.

- tvorba scénáře, dramaturgie, loutky a prostředí

- příprava scény, světla, režie a kamera

- animace

- střih, postprodukce, zvuk, renderování

Architektura

vyučující / Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
jazyk kurzu / čj
 
téma / Architektura - dějiny, teorie, navrhování
 

Kurz bude věnován historickým, teoretickým i praktických aspektům architektury. Formou přednášek a diskusí budou analyzovány problémy současné architektury včetně aktuálníchtémat, zmíněny budou i přesahy architektury do dalších oborů. Jedním z pilířů kurzu bude přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci, dalším pak budou dějinyarchitektury 20. století. Část přednášek bude věnována také typologickým a stavebním druhům a základům stavitelství. Tyto znalosti a schopnosti poté účastníci kurzu uplatní při řešení 2 – 3 jednoduchých praktických úloh na zadané téma z oblasti architektury (ať už

prostřednictvím tradičních technik či digitálních technologií). Kurz je vhodný jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.


 

Arts Management – projekty a podnikavost

vyučující / Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.
jazyk kurzu /  čj


Kurz se zaměřuje na dvě klíčové oblasti Arts Managementu:
1) projektovou strategii
 2) start-up jako rozvoj podnikavosti v kulturních a kreativních průmyslech. Kromě teoretických poznatků bude kladen důraz především na praktická cvičení a případové studie, které účastníkům pomohou s rychlou orientací v dané problematice. Mezi dílčí témata budou především patřit:
-    Co stojí za úspěchem dobrého projektu?
-    Příprava projektové strategie
-    Projektové cíle, výstupy, výsledky a práce s cílovou skupinou
-    Úskalí a rizika realizace projektu
-    Jak dlouhá je cesta od nápadu k business plánu?
-    Týmová práce

Finanční zdroje a jak na ně?

Arteterapie

vyučující / prof. Dr. Wieslaw Karolak, Akademie výtvarných umění W. Strzeminského, Lodž, Polsko
jazyk kurzu / aj

Prakticky zaměřený kurz je určen pro výtvarníky a studenty uměleckých oborů na VŠ.
Kurz účastníky seznámí prostřednictvím různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž) a analýzy procesu tvorby i jejích výsledků s principy a metodami arteterapie. Na arteterapii bude pohlíženo ze dvou hledisek, a to „umění jako terapie“ a „umění v terapii“. Prostřednictvím nezbytné teoretické průpravy a řady praktických ukázek a cvičení s arteterapeutickými prvky s následnou analýzou kurz účastníkům umožní vhled do této disciplíny. Na základě procesu tvorby i výsledných děl se naučí, jak zkoumat pocity, vyřešit emocionální konflikty, dojít k sebeuvědomění, zvládnout chování a závislosti, rozvíjet sociální dovednosti a zvýšit sebevědomí. Tyto nové zkušenosti jim pomohou rozšířit obzory a získat podněty pro jejich další uměleckou práci a v neposlední řadě i napomohou v osobním rozvoji a sebeuvědomění.

 


Automobilový design


vyučující / Boris Fabris, automobilový designér u firmy Fioravanti, Itálie
jazyk kurzu /  aj


Výběrový kurz určený pro studenty a absolventy bakalářských a magisterských uměleckých oborů na VŠ. Zájemci budou požádáni o předložení portfolia svých prací.
Kurz vedený profesionálním designérem poskytne účastníkům vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů. Na ukázkách z praxe, skrze odborné materiály i prostřednictvím praktických cvičení se účastníci seznámí s jednotlivými kroky navrhování designu automobilu. V souvislosti s tématem stylu a funkce bude pozornost věnována vybraným automobilům a jejich výrobcům, stejně tak novinkám v automobilovém průmyslu ve spojení s novými materiály a technologiemi.
-    historie a principy automobilového designu
-    vybrané přední automobilové společnosti – důležitost obchodní značky a stylu, který danou značku charakterizuje
-    styl a funkce – dva neoddělitelné aspekty při vývoji designu
-    kompletní proces vývoje designu – od skici k modelu, od modelu k reálnému automobilu
-    novinky v automobilovém průmyslu – ekodesign, nové typy pohonů, nové technologie a materiály
-    příklady vývoje modelů pro běžnou výrobu, pro výstavní účely (tzv. concept car) i jednorázové exkluzivní modely
-    praktická cvičení – návrh designu automobilu na dané téma a dle zadaných specifikací, práce individuální i týmová (kresebné návrhy, tvorba modelů, rendering)
Kurz je vhodný pro účastníky se zájmem o automobilový a průmyslový design, kteří mají dobré kresebné dovednosti. V případě zájmu o následné zpracování návrhů v počítači si účastníci přinesou vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Bunjinga jako konceptuální umění

vyučující / Tatsuo Inagaki, umělec a profesor z Fakulty mezikulturních komunikací z Hosei University, Tokio, Japonsko
jazyk kurzu /  aj


Tento kurz hostujícího pedagoga zahrnuje řadu praktických workshopů z oblasti japonského umění Bunjinga, japonské umělecké školy 18. a 19. století. Charakteristikou  Bunjingy jsou "kritika" a "amatérství". Bunjinga se rovněž vztahuje ke konceptuálnímu umění 20. století. Během kurzu si procvičíme a seznámíme se oběma oblastmi /uměleckými hnutími.

Bunjinga je založena na čínské tradici učenec-amatérský umělec. Umělci měli společný obdiv k čínské kultuře, zejména literátské malbě dynastií Yuan, Ming a Qing (13.- 20. století). Bunjinga souvisí s konceptuálním uměním v 60. letech 20. století tak, že vyjadřuje podstatu zobrazení objektů, které nemohou být reprezentovány samotnou vizuální realitou nebo psychologicky vnímány.
 
Nejprve si přiblížíme formu Bunjinga prostřednictvím přednášek a obrazů. Poté proběhne workshop na téma, jak se nápady projevují v uměleckých dílech. Prostřednictvím tohoto workshopu se budeme snažit prohloubit naše chápání literátských obrazů a najít způsob jejich produkce, který povede k tvorbě děl současných.

 


design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Zdeněk Veverka, MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na talentové zkoušky oboru Design nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí
-    se základy skicování (konstrukce prostorové kresby, použití různých technik skicování)            
-    se základy modelování (použití sochařské hlíny i speciální designérské modelovací hmoty Clay, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu navrženého jednoduchého výrobku).                                                
-    se zásadami navrhování a vytváření prostorových kompozic a designu výrobků.

Hlavní předností kurzu je možnost vyzkoušet si pod odborným vedením „nanečisto“ průběh talentových zkoušek. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.

design interiéru

vyučující / Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu / sj

Interiérový design sa venuje základným charakteristikám vnútorného priestoru, porozumeniu materiálových a povrchových kvalít, porozumeniu budovám. Využíva poznatky z architektúry, produktového, priemyselného aj nábytkového designu. Je to „design v kontexte“ s logickým usporiadaním pre daný účel. Designér sa zaoberá funkciou priestoru s ohľadom na estetické nároky užívateľov. Interiér a jeho zariadenie má vplyv na to, aký život sa v ňom a okolo neho rozvinie.

Cieľom kurzu je naučiť študentov princípom interiérovej tvorby a navrhovania mobiliáru s dôrazom na pochopenie vzťahov medzi človekom a predmetným prostredím. Zoznámia sa so súčasnými trendami v designe nábytku, produktov a osvetlenia, získajú ucelené zručnosti potrebné pre tvorbu komplexných interiérových riešení ako aj samostatných nábytkových prvkov.

Konzultácie navrhovaných riešení sú doplnené o teoretické prednášky na témy týkajúce sa interiérového a produktového designu, ako aj počítačová podpora.

-    designérsky proces od skice k realizaci
-    stručný prehľad štýlov, druhy interiéru
-    současný interiér a nábytková architektura
-    farba a svetlo
-    materiály v designe, materiálová psychológia
-    základy ergonómie a plánovania priestoru


design módních doplňků

vyučující / MgA. Alena Zendeková
jazyk kurzu / sj, aj

Kurz účastníky provede procesem navrhování módních doplňků od kresebného návrhu až po realizaci v materiálu. Účastníci se seznámí s aktuálními módními trendy a naučí se s nimi pracovat, což následně využijí při zpracování vlastních návrhů. Pracovat budou pomocí stylizované kresby, čeká je tvorba modelů a realizace vlastního návrhu drobného psaníčka či kabelky. Pro účast v kurzu je doporučena základní znalost práce se šicím strojem.


-    seznámení s aktuálními módními trendy v oboru fashion design s důrazem na módní doplňky. Studium kolekcí světových tvůrců. Čerpání informací z odborných časopisů týkajících se světových módních přehlídek, veletrhů a Fashion Weeků.
-    výuka základů stylizované kresby módních doplňků
-    praktická výuka principů tvarování a práce s kůží, základní technologie šití a lepení
-    tvorba vlastního návrhu kabelky: kresebné návrhy, výroba modelu z pomocného materiálu a vlastní realizace výrobku, jeho fotodokumentace, vytvoření portfolia k danému tématu, prezentace výsledků práce.

 

design světla

vyučující / MgA. Jan Morávek
jazyk kurzu / čj, aj
jazyk kurzu / Solaris / světelný prostor

Kurz je zaměřen na práci se světlem v daném prostoru - účastníci vytvoří individuální návrhy na světelnou modelaci prostoru a filmovou, animovanou, či statickou projekci reagující na daný hudební motiv. Následně účastníci vytvoří tvůrčí tým a po kolektivní konzultaci spojí jednotlivé práce v celek. Vyvrcholením kurzu pak bude závěrečná prezentace prostoru přemodelovaného světlem, iluzivní dimenze stimulující emoce diváků.


Design šperku

vyučující / Mgr. Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

Digitální fotografie

vyučující / prof. Mgr. Štěpán Grygar
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Městská krajina

Kurz vedený renomovaným českým fotografem prohloubí kreativitu účastníků, rozšíří jejich schopnost koncepční práce s fotografií i schopnost kritické analýzy vlastní tvorby včetně jejího zařazení do širšího kontextu současného umění.
V teoretické části se kurz zaměří na rozdílné přístupy současné fotografie vycházející z vizualistických a konceptuálních tradic. Vedle přednášek o současném umění a fotografii bude zahrnovat také rozbor a hodnocení portfolií prací účastníků kurzu.  Rozbor konkrétních konceptů, jež budou předcházet realizaci díla, poslouží také ke komparaci jednotlivých přístupů z pohledu současné fotografie.
Praktická část směřující k tématu městské krajiny bude zahrnovat výběr konkrétních lokací, osvětlení, kompozičních a technických postupů odpovídajících konkrétnímu projektu. Výstupem práce bude fotografická série, publikace nebo leporelo na dané téma. V případě potřeby se kurz bude detailněji zabývat technologií zpracování digitálního a analogového obrazu od exponometrie až po zhotovení výsledné fotografie, stavbou a skladbou fotografického obrazu apod. Podle zvoleného přístupu se v každém konkrétním případě bude přistupovat k výběru výsledných fotografií. Od narace, schopnosti vytvářet vizuální příběh, až po konceptuální přístupy zahrnující apropriaci, či snahu o potlačení vizuality a zdůraznění textové části či přesahů do jiných médií. 

Kurzu se účastní česko-německá skupina studentů a probíhá za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Plzeňského kraje a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže -Tandem.  

 


 

 

Digitální fotografie / základy

vyučující /  MgA. Radovan Kodera
jazyk kurzu / čj

Teoretická část:
Současné možnosti digitálních fotoaparátů a základy práce s formátem RAW v prostředí Adobe Photoshop.
Stavba a skladba fotografického obrazu – rytmus v obraze, lineární a diagonální řešení obrazu, princip pohybové nebo optické neostrosti, základy práce s barvou.
Fotografická tvorba v profesionálním fotografickém ateliéru a její principy, vytvoření improvizovaného fotostudia v domácích podmínkách.
Rozdíly práce v ateliéru a v přirozených světelných podmínkách v interiéru nebo exteriéru.
Praktická část:
Praktické postupy tvorby námětů teoretické části; základy tvorby portrétu a fotografického zátiší (ateliér i přirozené prostředí) a živého dokumentu.
Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon.
Práce s bleskem a odraznou deskou.
Účastníci se seznámí se základními principy a postupy fotografování, ale též se sestavováním fotografií do tematických souborů. Účastníci budou už od začátku pracovat systematicky na jednom nebo více souborech dle svého individuálního zaměření.
Pro úpravu fotografií si účastníci mohou přinést vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Digitální malba


vyučující / Filip Štorch
jazyk kurzu /  čj
V průběhu kurzu si účastníci rozvinou znalosti v oblasti výtvarné digitální tvorby. Cílem je osvojit si využití široké palety různých technik, nástrojů i programů a poskytnout tak během práce na zadání pevný základ znalostí, které bude účastník schopen nadále prohlubovat. Účastníci se naučí své znalosti kresby uplatňovat v digitálním prostředí, efektivně kombinovat nástroje a celkově zdokonalit svůj tvůrčí proces za účelem dosažení optimálního výsledku.

Teorie digitální malby v rámci profese; počátky, současné trendy, uplatnění, výhody a nevýhody.

Technická průprava; hardware a software pro digitální malbu, druhy tabletů, programy, pluginy a další rozšíření.

Teorie samotné digitální malby; Jak docílit vyšší kvality, studie a analýza mistrů a jejich díla, používání referencí.

Prohlubování základních znalostí; prostor a perspektiva. chování světla a barev, znázorňování objemů a materiálů
Alternativní techniky ilustrací; photobashing, využití 3D, experimentování.


 

Fashion design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující /  doc. akad. mal. Helena Krbcová
jazyk kurzu / čj

Během týdenního kurzu uchazeči postupně získají praktické zkušenosti a projdou jednotlivé položky oboru, tak jak probíhají během talentových zkoušek. Seznámí se s požadavky vysoké školy a naváží na ně praktickými cvičeními, což často naši uchazeči následně velmi dobře zúročí během skutečného přijímacího řízení.
Hlavní části oboru Fashion design tvoří studium módních trendů, návrhářství - práce s myšlenkou a námětem, modelování oděvu a jeho následná realizace. Módní kresba/ilustrace.
Během našeho letního kurzu máme pro účastníky ArtCampu připraveny přednášky Co jsou módní trendy, jak vznikají a jaká jsou světová trendová studia a centra módy, Co vlastně móda je a jaká je její podstata. Jak dále módní trendy zpracovávat a čerpat z nich inspiraci.
Studenti jsou v průběhu pěti dnů kurzu seznámeni s principy módní kresby, tj. stylizované kresby figury a učí se zobrazování oděvu na postavě. Zároveň probíhají přednášky a praktické cvičení, jak a kde hledat náměty, jak pracovat s rešerší zvoleného námětu, jak hledat prostřednictvím modelování na malé krejčovské figuríny nové oděvní formy a netradiční tvary. Každý účastník si najde svůj námět a vyzkouší si praktické modelování a navrhování z pomocného materiálu na krejčovskou figurínu v polovičním měřítku. Vzhledem k časovým možnostem není reálné realizovat jakýkoli oděv ve finálním materiálu, ale praktická cvičení směřují k rozvíjení kreativity a hlavně myšlení v oboru Fashion design. Ideální je předchozí znalost střihových základů a technologie šití, neboť je potřeba při navrhování s těmito základy již umět pracovat a rozvíjet je pomocí střihových manipulací a vlastní fantazie. Kurz dobře slouží i pro uchazeče, kteří přichází z gymnázií bez odborného zaměření a mají zájem se v budoucnu návrhářství oděvu věnovat a studovat jej na vysoké umělecké škole.  
Výstupem po týdenním kurzu je malé portfolio, které obsahuje vývoj studentovy módní kresby/ilustrace a fotografie modelovaných oděvů na malé krejčovské figuríně. Na závěr kurzu poskytne vedoucí ateliéru každému účastníkovi individuální hodnocení pracovních výsledků a konzultaci týkající se dalších možností osobního rozvoje v oblasti Fashion design.

 

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Mgr. Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.


 

Grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker
jazyk kurzu / čj, nj

téma / Principy navrhování grafických sdělení a plakát


Kurz je určen zájemcům o studium grafického designu, vizuálních komunikací a účastníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit výtvarné dovednosti pro návrhářskou práci. Předpokládá se uživatelská znalost grafického editoru (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Účastníci si přinesou vlastní výtvarné potřeby (tužky, barevné fixy, pastelky, pravítko, řezák, nůžky, barevné papíry, lepidlo. USB flash disk, nebo vlastní notebook s nainstalovaným grafickým programem.


Obsah kurzu
•    tématické okruhy:
    • osobnost grafického designu
    • připomínka historické události
    • kulturní plakát
    • typografický plakát
•    stručný přehled tiskových technik
•    spojení obrazového motivu a typografie
•    výtvarný záměr a technologické limity
•    zhotovení podkladu pro digitální tisk

•    každému účastníkovi bude jeho návrh vytisknut
    na formát 100 x 70 cm
Digitální fotografie / základy

 

Hudební kompozice

vyučující / Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., katedra hudební kultury FPE ZČU
jazyk kurzu / čj, aj, nj

 

Kurz se zaměřením na moderní hudební kompozici prohloubí dosavadní zkušenosti účastníků v oblasti skladby vážné hudby. Je vhodný pro začínající i pokročilé skladatele a slouží i jako příprava na přijímací zkoušky na konzervatoř, popř. Hudební akademii múzických umění. Obsahuje individuální vyučovací hodiny nad konkrétními rozpracovanými skladbami i přednášky z oblasti teorie moderní skladby. Účastníci budou pod odborným vedením pracovat na vlastních hudebních projektech s cílem vytvořit skladby, které budou představeny v rámci závěrečné veřejné prezentace výstupů kurzu.


Vstupní požadavky:
Účastník by měl již mít alespoň minimální zkušenosti s kompoziční praxí tak, aby byl schopen své kreace notovat (ideálně formou jakéhokoliv notačního SW). Pro tvorbu vokální hudby si účastník přinese text, který chce zhudebňovat (max. 1 strana A4, ideálně báseň, ve které se vyskytuje rým).


Jiří Bezděk je uznávaným pedagogem skladby a předním českým soudobým skladatelem. Působí jako vedoucí katedry hudební teorie na HAMU v Praze, na plzeňské konzervatoři vede výuku skladby.


Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / akad. mal. Renáta Fučíková
jazyk kurzu / čj, aj
téma / Didaktická a knižní ilustrace

Kurz je určen zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách a provede je přípravou k přijímacím zkouškám.

-    konzultace domácích prací – účastníci si donesou portfolio

-    pravidla a principy ilustrace, ukázky studentských prací i prací českých a světových ilustrátorů

-    přednášky a projekce s následnou debatou: úloha didaktické ilustrace v současné literatuře pro děti a mládež podceňovaný střední proud v ilustrované knize vlastní zkušenost s ilustrací mýtů

-    práce pod individuální korekturou pedagoga ilustrační úkoly pro non-fiction literaturu (historie, biologie, geografie) non-fiction komiks

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Gabriel Vach
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz keramiky je postaven tak, aby se účastník během týdne seznámil se základy práce s porcelánem.

Účastník kurzu si vyzkouší základní techniku vytváření porcelánu. Bude mít možnost pochopit a prakticky si osahat základní zákonitosti při navrhování a tvarování čajové konvice. Z tohoto snažení by měl vzejít funkční prototyp, který poté na konci kurzu společně otestujeme během čajového dýchánku. Dále si během týdne bude moci účastník vyzkoušet dvě základní techniky dekorace porcelánu - malbu kobaltem a práci s naglazurovými barvami -  a obohatit tak bílý porcelán o kreativně pojatou barevnou vrstvu.

 

 


Knižní ilustrace pro pokročilé  / Vnímání konceptů kresbou


vyučující /  Josep Antoni Tàssies Penella, Španělsko
jazyk kurzu /  aj
Výběrový kurz určený pro studenty a absolventy bakalářských a magisterských uměleckých oborů na VŠ. Zájemci budou požádáni o předložení portfolia svých prací
Pokročilý kurz zaměřený na knižní ilustraci vedený oceňovaným a špičkovým španělským ilustrátorem. V teoretickém úvodu budou prezentovány některé z prací vyučujícího, v praktické části pak budou účastníci pracovat pod individuálním vedením pedagoga na konkrétních zadáních. Současně budou účastníci vyzváni, aby si přinesli své portfolio, které bude revidováno a komentováno individuálně během celého kurzu. Cílem kurz je objevit a prohloubit formální expresivní umělecký jazyk každého účastníka.

 

 

Knižní vazba

vyučující / MgA. Mgr. Petra Soukupová
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:
-    zavěšovaná vazba s rovným hřbetem
-    dekorování papírů (škrobový, lihový, olejový, ruční)
-    příprava složek a knižního bloku
-    zhotovení knižních desek
-    zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.


Komiks

vyučující / doc. M. A. Barbara Šalamounová (nj), MgA. Marie Kohoutová (čj)

jazyk kurzu / čj, nj

Kurz pro všechny příznivce komiksu, kteří již nechtějí komiksy pouze číst, ale rádi by se naučili je i tvořit.

Dozvíte se o historii komiksu, seznámíte se s jeho základními principy (řazení okének na stránku, textové bubliny, vztah obrázků a textu, příběh a jeho struktura) a prvky (slovo, obraz, příběh, hrdina, pointa). Poznáte několik druhů komiksu i různé techniky, kterými lze obrázkové příběhy vyprávět.

Pomocí obrázků a textů si nejen procvičíte schopnost odvyprávět příhody druhých i vlastní, ale i otestujete svoji zručnost kreslíře, svoji paměť a představivost. Vyzkoušíte si samostatnou práci i spolupráci s ostatními při tvorbě v týmu.

Výstupem kurzu budou komiksy v kreslené i tištěné podobě. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na FDULS.

 


Litografie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz seznámí účastníky s principy a postupy tisku z kamene. Dle svých individuálních schopností a zkušeností budou účastníci realizovat malonákladové experimentální soubory tisků.

- historie oboru, terminologie, nástroje a materiály používané v litografii
- příprava litografického kamene broušením a zrněním
- kresba na litografický kámen
- možnosti a technologie tisku a soutisku
- tisk na plátno a další materiály
- tisk ve stroji i alternativními způsoby

Pracoviště kamenotisku na FDU je zcela unikátní v rámci celého regionu především zaměřením na tradiční a zasouvané způsoby přímého tisku v celé škále formátů, až po extrémní velikost kamene 90 x 120 cm, dále způsoby práce beze stroje, cesty uplatňující různost potiskovaných materiálů a kombinace serigrafie, fotografie a dalších vstupů s možnostmi litografie. Všechny tyto polohy si mohou účastníci kurzu zařadit do svého individuálního plánu, který bude nejlépe vyhovovat jejich zaměření a dosavadní praktické zkušenosti.

Logo a jednotný vizuální styl

vyučující / doc. MgA. Kristýna Fišerová
jazyk kurzu / čj, aj

Náplní kurzu je tvorba loga jako základního kamene vizuální identity a jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu. Účastník se seznámí s řadou ukázek a po krátkém teoretickém úvodu vytvoří vlastní návrhy logotypů včetně jejich aplikace (vizitka, firemní hlavičkový papír aj.). Součástí práce budou kresebné návrhy i následné zpracování v programu Adobe Illustrator (předpokládá se znalost práce s tímto programem).

Logo
Identifikační kritéria
Sémantická role loga
Estetická /syntaktická/ role
Funkční kritéria

Jednotný vizuální styl /corporate design/ a jeho základní elementy

Značka, logotyp
Typografie
Formy obrazu a jeho užití
Barvy
Orientační systémy

Manuál a implementace jednotného vizuálního stylu


Malba

vyučující / doc. akad. mal. Aleš Ogoun
jazyk kurzu / čj

termín konání / 16. - 20. 7. 2018

téma / Barva jako priorita

Kurz je veden z pohledu malíře-koloristy, který vám pomůže zaobírat se barvou z různých hledisek malby. Rozšiřuje vlastní vnímání a citlivost na základě cvičení a  specifik  malířského procesu a pomáhá naučit se vyjádřit prostor výhradně barvou bez použití iluzivní perspektivy. Barva jako nositel emocionálního abstraktního vyjádření bude následně podrobena i konfrontaci divácké zkušenosti. Barevná symbolika bude rozebírána z hlediska různých kultur, historických a sociálních společenských domluv a zvyklostí. Hmota barvy jako nositelka  energie bude pokusně vnímána i hapticky. Barva se použije i  jako malířský způsob vnímání psychiky zobrazovaného člověka nebo krajiny. Individuální cítění se promítne v konfrontaci děl účastníků kurzu na závěr každého úkolu a kompletně výstavou na konci kurzu.

vyučující / akad. mal. Jiří Šorm
jazyk kurzu / čj

termín konání / 23. - 27. 7. 2018

téma / Barva jako priorita

Kurz seznámí zájemce se základy kresby a malby. Vyzkoušejí si různé techniky (tužka, úhel, pastel, akvarel, tempera, olej aj.). Účastníci se dozvědí o kompozici, perspektivě (model, krajina), barvě, vlivu na psychiku při tvorbě a vůbec vnímání umění jako takového. V případě zájmu si budou moci účastníci vyslechnout cestovatelské zážitky, prohlédnout fotodokumentaci z cest za tvorbou přírodních národů.

Modelování

vyučující / MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

téma / Modelování pro designéry

Účastníci se během kurzu prakticky i teoreticky seznámí s materiálem clay a jeho využítím v designu, převážně automobilovém. Součástí kurzu bude i práce se sochařskou hlínou. Účastníci si osvojí základní postupy práce designéra a modeláře a při práci pod individuální korekturou pedagoga si procvičí technologické postupy a techniky využívané při tvorbě modelů.  V rámci zadaného tématu pak vytvoří objekt z hmoty clay či sochařské hlíny dle vlastního návrhu.


Nová média

vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média a Intermédia na FDULS  a jiných vysokých školách uměleckého zaměření, nebo zájemce o prohloubení individuálních zkušeností v oblasti umělecké tvorby experimentální formou.

V průběhu kurzu si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného, např. audiovizuálního díla v interiéru nebo exteriéru. Součástí výuky bude pořízení záznamů a zdokumentování tvorby z průběhu kurzu pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média - intermédia.

Vhodný je zejména pro otevřené a kreativní osobnosti.

Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu Nových médií (Konceptuální tendence, Umění akce, Land Art, Instalace, Elektronická média, Environment Art, Informační technologie, Performance a jiné).
Praktická část kurzu účastníky formou praktických cvičení seznámí se základními principy tvorby uměleckého díla.
vytvoření konceptu na zadané téma
výběr vhodného média
projekt (kresba, text)
realizace
prezentace
dokumentace
tvorba autorského portfolia a jeho náplň


¡MARCHARTE! / mobilita umění


vyučující / CHema Skandal!, Graphic Artist - Chicago, U.S.A.
jazyk kurzu / English


Tento kurz zkoumá význam migrace v umělecké tvorbě a sociální konfiguraci. Účastníci
zkoumají význam a přínos kultury a umění migrantů pro naši společnost, ať už jsou tito lidé umělci, nebo ne.
Práce s příklady z reálného života umožní studentům vnímat důležitost rozmanitosti a
mezikulturního dialogu. Výměna názorů a konverzace mezi účastníky vytvoří partnerství a
podpoří týmovou práci.
Studenti mohou využívat kresbu, malbu, modelování, tisk a další techniky k vytvoření
závěrečného společného projektu, který zapojí a bude rezonovat v komunitě. Výstupem může být vydání fanzinu, realizace plakátové kampaně nebo vytvoření kolektivní nástěnné malby.
V průběhu kurzu budou probíhat diskuse, videoprojekce, prezentace a video hovory, stejně
jako ukázky různých technik, které povedou k realizaci konečného projektu.
Tento kurz je vhodný pro středně pokročilé a pokročilé studenty.
Klíčová témata:
- migrace a umění
- mexické a latinskoamerické umění
- Latino umělci v Chicagu a USA
- Participační umění jako sociální praxe


Nový cirkus

vyučující / Jiřina Adamková, Žongléros Ansámbl, Plzeň
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je určen pro pohybově zdatné účastníky, kteří se zajímají o možnosti vyjádření prostřednictvím vlastního těla a chtějí si vyzkoušet vybrané disciplíny nového cirkusu.
Kurz má za cíl otevřít účastníkům cestu k používání vlastního těla jako uměleckého nástroje a přinést inspiraci pro další tvorbu. Je otevřen pro všechny se vztahem k pohybu a zároveň dovoluje hledat přesahy jednotlivých uměleckých disciplín. Účastníci kurzu si v první polovině týdne vyzkouší vybrané disciplíny nového cirkusu jako je vzdušná akrobacie na šálách, kruhu nebo hrazdě, pozemní párová akrobacie, žonglování, hooping a další. Během seznamování s jednotlivými disciplínami si vyberou specializaci, kterou budou rozvíjet v druhé polovině týdne. Ta bude zaměřena na tvorbu společného vystoupení všech účastníků kurzu. V této části bude prostor pro uplatnění vlastního uměleckého zaměření kurzistů a objevování osobitého způsobu vyjádření. Zároveň se v této části formou her seznámí s technikami pohybového divadla, improvizace a jevištního pohybu.

principy současného tance

vyučující /  MgA. Kateřina Bednářová
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Tanec = prostor +čas + tvar + pohyb

Kurz je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť poznat další možnosti pohybu prostřednictvím technik současného tance.

Technika současného tance se opírá o základní princip účinnosti v pohybu. Za tímto účelem se do ní integrují poznatky o fungování lidského těla, které přinášejí výzkumy v příslušných vědeckých oborech (anatomie, fyziologie, kineziologie, biomechanika) a též poznatky z jiných systémů tzv. body-mind awareness.

Technika současného tance využívá některých nových principů, které vycházejí z experimentů amerického postmoderního tance v 60. a 70. letech minulého století. Některé tyto principy známe i v moderním tanci, jejich vnímání se však víceméně změnilo s uplatněním nového pohledu na některé z nich, zejména na požadavky efektivního fungování těla v pohybu.

Naše tělo existuje v prostoru, expanduje do prostoru, vytváří prostor a obsahuje vnitřní prostor. Pohybuje se v čase, rytmicky, různou dynamikou a rychlostí v souladu anebo v opozici s hudebním doprovodem. Stejně jako můžeme při kresbě přitlačit tužkou na papír, šrafovat plochu nebo vést lehce plnou linku, stejně měníme kvalitu pohybu.

Kurz účastníky seznámí se základními tanečními principy současného tance a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Účastníci budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, zkoumání jeho fyzických možností a zdokonalení technické zdatnosti, zároveň budou hledat vlastní pohybový slovník, vlastní pohybové vyjádření.

Výstupem kurzu budou pohybové kompozice vycházející z improvizací na zadaná témata týkající se základních tanečních principů současného tance.


science fiction design pro film

vyučující /  Chris Rosewarne, Velká Británie
jazyk kurzu / aj

Chris Rosewarne je renomovaný filmový výtvarník (mimo jiné získal i nominaci na cenu Emmy), který účastníky seznámí se svými pracovními postupy, které uplatnil například při práci na filmech jako jsou Hvězdné války VIII, Spectre nebo Strážci Galaxie. Účastníci se naučí rychlé tvorbě návrhů v programu Photoshop, následně je převedou do 3D pomocí speciálního softwaru a využijí další techniky práce ve Photoshopu k vytvoření vizuálu ve filmovém stylu. Chris Rosewarne se specializuje na sci-fi přístroje/roboty a na navrhování architektonických prostředí pro film. Účastníci si jedno z těchto témat vyberou s cílem vytvořit působivý filmový vizuál.

- skicování

- techniky kresby a malby v programu Adobe Photoshop

- rychlé skicování z ortogonálních pohledů

- tvorba a editace digitálních 3D modelů v programu SketchUp (případně jiném dle preference účastníka)

- renderování v programu Keyshot (případně jiném dle preference účastníka)

- využití textur v programu Adobe Photoshop

- využití filmového nasvícení k zesílení atmosféry

- techniky digitální kresby a malby

Předpokládá se alespoň základní znalost práce s programem Photoshop, vhodná je i zkušenost v oblasti 3D modelování. Účastníci si přinesou vlastní notebook s nainstalovaným programem Photoshop (+ myš nebo tablet) a SketchUp nebo SketchUp Make (download: http://www.sketchup.com/download/all), případně jiným programem pro 3D modelování, se kterým jsou zvyklí pracovat. K dispozici bude PC učebna s programem Photoshop.

 

 serigrafie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen všem zájemcům o získání či prohloubení zkušeností s různými metodami tisku přes šablonu.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním dělením jednotlivých grafických disciplin. Vymezíme si pojem serigrafie, sítotisk vůči ostatním grafickým technologiím a podrobně si popíšeme základní charakteristiky tisku přes síto a principy, na kterých je založen. Dále se účastníci kurzu prakticky seznámí s jednotlivými nástroji, používanými materiály, jednotlivými technikami v serigrafii a v praktických ukázkách si sami jednotlivé postupy práce také vyzkouší. Náplň kurzu je volena tak, aby si účastníci mohli v praktických ukázkách ověřit co možná nejširší spektrum různých technologických postupů od těch nejjednodušších až po práci technologicky náročnou.
Na základě praktické zkušenosti se seznámí s odlišnými výrazovými možnostmi grafického vyjadřování v této oblasti.

- tisk přes šablonu, realizace v exteriéru
- přímá x nepřímá šablona
- pozitiv x negativ, (rezerváž na sítu)
- barevný soutisk
- realizace grafického listu formátu B1


sborový zpěv

vyučující / Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., katedra hudební kultury FPE ZČU
jazyk kurzu / čj, aj

 

Kurz je určen zájemcům o sborový a ansámblový zpěv, případně zájemcům o poučenou interpretaci tzv. staré hudby, kteří již mají zkušenost se sborovým zpěvem. Programem kurzu bude nácvik duchovní hudby z 18. století, která se nalézá v archivech jihozápadních Čech, např. skladby Brixiho, Linka a dalších. Vybraný repertoár bude zaslán přihlášenému frekventantovi měsíc před začátkem kurzu, aby měl možnost si nastudovat svůj part. V průběhu kurzu bude prováděn kolektivní nácvik současně s individuálním řešením hlasových problémů každého pěvce. Výstupem kurzu je večerní koncert a vznik nahrávky studované skladby.

storyboard

vyučující / Kurt van der Basch, Kanada
jazyk kurzu / aj

Kurz proběhne pod vedením zkušeného autora storyboardů a koncepčních ilustrací pro řadu Hollywoodských filmů, jako je např. Star Wars ep VII a VIII, Atlas mraků nebo Iluzionista. Účastníci se naučí základy tvorby storyboardu pro film, jejíž principy jsou platné i pro další oblasti umění, jako je reklama, animace, komiks apod. V návaznosti na analýzu vybraných filmových sekvencí a storyboardů budou sami formou praktických kresebných cvičení zpracovávat zadané části scénářů. Účastníci rovněž prohloubí své kresebné dovednosti a schopnost vyjadřování myšlenek a nálad prostřednictvím rychlých a srozumitelných kresebných technik.
 
- principy tvorby storyboardu, terminologie a základní typy záběrů
- volba záběrů a pohyb/úhel kamery jako prostředky vyvolání různých emocionálních reakcí u diváků
- praktické ukázky, analýza filmových sekvencí, diskuse
- převedení psaného scénáře do podoby storyboardu
- tvorba seznamu záběrů, chronologie příběhu, práce se scénami a postavami
- kresba a ilustrace pro produkci:
   tvorba půdorysu pro vysvětlení pozice kamery
   kresba s minimální předlohou
   rychlá kresba hlavy a figury
   různé druhy perspektivy
   kompozice obrazu pro vytvoření různé atmosféry

Účastníci si mohou pro využití v kurzu přinést vzorky scénářů (vlastní či cizí tvorba).


Videotvorba

vyučující / MgA. Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Video a videoart


Účastník kurzu by měl mít základní znalost ovládání kamery/DLSR zařízení a být seznámen s principy fungování editačních programů pro střih videa.

 

-    úvod do videotvorby – problematika různých autorských přístupů k práci s videem, rozšíření znalostí v oboru využitelných postupů, práce s editačními programy
-    teoretické i praktické seznámení s natáčecí technikou
-    práce v tvůrčím týmu na realizaci praktických cvičení, kde si každý člen týmu vyzkouší různé disciplíny spojené se vznikem pořadu (režie, kamera, zvuk, střih, script a výstup před kamerou)
-    volné video / videoart, reportáž, rozhovor, záznam události
-    seznámení s pokročilou funkcí videoeditorů - effects keyframes / kolorace / adobe dynamic link
-    editace pořízených záznamů, export a prezentace výsledného videa

Základy grafických technik

vyučující / MgA. Mgr. Jan Kocman
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy čtyř tradičních tiskových technologií: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy a šablonový tisk. Účastníci se seznámí s konfrontací historických a současných přístupů v oblasti umělecké grafiky i polygrafie. Problematika grafických technik jim bude zprostředkována jako podpora kresby, malby, ilustrace. Výuka bude podpořena a dokumentována řadou experimentálních tisků, které si každý účastník odnese v podobě malé knihy či brožury.
Úvod kurzu nabídne historické vymezení disciplín, uvede je do kontextu se současností a seznámí účastníky s používanými nástroji a materiály. Praktická část se pak bude skládat vždy z přípravy tiskové matrice a realizace tisku.

 


 


 

 

artcamp / 2017

pondělí, 31 červenec 2017 11:19

ArtCamp 2017 je v plném proudu

pondělí, 17 červenec 2017 16:27

Probíhá 13. ročník mezinárodní letní školy umění na Sutnarce.

artcamp / 2016

středa, 03 srpen 2016 13:00

ArtCamp 2017 nabízí tradiční kurzy i úplné novinky

čtvrtek, 09 březen 2017 10:48

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara pořádá už třináctý ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp.

artcamp / přehled kurzů 2018

čtvrtek, 16 únor 2017 11:29

Kurzy mezinárodní letní školy umění ArtCamp jsou vhodné jako příprava na přijímací zkoušky a na studium umění na vysoké škole.

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na FDULS v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

K dispozici Vám bude základní technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další vybavení a výtvarné potřeby si přinést.

Výuka probíhá od pondělí do pátku (v případě hudebních kurzů i o víkendu) zpravidla 8 vyučovacích hodin (po 45 min.) denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu, možná je i práce ve večerních hodinách (např. v rámci kulturních akcí apod.)

Výuka probíhá v ateliérech a studiích Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech) nebo v plenéru. Hudební kurzy proběhnou v prostorách katedry hudební kultury ZČU (Klatovská 51, Plzeň).

Vždy v pátek odpoledne (cca 14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky.

čj = český jazyk
aj = anglický jazyk
sj = slovenský jazyk
nj = německý jazyk

V následujícím přehledu jsou kurzy bez označení úrovně v názvu či textu díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodné pro všechny úrovně pokročilosti.


ArtCamp 2018

Nabídka kurzů pro ArtCamp 2018, který proběhne v termínu 9. - 27. července, bude zveřejněna do 9. března 2018. Vedle už tradičních kurzů bude nabídka zahrnovat i řadu novinek, těšit se můžete i na zajímavé české a zahraniční hostující umělce.

 

 Níže pro Vaši představu uvádíme seznam a popis kurzů, které proběhly v rámci ročníku 2017, jelikož řada z nich bude opět součástí nabídky pro rok 2018:

 

Animovaný film

 
vyučující / MgA. Vojtěch Domlátil
jazyk kurzu / čj
 

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s principy a postupy tvorby animovaného filmu a při práci v týmu projdou všemi profesemi, které jsou pro natočení animovaného filmu nezbytné – čeká je tvorba scénáře, výroba loutek i prostředí, vyzkouší si práci se světly, animaci a nasnímání jednotlivých záběrů. Na závěr vzniklý materiál sestříhají, ozvučí a dodajíefekty. Výsledkem práce každého týmu bude krátký animovaný film.

- tvorba scénáře, dramaturgie, loutky a prostředí

- příprava scény, světla, režie a kamera

- animace

- střih, postprodukce, zvuk, renderování

Architektura

vyučující / Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
jazyk kurzu / čj
 
téma / Architektura - dějiny, teorie, navrhování
 

Kurz bude věnován praktickým, teoretickým i historickým aspektům architektury. Formou přednášek a diskusí budou analyzovány problémy současné architektury včetně aktuálních témat, zmíněny budou i přesahy architektury do dalších oborů. Jedním z pilířů kurzu bude přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci, dalším pak budou dějinyarchitektury 20. století. Část přednášek bude věnována také typologickým a stavebním druhům a základům stavitelství. Tyto znalosti a schopnosti poté účastníci kurzu uplatní při řešení 2 – 3 jednoduchých praktických úloh na zadané téma z oblasti architektury (ať už prostřednictvím tradičních technik či digitálních technologií). Kurz je vhodný jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.


 


 

Arteterapie

vyučující / prof. Dr. Wieslaw Karolak, Akademie výtvarných umění W. Strzeminského, Lodž, Polsko
jazyk kurzu / aj

Prakticky zaměřený kurz je určen pro výtvarníky a studenty uměleckých oborů na VŠ.
Kurz účastníky seznámí prostřednictvím různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž) a analýzy procesu tvorby i jejích výsledků s principy a metodami arteterapie. Na arteterapii bude pohlíženo ze dvou hledisek, a to „umění jako terapie“ a „umění v terapii“. Prostřednictvím nezbytné teoretické průpravy a řady praktických ukázek a cvičení s arteterapeutickými prvky s následnou analýzou kurz účastníkům umožní vhled do této disciplíny. Na základě procesu tvorby i výsledných děl se naučí, jak zkoumat pocity, vyřešit emocionální konflikty, dojít k sebeuvědomění, zvládnout chování a závislosti, rozvíjet sociální dovednosti a zvýšit sebevědomí. Tyto nové zkušenosti jim pomohou rozšířit obzory a získat podněty pro jejich další uměleckou práci a v neposlední řadě i napomohou v osobním rozvoji a sebeuvědomění.

design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Zdeněk Veverka, MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na talentové zkoušky oboru Design nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí
-    se základy skicování (konstrukce prostorové kresby, použití různých technik skicování)            
-    se základy modelování (použití sochařské hlíny i speciální designérské modelovací hmoty Clay, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu navrženého jednoduchého výrobku).                                                
-    se zásadami navrhování a vytváření prostorových kompozic a designu výrobků.

Hlavní předností kurzu je možnost vyzkoušet si pod odborným vedením „nanečisto“ průběh talentových zkoušek. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.


design interiéru

vyučující / Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu / sj

Interiérový design sa venuje základným charakteristikám vnútorného priestoru, porozumeniu materiálových a povrchových kvalít, porozumeniu budovám. Využíva poznatky z architektúry, produktového, priemyselného aj nábytkového designu. Je to „design v kontexte“ s logickým usporiadaním pre daný účel. Designér sa zaoberá funkciou priestoru s ohľadom na estetické nároky užívateľov. Interiér a jeho zariadenie má vplyv na to, aký život sa v ňom a okolo neho rozvinie.

Cieľom kurzu je naučiť študentov princípom interiérovej tvorby a navrhovania mobiliáru s dôrazom na pochopenie vzťahov medzi človekom a predmetným prostredím. Zoznámia sa so súčasnými trendami v designe nábytku, produktov a osvetlenia, získajú ucelené zručnosti potrebné pre tvorbu komplexných interiérových riešení ako aj samostatných nábytkových prvkov.

Konzultácie navrhovaných riešení sú doplnené o teoretické prednášky na témy týkajúce sa interiérového a produktového designu, ako aj počítačová podpora.

-    designérsky proces od skice k realizaci
-    stručný prehľad štýlov, druhy interiéru
-    současný interiér a nábytková architektura
-    farba a svetlo
-    materiály v designe, materiálová psychológia
-    základy ergonómie a plánovania priestoru

design módních doplňků

vyučující / MgA. Alena Zendeková
jazyk kurzu / sj, aj

Kurz účastníky provede procesem navrhování módních doplňků od kresebného návrhu až po realizaci v materiálu. Účastníci se seznámí s aktuálními módními trendy a naučí se s nimi pracovat, což následně využijí při zpracování vlastních návrhů. Pracovat budou pomocí stylizované kresby, čeká je tvorba modelů a realizace vlastního návrhu drobného psaníčka či kabelky.


-    seznámení s aktuálními módními trendy v oboru fashion design s důrazem na módní doplňky. Studium kolekcí světových tvůrců. Čerpání informací z odborných časopisů týkajících se světových módních přehlídek, veletrhů a Fashion Weeků.
-    výuka základů stylizované kresby módních doplňků
-    praktická výuka principů tvarování a práce s kůží, základní technologie šití a lepení
-    tvorba vlastního návrhu kabelky: kresebné návrhy, výroba modelu z pomocného materiálu a vlastní realizace výrobku, jeho fotodokumentace, vytvoření portfolia k danému tématu, prezentace výsledků práce.


design světla

vyučující / MgA. Jan Morávek
jazyk kurzu / čj, aj
jazyk kurzu / Solaris / světelný prostor

Kurz je zaměřen na práci se světlem v daném prostoru - účastníci vytvoří individuální návrhy na světelnou modelaci prostoru a filmovou, animovanou, či statickou projekci reagující na daný hudební motiv. Následně účastníci vytvoří tvůrčí tým a po kolektivní konzultaci spojí jednotlivé práce v celek. Vyvrcholením kurzu pak bude závěrečná prezentace prostoru přemodelovaného světlem, iluzivní dimenze stimulující emoce diváků.

 

Design šperku

vyučující / Mgr. Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

 

 


 

Design šperku / pokročilí

vyučující / prof. Karol Weisslechner, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, SK / doc. MgA. Petr Vogel, FDULS
jazyk kurzu / sk, čj, aj, nj

téma / Motýl

Kurz je otevřen studentům a absolventům bakalářských a magisterských uměleckých oborů s pokročilou znalostí šperkařských technik. Náplní kurzu je tvorba autorských šperků/objektů.

Motýľ bol a je pre človeka symbolom. Nesie v sebe kúzlo metamorfózy, mágiu lásky a nehmatatelného, ale aj noci, či smrti a pominuteľnosti, alebo je symbol duchovnej transformácie a znovuzrodenia. Symbol motýľa v sebe nesie veľkú šírku významov a sprevádza históriu kultúr. Je častou témou v umení šperku, ale hlavne v komerčnej produkcii.

Účastníci budú počas týždňa práce intenzívnou a kreatívnou formou skúmať možnosti  koncipovania  šperkov a objektov, ktoré vychádzajú z intenzívneho štúdia MOTÝĽOV ako prírodného fenoménu, ktorý sa objavuje počas dejín šperkárskej tvorby a inšpiroval mnohých tvorcov až do súčasnosti.
Inšpirácia motýľom  ako základ pre tvorbu uměleckého šperku, skúmanie možností stvárnenia, prchavosti a optiky tohoto živočícha, jeho kinetiky a významov, bude základom  pre kreativne uchopenie a spracovanie témy  po intelektuálnej, umeleckej,  ako aj remeselnej stránke.                                                                                                          

Dôsledné remeselné spracovanie, technické riešenie, vedomá práca s materiálom a výrazovými prostriedkami bude jeden z cieľov  tohto projektu.

Digitální fotografie

vyučující / prof. Mgr. Štěpán Grygar
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Městská krajina

Kurz vedený renomovaným českým fotografem prohloubí kreativitu účastníků, rozšíří jejich schopnost koncepční práce s fotografií i schopnost kritické analýzy vlastní tvorby včetně jejího zařazení do širšího kontextu současného umění.
V teoretické části se kurz zaměří na rozdílné přístupy současné fotografie vycházející z vizualistických a konceptuálních tradic. Vedle přednášek o současném umění a fotografii bude zahrnovat také rozbor a hodnocení portfolií prací účastníků kurzu.  Rozbor konkrétních konceptů, jež budou předcházet realizaci díla, poslouží také ke komparaci jednotlivých přístupů z pohledu současné fotografie.
Praktická část směřující k tématu městské krajiny bude zahrnovat výběr konkrétních lokací, osvětlení, kompozičních a technických postupů odpovídajících konkrétnímu projektu. Výstupem práce bude fotografická série, publikace nebo leporelo na dané téma. V případě potřeby se kurz bude detailněji zabývat technologií zpracování digitálního a analogového obrazu od exponometrie až po zhotovení výsledné fotografie, stavbou a skladbou fotografického obrazu apod. Podle zvoleného přístupu se v každém konkrétním případě bude přistupovat k výběru výsledných fotografií. Od narace, schopnosti vytvářet vizuální příběh, až po konceptuální přístupy zahrnující apropriaci, či snahu o potlačení vizuality a zdůraznění textové části či přesahů do jiných médií.


Digitální fotografie / základy

vyučující /  MgA. Radovan Kodera
jazyk kurzu / čj

Teoretická část:
Současné možnosti digitálních fotoaparátů a základy práce s formátem RAW v prostředí Adobe Photoshop.
Stavba a skladba fotografického obrazu – rytmus v obraze, lineární a diagonální řešení obrazu, princip pohybové nebo optické neostrosti, základy práce s barvou.
Fotografická tvorba v profesionálním fotografickém ateliéru a její principy, vytvoření improvizovaného fotostudia v domácích podmínkách.
Rozdíly práce v ateliéru a v přirozených světelných podmínkách v interiéru nebo exteriéru.

Praktická část:
Praktické postupy tvorby  námětů teoretické části; základy tvorby portrétu a fotografického zátiší (ateliér i přirozené prostředí) a živého dokumentu.
Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon.
Práce s bleskem a odraznou deskou.
Účastníci se seznámi se základními principy a postupy fotografování, ale též sestavování fotografií do tématických souborů. Účastníci budou už od začátku pracovat systematicky na jednom nebo více souborech dle svého individuálního zaměření.

Pro úpravu fotografií si účastníci mohou přinést vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Fashion design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující /  doc. akad. mal. Helena Krbcová
jazyk kurzu / čj

Kurz je určen zájemcům o studium fashion designu, kteří ovládají figurální kresbu.

Účastníci kurzu budou prostřednictvím ukázek z praxe, odborných přednášek a řešení konkrétních úkolů seznámeni se základními principy navrhování oděvu. Dozví se, jak přistupovat k módním trendům a jak s nimi pracovat.

Výuka bude zejména zaměřena na stylizovanou figurální kresbu a kresebné zpracování návrhu oděvu (tužka, tuš, pero, akvarel apod.). Práce bude završena oděvní kompozicí – aranžovaným návrhem realizovaným z pomocného materiálu (kaliko) na malou krejčovskou figurínu.

Výstupem kurzu bude soubor oděvních návrhů ve formě kresebných skic a fotodokumentace plastických modelů.


Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Mgr. Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.

Grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker
jazyk kurzu / čj

téma / Principy navrhování grafických sdělení a plakátu

Kurz je určen zájemcům o studium grafického designu, vizuálních komunikací, grafického designu a účastníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit výtvarné dovednosti pro návrhářskou praxi.
Předpokládá se uživatelská znalost grafického editoru (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Účastníci si přinesou výtvarné potřeby: tužky, barevné fixy, pastelky, pravítko, řezák, nůžky, barevné papíry, lepidlo. USB flash disk. Vlastní notebook s nainstalovaným grafickým programem.

•    stručný přehled tiskových technik
•    tématické okruhy:        osobnost grafického designu
                                        připomínka historické události
                                        kulturní plakát / typografický plakát

•    spojení obrazového motivu a typografie
•    výtvarný záměr a technologické limity
•    zhotovení podkladu pro digitální tisk

Výstupem kurzu bude digitální tisk vybraného návrhu každého účastníka.


Grafický design a plakát

vyučující / MgA. Filip Heyduk, MgA. Martin Strnad - grafičtí designéři, HMS Design
jazyk kurzu / čj

téma / Plakát a jednotný vizuální styl galerie

Kurz prohloubí zkušenosti a dovednosti účastníků v oblasti vizuální komunikace a grafického designu. Předpokládá se uživatelská znalost grafických editorů (Illustrator, InDesign, Photoshop). V úvodu kurzu se účastníci seznámí s ukázkami vizuálního stylu významných galerií a následně budou pod odborným vedením tvořit vlastní návrhy.

• principy navrhování grafických sdělení - plakáty, značky, pozvánky, jednotný vizuální styl
• ideové skici – návrhy plakátu na zadané téma
• práce s typografií
• spojení obrazového motivu a typografie
• zhotovení podkladu pro digitální tisk

Hudební kompozice

vyučující / Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., katedra hudební kultury FPE ZČU
jazyk kurzu / čj, aj, nj

 

Kurz se zaměřením na moderní hudební kompozici prohloubí dosavadní zkušenosti účastníků v oblasti skladby vážné hudby. Je vhodný pro začínající i pokročilé skladatele a slouží i jako příprava na přijímací zkoušky na konzervatoř, popř. Hudební akademii múzických umění. Obsahuje individuální vyučovací hodiny nad konkrétními rozpracovanými skladbami i přednášky z oblasti teorie moderní skladby. Účastníci budou pod odborným vedením pracovat na vlastních hudebních projektech s cílem vytvořit skladby, které budou představeny v rámci závěrečné veřejné prezentace výstupů kurzu.


Vstupní požadavky:
Účastník by měl již mít alespoň minimální zkušenosti s kompoziční praxí tak, aby byl schopen své kreace notovat (ideálně formou jakéhokoliv notačního SW). Pro tvorbu vokální hudby si účastník přinese text, který chce zhudebňovat (max. 1 strana A4, ideálně báseň, ve které se vyskytuje rým).


Jiří Bezděk je uznávaným pedagogem skladby a předním českým soudobým skladatelem. Působí jako vedoucí katedry hudební teorie HAMU v Praze, na plzeňské konzervatoři vede výuku skladby.

 


Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / akad. mal. Renáta Fučíková
jazyk kurzu / čj, aj
téma / Didaktická a knižní ilustrace

Kurz je určen zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách a provede je přípravou k přijímacím zkouškám.

-    konzultace domácích prací – účastníci si donesou portfolio

-    pravidla a principy ilustrace, ukázky studentských prací i prací českých a světových ilustrátorů

-    přednášky a projekce s následnou debatou: úloha didaktické ilustrace v současné literatuře pro děti a mládež podceňovaný střední proud v ilustrované knize vlastní zkušenost s ilustrací mýtů

-    práce pod individuální korekturou pedagoga ilustrační úkoly pro non-fiction literaturu (historie, biologie, geografie) non-fiction komiks

Ilustrace

vyučující / Ali Boozari, ilustrátor, Írán
jazyk kurzu / aj

Kurz pod vedením renomovaného íránského ilustrátora účastníkům mimo jiné nabídne vhled do historie perské i do současné íránské ilustrace. Seznámí se s tvorbou lektora a následně budou pracovat na vlastních ilustracích ke známé pohádce „O Červené Karkulce“. Ty pak rozvinou pomocí různých tiskových technik, jako je linoryt, monotyp, monoprint a další. Každý den proběhne diskuse nad pracemi účastníků, kteří se v průběhu kurzu rovněž seznámí i s ilustracemi světových autorů ke stejnému příběhu.

 


Ilustrace

vyučující / Hiroko Matsushita, ilustrátorka, Japonsko
jazyk kurzu / aj

téma / Ilustrace pro pokročilé inspirovaná japonskými technikami práce s papírem

Pod vedením zkušené japonské umělkyně a ilustrátorky se účastníci naučí tradiční japonské i další techniky skládání a stříhání papíru, které následně společně se svými ilustrátorskými schopnostmi využijí při tvorbě trojrozměrného díla. Své ilustrace zkombinují s různými technikami tvarování papíru a vytvoří autorské knihy, prostorové objekty apod.

-    papír a jeho role v japonské kultuře
-    japonské i další techniky skládání a střihání papíru
-    dualistické vyprávění
-    kombinace ilustrace s technikami tvarování papíru

Tento kurz vyžaduje předchozí zkušenosti s ilustrací a je vhodný pro účastníky, kteří se zajímají o další techniky nad rámec běžné obrázkové ilustrace.

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Gabriel Vach
jazyk kurzu / čj, aj

Účastníci kurzu se seznámí s materiálem porcelánu - s jeho jedinečnostmi, specifiky i omezeními a osvojí si základní pravidla při navrhování porcelánového designu. Kurz je určen nejen uchazečům o studium, ale i všem zájemcům o techniky tvorby a dekorace porcelánových výrobků.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s postupem, který stojí za vznikem nového porcelánového tvaru od kresebného návrhu k hotovému výrobku. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si v praxi základní techniky práce s porcelánem, a to jak vytváření, tak i několik druhů dekoračních technik.

 

 


Knižní vazba

vyučující / MgA. Mgr. Petra Soukupová
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:
-    zavěšovaná vazba s rovným hřbetem
-    dekorování papírů (škrobový, lihový, olejový, ruční)
-    příprava složek a knižního bloku
-    zhotovení knižních desek
-    zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.

Komiks

vyučující / doc. M. A. Barbara Šalamounová (nj), MgA. Marie Kohoutová (čj)

jazyk kurzu / čj, nj

Kurz pro všechny příznivce komiksu, kteří již nechtějí komiksy pouze číst, ale rádi by se naučili je i tvořit.

Dozvíte se o historii komiksu, seznámíte se s jeho základními principy (řazení okének na stránku, textové bubliny, vztah obrázků a textu, příběh a jeho struktura) a prvky (slovo, obraz, příběh, hrdina, pointa). Poznáte několik druhů komiksu i různé techniky, kterými lze obrázkové příběhy vyprávět.

Pomocí obrázků a textů si nejen procvičíte schopnost odvyprávět příhody druhých i vlastní, ale i otestujete svoji zručnost kreslíře, svoji paměť a představivost. Vyzkoušíte si samostatnou práci i spolupráci s ostatními při tvorbě v týmu.

Výstupem kurzu budou komiksy v kreslené i tištěné podobě. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na FDULS.


Litografie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz seznámí účastníky s principy a postupy tisku z kamene. Dle svých individuálních schopností a zkušeností budou účastníci realizovat malonákladové experimentální soubory tisků.

- historie oboru, terminologie, nástroje a materiály používané v litografii
- příprava litografického kamene broušením a zrněním
- kresba na litografický kámen
- možnosti a technologie tisku a soutisku
- tisk na plátno a další materiály
- tisk ve stroji i alternativními způsoby

Pracoviště kamenotisku na FDU je zcela unikátní v rámci celého regionu především zaměřením na tradiční a zasouvané způsoby přímého tisku v celé škále formátů, až po extrémní velikost kamene 90 x 120 cm, dále způsoby práce beze stroje, cesty uplatňující různost potiskovaných materiálů a kombinace serigrafie, fotografie a dalších vstupů s možnostmi litografie. Všechny tyto polohy si mohou účastníci kurzu zařadit do svého individuálního plánu, který bude nejlépe vyhovovat jejich zaměření a dosavadní praktické zkušenosti.

Logo a jednotný vizuální styl

vyučující / doc. MgA. Kristýna Fišerová
jazyk kurzu / čj, aj

Náplní kurzu je tvorba loga jako základního kamene vizuální identity a jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu. Účastník se seznámí s řadou ukázek a po krátkém teoretickém úvodu vytvoří vlastní návrhy logotypů včetně jejich aplikace (vizitka, firemní hlavičkový papír aj.). Součástí práce budou kresebné návrhy i následné zpracování v programu Adobe Illustrator (předpokládá se znalost práce s tímto programem).

Logo
Identifikační kritéria
Sémantická role loga
Estetická /syntaktická/ role
Funkční kritéria

Jednotný vizuální styl /corporate design/ a jeho základní elementy

Značka, logotyp
Typografie
Formy obrazu a jeho užití
Barvy
Orientační systémy

Manuál a implementace jednotného vizuálního stylu


Malba

vyučující / doc. akad. mal. Aleš Ogoun
jazyk kurzu / čj

téma / Barva jako priorita

Kurz je veden z pohledu malíře-koloristy, který vám pomůže zaobírat se barvou z různých hledisek malby. Rozšiřuje vlastní vnímání a citlivost na základě cvičení a  specifik  malířského procesu a pomáhá naučit se vyjádřit prostor výhradně barvou bez použití iluzivní perspektivy. Barva jako nositel emocionálního abstraktního vyjádření bude následně podrobena i konfrontaci divácké zkušenosti. Barevná symbolika bude rozebírána z hlediska různých kultur, historických a sociálních společenských domluv a zvyklostí. Hmota barvy jako nositelka  energie bude pokusně vnímána i hapticky. Barva se použije i  jako malířský způsob vnímání psychiky zobrazovaného člověka nebo krajiny. Individuální cítění se promítne v konfrontaci děl účastníků kurzu na závěr každého úkolu a kompletně výstavou na konci kurzu.

Modelování

vyučující / MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

téma / Modelování pro designéry

Účastníci se během kurzu prakticky i teoreticky seznámí s materiálem clay a jeho využítím v designu, převážně automobilovém. Součástí kurzu bude i práce se sochařskou hlínou. Účastníci si osvojí základní postupy práce designéra a modeláře a při práci pod individuální korekturou pedagoga si procvičí technologické postupy a techniky využívané při tvorbě modelů.  V rámci zadaného tématu pak vytvoří objekt z hmoty clay či sochařské hlíny dle vlastního návrhu.


Nová média

vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média na FDULS nebo jiných vysokých školách uměleckého zaměření nebo zájemce o prohloubení individuálních zkušeností v oblasti umělecké tvorby experimentální formou. 
 V průběhu kurzu si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného, např. audiovizuálního díla v interiéru nebo exteriéru. Součástí  výuky bude  pořízení záznamu a zdokumentování tvorby z průběhu kurzu pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média - intermédia.                                                                             
Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu Nových médií (Konceptuální tendence, Umění akce, Land Art, Instalace, Elektronická média, Environment Art, Informační technologie, Performance a jiné).
Praktická část kurzu účastníky formou praktických cvičení seznámí se základními principy tvorby uměleckého díla.
vytvoření konceptu na zadané téma
výběr vhodného média
projekt (kresba, text)
realizace
prezentace
dokumentace
tvorba autorského portfolia

Nová Média

vyučující / MgA. Anežka Hošková
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Audiovizuální subkultury - propojení hudby s vizuálním uměním

Kurz je vhodný nejen pro vizuálně-hudební nadšence, kteří ve své tvorbě propojují výtvarné umění s hudbou, ale také všechny ostatní tvůrce, kteří se specifickou estetikou a zajímavou hudbou nechají inspirovat.

Účastníci si donesou vlastní notebook.

Účastníci kurzu se seznámí s aktivitami známého promotérského kolektivu A.M.180, které zahrnují především výstavní, kurátorskou a promotérskou činnost - organizaci koncertů českých a zahraničních alternativních kapel. Dozví se o vývoji kultury DIY /do it yourself/ v souvislosti s vizuální formou hudebních skupin a festivalu Creepy Teepee - zjistí, jak se dnes tvoří obaly MC, CD, LP, programy, weby, bannery, plakáty, letáky, merchandise. Lektorka představí concept Collab Band Sketch Book. Kurz dále nabízí seznámení s prostředím subkultur a autentickou zkušenost s hudebním DJingem.

Hlavní praktickou náplní bude vytváření kreseb a koláží do funzinu a Collab Sketch Booku, seznámení s programem Virtual DJ a mixování hudby, tvorba vizuálu kapely. Nevšedním zážitkem bude jistě promítáni dokumentu o Danielu Johnstnovi a vystoupení hosta kurzu - live show hudební kapely. V závěru kurzu účastníci vystoupí se svou vlastní DJ performance, představí vytvořený funzine, Collab Sketch Book a vytvořené covery.


Nový cirkus

vyučující / Jiřina Adamková, Žongléros Ansámbl, Plzeň
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je určen pro pohybově zdatné účastníky, kteří se zajímají o možnosti vyjádření prostřednictvím vlastního těla a chtějí si vyzkoušet vybrané disciplíny nového cirkusu.
Kurz má za cíl otevřít účastníkům cestu k používání vlastního těla jako uměleckého nástroje a přinést inspiraci pro další tvorbu. Je otevřen pro všechny se vztahem k pohybu a zároveň dovoluje hledat přesahy jednotlivých uměleckých disciplín. Účastníci kurzu si v první polovině týdne vyzkouší vybrané disciplíny nového cirkusu jako je vzdušná akrobacie na šálách, kruhu nebo hrazdě, pozemní párová akrobacie, žonglování, hooping a další. Během seznamování s jednotlivými disciplínami si vyberou specializaci, kterou budou rozvíjet v druhé polovině týdne. Ta bude zaměřena na tvorbu společného vystoupení všech účastníků kurzu. V této části bude prostor pro uplatnění vlastního uměleckého zaměření kurzistů a objevování osobitého způsobu vyjádření. Zároveň se v této části formou her seznámí s technikami pohybového divadla, improvizace a jevištního pohybu.

principy současného tance

vyučující /  MgA. Kateřina Bednářová
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Tanec = prostor +čas + tvar + pohyb

Kurz je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť poznat další možnosti pohybu prostřednictvím technik současného tance.

Technika současného tance se opírá o základní princip účinnosti v pohybu. Za tímto účelem se do ní integrují poznatky o fungování lidského těla, které přinášejí výzkumy v příslušných vědeckých oborech (anatomie, fyziologie, kineziologie, biomechanika) a též poznatky z jiných systémů tzv. body-mind awareness.

Technika současného tance využívá některých nových principů, které vycházejí z experimentů amerického postmoderního tance v 60. a 70. letech minulého století. Některé tyto principy známe i v moderním tanci, jejich vnímání se však víceméně změnilo s uplatněním nového pohledu na některé z nich, zejména na požadavky efektivního fungování těla v pohybu.

Naše tělo existuje v prostoru, expanduje do prostoru, vytváří prostor a obsahuje vnitřní prostor. Pohybuje se v čase, rytmicky, různou dynamikou a rychlostí v souladu anebo v opozici s hudebním doprovodem. Stejně jako můžeme při kresbě přitlačit tužkou na papír, šrafovat plochu nebo vést lehce plnou linku, stejně měníme kvalitu pohybu.

Kurz účastníky seznámí se základními tanečními principy současného tance a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Účastníci budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, zkoumání jeho fyzických možností a zdokonalení technické zdatnosti, zároveň budou hledat vlastní pohybový slovník, vlastní pohybové vyjádření.

Výstupem kurzu budou pohybové kompozice vycházející z improvizací na zadaná témata týkající se základních tanečních principů současného tance.


science fiction design pro film

vyučující /  Chris Rosewarne, Velká Británie
jazyk kurzu / aj

Chris Rosewarne je renomovaný filmový výtvarník (mimo jiné získal i nominaci na cenu Emmy), který účastníky seznámí se svými pracovními postupy, které uplatnil například při práci na filmech jako jsou Hvězdné války VIII, Spectre nebo Strážci Galaxie. Účastníci se naučí rychlé tvorbě návrhů v programu Photoshop, následně je převedou do 3D pomocí speciálního softwaru a využijí další techniky práce ve Photoshopu k vytvoření vizuálu ve filmovém stylu. Chris Rosewarne se specializuje na sci-fi přístroje/roboty a na navrhování architektonických prostředí pro film. Účastníci si jedno z těchto témat vyberou s cílem vytvořit působivý filmový vizuál.

- skicování

- techniky kresby a malby v programu Adobe Photoshop

- rychlé skicování z ortogonálních pohledů

- tvorba a editace digitálních 3D modelů v programu SketchUp (případně jiném dle preference účastníka)

- renderování v programu Keyshot (případně jiném dle preference účastníka)

- využití textur v programu Adobe Photoshop

- využití filmového nasvícení k zesílení atmosféry

- techniky digitální kresby a malby

Předpokládá se alespoň základní znalost práce s programem Photoshop, vhodná je i zkušenost v oblasti 3D modelování. Účastníci si přinesou vlastní notebook s nainstalovaným programem Photoshop (+ myš nebo tablet) a SketchUp nebo SketchUp Make (download: http://www.sketchup.com/download/all), případně jiným programem pro 3D modelování, se kterým jsou zvyklí pracovat. K dispozici bude PC učebna s programem Photoshop.

 

 serigrafie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen všem zájemcům o získání či prohloubení zkušeností s různými metodami tisku přes šablonu.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním dělením jednotlivých grafických disciplin. Vymezíme si pojem serigrafie, sítotisk vůči ostatním grafickým technologiím a podrobně si popíšeme základní charakteristiky tisku přes síto a principy, na kterých je založen. Dále se účastníci kurzu prakticky seznámí s jednotlivými nástroji, používanými materiály, jednotlivými technikami v serigrafii a v praktických ukázkách si sami jednotlivé postupy práce také vyzkouší. Náplň kurzu je volena tak, aby si účastníci mohli v praktických ukázkách ověřit co možná nejširší spektrum různých technologických postupů od těch nejjednodušších až po práci technologicky náročnou.
Na základě praktické zkušenosti se seznámí s odlišnými výrazovými možnostmi grafického vyjadřování v této oblasti.

- tisk přes šablonu, realizace v exteriéru
- přímá x nepřímá šablona
- pozitiv x negativ, (rezerváž na sítu)
- barevný soutisk
- realizace grafického listu formátu B1


sborový zpěv

vyučující / Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., katedra hudební kultury FPE ZČU
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen zájemcům o sborový a ansámblový zpěv, případně zájemcům o poučenou interpretaci tzv. staré hudby, kteří již mají zkušenost se sborovým zpěvem. Programem kurzu bude nácvik duchovní hudby z 18. století, která se nalézá v archivech jihozápadních Čech, např. skladby Brixiho, Linka a dalších. Vybraný repertoár bude zaslán přihlášenému frekventantovi měsíc před začátkem kurzu, aby měl možnost si nastudovat svůj part. V průběhu kurzu bude prováděn kolektivní nácvik současně s individuálním řešením hlasových problémů každého pěvce. Výstupem kurzu je večerní koncert a vznik nahrávky studované skladby.

storyboard

vyučující / Kurt van der Basch, Kanada
jazyk kurzu / aj

Kurz proběhne pod vedením zkušeného autora storyboardů a koncepčních ilustrací pro řadu Hollywoodských filmů, jako je např. Star Wars ep VII a VIII, Atlas mraků nebo Iluzionista. Účastníci se naučí základy tvorby storyboardu pro film, jejíž principy jsou platné i pro další oblasti umění, jako je reklama, animace, komiks apod. V návaznosti na analýzu vybraných filmových sekvencí a storyboardů budou sami formou praktických kresebných cvičení zpracovávat zadané části scénářů. Účastníci rovněž prohloubí své kresebné dovednosti a schopnost vyjadřování myšlenek a nálad prostřednictvím rychlých a srozumitelných kresebných technik.
 
- principy tvorby storyboardu, terminologie a základní typy záběrů
- volba záběrů a pohyb/úhel kamery jako prostředky vyvolání různých emocionálních reakcí u diváků
- praktické ukázky, analýza filmových sekvencí, diskuse
- převedení psaného scénáře do podoby storyboardu
- tvorba seznamu záběrů, chronologie příběhu, práce se scénami a postavami
- kresba a ilustrace pro produkci:
   tvorba půdorysu pro vysvětlení pozice kamery
   kresba s minimální předlohou
   rychlá kresba hlavy a figury
   různé druhy perspektivy
   kompozice obrazu pro vytvoření různé atmosféry

Účastníci si mohou pro využití v kurzu přinést vzorky scénářů (vlastní či cizí tvorba).


Videotvorba

vyučující / MgA. Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Video – od nápadu k filmu


Účastník kurzu by měl mít základní znalost ovládání kamery/DLSR zařízení a být seznámen s principy fungování editačních programů pro střih videa.

 

-    úvod do videotvorby – problematika různých autorských přístupů k práci s videem, rozšíření znalostí v oboru využitelných postupů, práce s editačními programy
-    teoretické i praktické seznámení s natáčecí technikou
-    práce v tvůrčím týmu na realizaci praktických cvičení, kde si každý člen týmu vyzkouší různé disciplíny spojené se vznikem pořadu (režie, kamera, zvuk, střih, script a výstup před kamerou)
-    volné video / videoart, reportáž, rozhovor, záznam události
-    seznámení s pokročilou funkcí videoeditorů - effects keyframes / kolorace / adobe dynamic link
-    editace pořízených záznamů, export a prezentace výsledného videa

Výtvarné řešení počítačové hry

vyučující /  MgA. Ing. Václav Šlajch
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky seznámí se základními principy práce výtvarníka počítačových her, a to jak s přihlédnutím k typu hry, tak i s ohledem na zvolený herní žánr. Účastníci kurzu si na praktických úkolech ověří postupy designéra PC hry - provedou výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů a předmětů v logické souslednosti od základního skicování, zachycování myšlenek, přes layoutovou ilustraci a storyboard až k finálním návrhům. Pracovat se bude formou kresebných návrhů bez použití počítače.

-    základní typy počítačových her a společný brainstorming
-    výběr herního žánru a vhodného způsobu zpracování
-    skicování a layout
-    výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů, předmětů
-    storyboard k úvodní a finální animaci
-    finální návrhy, propagační artwork, závěrečná prezentace

 


 

Základy grafických technik

vyučující / MgA. Mgr. Jan Kocman
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy čtyř tradičních tiskových technologií: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy a šablonový tisk. Účastníci se seznámí s konfrontací historických a současných přístupů v oblasti umělecké grafiky i polygrafie. Problematika grafických technik jim bude zprostředkována jako podpora kresby, malby, ilustrace. Výuka bude podpořena a dokumentována řadou experimentálních tisků, které si každý účastník odnese v podobě malé knihy či brožury.
Úvod kurzu nabídne historické vymezení disciplín, uvede je do kontextu se současností a seznámí účastníky s používanými nástroji a materiály. Praktická část se pak bude skládat vždy z přípravy tiskové matrice a realizace tisku.

 

 

Kresba v plenéru

vyučující / akad. mal. Vladivoj Kotyza
jazyk kurzu / čj

Kresebné záznamy vytvářené v bezprostředním kontaktu s reálnou krajinou jsou formou kresby, která provází výtvarné umění celá staletí.  Jakkoli se podoba kresby v současnosti rozvinula do široké rozmanitosti forem i způsobů realizací, tradiční kresebná projekce  krajinného prostoru do plochy má stále svůj význam i přitažlivost.

Během kurzu se účastník seznámí s různými kresebnými technikami i s různým formálním pojetím plenérové kresby.

Příklady kresebných cvičení:

 • zobrazení co nejširšího prostorového záběru krajiny
 • vztah přírodního detailu s velkým krajinným prostorem
 • kresba krajinných prvků (strom, cesta, louka, rokle atp.)
 • symbolické a pocitové vyjádření krajinného prostoru
 • přírodní prvek jako východisko výtvarné konstrukce
 • vyjádření charakteru krajiny v redukovaných, více abstrahovaných formách
 • kresebná reportáž („cesta s tužkou v ruce“)

Kurz bude realizován v objektu Západočeské univerzity zámek Nečtiny. Podrobnosti naleznete zde.


Krajina jako téma fotografického obrazu

vyučující / doc. MgA. Josef Ptáček
jazyk kurzu / čj

Jedná se o kurz vedený renomovaným českým fotografem. Mezi jeho obrazové publikace patří například Toulky zámeckými parky Čech a Moravy, 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků, nebo Země krásná.


Kurz bude tematicky zaměřen na možnosti zachycení krajiny. Účastníci budou hledat odpověď na otázky: Co je krajina? Jaké její druhy známe? V okolí nečtinského zámku lze pozorovat rozmanité podoby krajiny, například: zemědělskou, průmyslovou, městskou, parkovou, soukromou, veřejnou i duchovní. Krajina může být chápána jako cosi vnějšího – exteriérového. Můžeme k ní ale také přistupovat jako k vnitřnímu prostředí – interiéru, jež je útočištěm naší duše.

Účastníkům bude poskytnut exkurz do základních možností zobrazování krajiny:
- Jakou roli hraje světlo? (problematika světla přímého x nepřímého; protisvětlo; extrémní podoby světla ve fotografii)
- Jakou roli hrají optické parametry fotografického přístroje? (vysvětlení specifik typů objektivů, ohniskové vzdálenosti, světelnosti objektivu a clony)
- Jakou roli hraje hloubka kompozice? (sledování rozdílů mezi plošnou a perspektivní fotografií)
- Jakou roli hraje aranžování snímku? (porovnávání stylizované fotografie a naturální)
- Jaké krajinné prvky lze zachytit? (stavby, aleje, cesty, vodní toky, sakrální architektura: kapličky, boží muka, monumenty)
- Jak kolorovat černobílou fotografii? (použití barevných filtrů v černobílé fotografii)
- Jaký postoj lze ke krajině zaujmout? (obrazování objektivní x subjektivní; diskuse základních pojmů)

Kurz bude realizován v objektu Západočeské univerzity zámek Nečtiny. Podrobnosti naleznete zde.

 

 

 

Poukaz na kreativní léto na Sutnarce

středa, 14 prosinec 2016 12:22

Tip pro Ježíška.

soutěž teendesign

pátek, 11 srpen 2017 00:00

O soutěži


Teendesign je každoroční mezinárodní výtvarná soutěž určená pro studenty všech typů gymnázií, středních a vyšších odborných škol (věk 15+), jejímž cílem je hledat nové talenty, podporovat mladé kreativní lidi v jejich umělecké tvorbě a případně je i povzbudit k dalšímu studiu umění na vysoké škole. Konkrétně na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU totiž nezáleží na typu střední školy, odkud se uchazeč o studium hlásí, ale na talentu, kreativitě a originalitě, které prokáže u talentové přijímací zkoušky. Prostřednictvím soutěže Teendesign si mladí umělci mohou ověřit své schopnosti a zároveň získat možnost zúčastnit se zdarma či se slevou kurzů mezinárodní letní školy umění ArtCamp nebo získat publikaci z produkce naší fakulty. Mohou tak část letních prázdnin strávit v kreativním a mezinárodním prostředí, připravit se na přijímací zkoušky a prohloubit svůj talent pod vedením renomovaných českých i zahraničních umělců.

Teendesign 2020

Téma: ZAČÁTEK A KONEC

Výtvarná soutěž pro studenty gymnázií, středních a vyšších
odborných škol (věkový limit 15 let a výše)

Kategorie:
Design, Grafický design a vizuální komunikace, Fotografie, Ilustrace, Multimédia

Termín odevzdání: 30. 11. 2020

Pravidla soutěže a bližší instrukce najdete zde

Sledujte nás na facebooku

Oceněné práce v soutěži Teendesign 2019 najdete zde

 

 


Právě probíhá ArtCamp 2016

středa, 13 červenec 2016 13:05

Dvanáctý ročník mezinárodní letní školy umění je v plném proudu.

Artcamp 2016 - termín pro přihlášení prodloužen a sleva pro ZČU

pondělí, 16 květen 2016 10:40

Zájemci se do volných míst v kurzech letní školy mohou hlásit do konce května; studenti a zaměstnanci ZČU budou tančit se slevou

ArtCamp 2016 - vaše kreativní léto v Plzni

čtvrtek, 05 květen 2016 10:57

Dvanáctý ročník letní školy ArtCamp nabízí 35 kurzů, doprovodný program i přípravu na talentové zkoušky.

ArtCamp 2016 nabízí 35 kurzů

středa, 09 březen 2016 11:08

Registrace do kurzů už běží, přihlášky můžete posílat do 15. května.

V létě to vypukne!

úterý, 04 březen 2014 21:26

Registrace do kurzů desátého ročníku letní školy umění ArtCamp byly zahájeny. Vybírat můžete ze čtyřicítky kurzů.

Přihlaste se na ArtCamp 2014

neděle, 23 březen 2014 22:15

Registrace do kurzů desátého ročníku letní školy umění ArtCamp jsou v plném proudu.

 

artcamp / kurzy

čtvrtek, 27 únor 2014 10:57

Kurzy mezinárodní letní školy umění ArtCamp jsou vhodné jako příprava na přijímací zkoušky a na studium umění na vysoké škole

Spodní věková hranice pro účastníky je  15 let - student SŠ.

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na FDU v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

K dispozici Vám bude potřebné technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další výtvarné potřeby si přinést.

Výuka probíhá v ateliérech a studiích Fakulty umění a designu (Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech) nebo v plenéru, a to od pondělí do pátku zpravidla 8 vyučovacích hodin denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu.

Vždy v pátek odpoledne (cca 14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky.

V následujícím přehledu jsou kurzy bez označení úrovně v názvu či textu díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodné pro všechny úrovně pokročilosti.


Na nabídce kurzů pro ročník 2015 pracujeme.

Zde pro představu informace ke kurzům,
které proběhly v rámci ArtCampu 2014

Termín konání je označen ✓

Název kurzu jazyk kurzu 7. - 11.7. 14. - 18.7. 21. - 25.7. Max. účastníků Cena kurzu

Animovaná tvorba čj, aj 10 3990 Kč / 167 EUR

Architektura čj, aj ✓  20 2690 Kč / 112 EUR

Design čj ✓  15 3990 Kč / 167 EUR

Design / příprava na př. zk. čj 15 3990 Kč / 167 EUR

Design hraček aj 15 3690 Kč / 154 EUR

Design interiéru čj ✓  20 3990 Kč / 167 EUR

Design nábytku čj, aj 15 3690 Kč / 154 EUR

Design obuvi / příprava na př. zk. čj ✓  15 3990 Kč / 167 EUR

Design světla čj, aj 15 3690 Kč / 154 EUR 

Digitální foto. / plenér - krajina čj, aj 15 3690 Kč / 154 EUR

Digitální foto. / plenér - archit. čj  ✓ 15 3690 Kč / 154 EUR 

Digitální foto. / základy čj 15 3690 Kč / 154 EUR 

Figurální kresba / příprava na př. zk. čj 30 2990 Kč / 125 EUR

Flash čj 15 3690 Kč / 154 EUR 

Grafický design a plakát čj, nj 20 3490 Kč / 146 EUR

Grafické techniky / Moku Hanga aj 15 3690 Kč / 154 EUR

Ilustrace / příprava na př. zkoušky čj 20 2690 Kč / 112 EUR

Keramický design / příprava na př. zk. čj, aj ✓  15 3990 Kč / 167 EUR

Knižní vazba čj, aj  ✓ 15 3490 Kč / 146 EUR 

Koláž kombinovanou technikou aj 15 2690 Kč / 112 EUR

Komiks čj  ✓ 15 3690 Kč / 154 EUR 

Kresba / plenér čj, aj 20 2990 Kč / 125 EUR

Kresba a malba / plenér aj 20 2990 Kč / 125 EUR

Kresba a technika Mokulito aj 20 2990 Kč / 125 EUR

Litografie / pokročilí čj, aj 8 4490 Kč / 188 EUR

Logo a jednotný vizuální styl čj, nj 20 3490 Kč / 146 EUR

Malba / příprava na př. zkoušky čj  ✓ 20 2690 Kč / 112 EUR

Malba papírem čj, aj 15 3490 Kč / 146 EUR

Modelování / příprava na př. zk. čj, aj  ✓ 20 3990 Kč / 167 EUR

Nová média čj, aj  ✓ 15 2990 Kč / 125 EUR

Rhinoceros / 3D modelování čj ✓  15 3490 Kč / 146 EUR

Serigrafie čj, aj ✓  8 3690 Kč / 154 EUR

Šperk / šperk. techniky čj  ✓ 15 4490 Kč / 188 EUR

Šperk / Making Connections  aj  ✓  15 4490 Kč / 188 EUR 

Šperk / pokročilí čj, aj ✓   10  4490 Kč / 188 EUR

Tělo, pohyb, tanec čj, aj ✓  20 2990 Kč / 125 EUR

Videotvorba čj  ✓ 10 3690 Kč / 154 EUR

Výtvarné řešení počítačové hry čj, aj 15 2990 Kč / 125 EUR

Základy grafických technik čj ✓  10 2990 Kč / 125 EUR

animovaná tvorba

vyučující / MgA. Vojtěch Domlátil
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Animovaný film

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s principy a postupy tvorby animovaného filmu a při práci v týmu projdou všemi profesemi, které jsou pro natočení animovaného filmu nezbytné – čeká je tvorba scénáře, výroba loutek i prostředí, vyzkouší si práci se světly, animaci a nasnímání jednotlivých záběrů. Na závěr vzniklý materiál sestříhají, ozvučí a dodají efekty. Výsledkem práce každého týmu bude krátký animovaný film.

 •  tvorba scénáře, dramaturgie, loutky a prostředí
 •  příprava scény, světla, režie a kamera
 •  animace
 •  střih, postprodukce, zvuk, renderování

architektura

vyučující / Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Architektura - dějiny, teorie, navrhování

Kurz se věnuje historickým, teoretickým i praktických aspektům architektury (a urbanismu). Formou přednášek a diskusí budou analyzovány problémy současné architektury včetně aktuálních témat, zmíněny budou i přesahy architektury do volného umění či vizuálních studií. Jedním z pilířů kurzu bude přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci. Část přednášek bude věnována také typologickým a stavebním druhům a základům stavitelství. Tyto znalosti a schopnosti poté účastníci kurzu uplatní při řešení elementární úlohy na zadané téma z oblasti architektury (ať už prostřednictvím tradičních technik či digitálních technologií). Kurz vyvrcholí zpracováním řešení jednoduché praktické úlohy na zadané téma z oblasti architektury.


design

vyučující / MgA. Zdeněk Veverka
jazyk kurzu / čj

téma / Inovativní koncepční design

Kurz provede účastníky několika fázemi, které jsou běžné při vývoji designu.
Účastníci budou v roli designéra pracovat na koncepčním návrhu a projdou celým procesem tvorby od zadání po výsledný model. Důraz bude kladen zejména na fázi skicování.

 • zadání – rozměry, funkce, vlastnosti daného produktu
 • mapování konkurenčního prostředí – rešerše
 • přípravné skici (konstrukce prostorové kresby, různé techniky skicování)
 • model nebo vizualizace ve 3D  (výroba modelu z vybraného materiálu, případně realizace vizualizace v 3D programu)

Výstupem kurzu budou skici a modely koncepčních řešení. Spíše než současným řešením budou návrhy odpovídat vizím autorů.

design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Jaroslav Kyselý
jazyk kurzu / čj

Hlavním cílem kurzu je co nejkvalitněji připravit účastníky na talentové zkoušky oboru Design nejen na FUD.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí

 • se základy skicování (konstrukce prostorové kresby, použití různých technik skicování)  
 • se základy modelování (použití sochařské hlíny i speciální designérské modelovací hmoty Clay, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu navrženého jednoduchého výrobku).     
 • se zásadami navrhování a vytváření prostorových kompozic a designu výrobků.

Hlavní předností kurzu je možnost vyzkoušet si pod odborným vedením „nanečisto“ průběh talentových zkoušek. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.


design hraček

vyučující / Marco Ginoulhiac, University of Porto, Portugalsko
jazyk kurzu /  aj

Hlavním cílem kurzu je rozvinout dovednosti účastníků v oblasti designu hraček, vést je k porozumění principům tvorby hraček, k pochopení jejich koncepce, designu a výroby.

Prostřednictvím nejvýznamnějších hraček 19. a 20. století porozumí účastníci během úvodních přednášek komplexnosti a důležitosti designu hračky. Bude diskutován koncepční rámec definice dětství a s ním spojená s/potřeba hraček. Během výuky bude brán zvláštní zřetel na hračky Ladislava Sutnara zejména pro jejich názornost a formální kvalitu.  

Praktická část kurzu postaví účastníky před úkol navrhnout hračku skrze několik možných tvůrčích procesů. Na začátku bude koncepční představa (hračka jako reprodukce části společnosti), fyzický zážitek (hračka jako senzorický artefakt), tvary nebo barvy (hračka jako vizuální zážitek), materiály, pravidla a mechanismy (hračky jako intelektuální zkušenost), věk nebo profil uživatele a účastníci budou vyvíjet hračku pomocí různých technik. V této části tvorby budou jednotlivé metody designu hraček demonstrovány na konkrétních příkladech hraček.

Proces navrhování začne nápadem realizovaným ve skicách a modelech. Následně účastníci vyrobí prototyp hračky ze dřeva (geometrické tvary), pěny, lepenky nebo jiných materiálů v závislosti na typu hračky. V této fázi bude též diskutována problematika výroby ve vztahu k trhu a k zákazníkům. V závěru budou prototypy hraček doplněny návrhem obalu a v případě potřeby též návodem k použití (dva aspekty, které jsou někdy stejně důležité jako samotná hračka).

Kurz je vhodný pro účastníky s alespoň základními designérskými dovednostmi a znalostí uměleckých technik.

design interiéru

vyučující / Ing. Jana Hájková, MgA. Anna Arnetová, Mgr. BcA. Lenka Lišková
jazyk kurzu / čj

Účastníci kurzu budou prostřednictvím ukázek z praxe a řešení konkrétních úkolů seznámeni se základními principy navrhování designu interiéru.

Výuka bude zahrnovat:

 • historický vývoj stylů interiérů, současné trendy řešení interiérů
 • základní principy návrhu interiéru se zřetelem na funkci a formu, plánování prostoru interiéru
 • postup při návrhu interiéru, využití základních kompozičních prvků (tvary, barvy, materiály, osvětlení) i dekorací
 • základní typy nábytku a zařizovacích předmětů, pravidla ergonomie
 • řešení úlohy na zadané téma – návrh interiéru

Své návrhy budou účastníci na základě individuálních schopností prezentovat prostřednictvím kresebných skic, digitálních 3D modelů apod.


design nábytku

vyučující / MgA. Jaroslav Kyselý
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz designu nábytku je zaměřen na praktické osvojení detailního procesu vývoje nábytku od prvotních nápadů až po zpracované návrhy v podobě skic, modelů, 3D vizualizací apod. v závislosti na individuálních schopnostech a možnostech účastníků.
Účastníci pod vedením vyučujícího získají praktické poznatky z nábytkového designu a osvojí si důležité principy při jeho navrhování. Kromě toho jim kurz v návaznosti na zadaných úkolech nabídne také esenciální semináře z materiálové vědy, z ergonomie a ze základů technologických postupů pro design.

 • představení historie a terminologie oboru
 • semináře o materiálech a technologiích
 • skicování a řešení konceptů dle úkolů a témat
 • pracování s moderními ergonomickými principy
 • práce na modelech

design obuvi / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Barbora Augustinová
jazyk kurzu / čj

Kurz nabízí získání prvních zkušeností s navrhováním obuvi, seznámení s oborem, terminologií a technologií tvorby obuvi. Je určen především zájemcům o studium designu obuvi či fashion designu, vhodný je pro studenty a absolventy středních oděvních škol. Hlásit se však mohou i všichni ostatní zájemci o design obuvi a fanoušci módy.

Účastníci se v úvodu seznámí s prací ateliéru Design obuvi a módních doplňků na FUD, poté budou pracovat na vlastním návrhu obuvi a nakonec jej zakreslí do zhotovených textilních výlisků (skořápek) kopyta a vytvoří portfolio z výsledků své práce.

Výuka bude dále zahrnovat:

 • studijní kresba obuvi podle reálných modelů a časopisů (tužka, stíny, linka a v barvě)
 • přednáška: kopyto a jednotlivé části a komponenty obuvi
 • přednáška a názorná ukázka napínání obuvi na kopyto
 • příprava textilních sáčků/výlisků (každý účastník si zhotoví cca 3 ks) - napínání plátna namočeného v disperzním lepidle na kopyto
 • navrhování malé kolekce obuvi (cca 3-7 ks)
 • realizace a zakreslení střihových linií a prošívaní na výlisky – vzniknou „makety“ obuvi
 • finální dokončování, tvorba portfolia a shrnuti celého týdne

design světla

vyučující / MgA. Jan Morávek
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Solaris - světelný prostor

Kurz je zaměřen na práci se světlem v daném prostoru - účastníci vytvoří individuální návrhy na světelnou modelaci prostoru a filmovou, animovanou, či statickou projekci reagující na daný hudební motiv. Následně účastníci vytvoří tvůrčí tým a po kolektivní konzultaci spojí jednotlivé práce v celek. Vyvrcholením kurzu pak bude závěrečná prezentace prostoru přemodelovaného světlem, iluzivní dimenze stimulující emoce diváků.

digitální fotografie / plenér - krajina

vyučující / Vojtěch Aubrecht
jazyk kurzu / čj, aj

téma /  Formulace krajiny

Krajina ve fotografii nabízí mimořádně pestrou škálu interpretací. "Kalendářové pojetí“ je jen jednou z možností. Osobní poetická výpověď, odosobněný dokument, výtvarná abstrakce, hravý experiment, strohý koncept, to vše a mnoho jiného se může skrývat pod krajinářskou fotografii.

Tento kurz plenérové fotografie si klade za cíl zkoumat možnosti fotografie na poli daného tématu. Vedle technické zdatnosti bude důraz kladen na kreativní řešení a individuální projev. Jako motiv mohou posloužit příměstské části Plzně, ale i otevřená krajina, architektura, civilizační prvky v krajině, figura v krajině atd. Kurzisté se budou věnovat impulsivním, intuitivním záběrům i promyšlenému, analytickému záznamu. Své schopnosti komponovat využijí při aplikaci atypických formátů, jako např. čtverec, panorama atd. Obsahovou stránku svých fotografií se pokusí umocnit formou diptychu, triptychu a ucelených sérií. Pozornost budeme též věnovat adekvátnímu způsobu prezentace - velikost finálních tisků, materiál, povrch, úprava/postprodukce, adjustace umístěni v prostoru, atd.

Kurz vede k prohloubení technických znalostí, vymezení individuálního výtvarného jazyka, k odklonění od ortodoxního fotografického pojetí a získání inspirace pro vlastní originální tvorbu.

Principy probírané v rámci kurzu jsou ve své podstatě univerzální a aplikovatelné na většinu fotografických žánrů.

Účastníci si přinesou vlastní digitální fotoaparát s možností manuálního nastavení, stativ a případně i vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.


digitální fotografie / plenér - architektura

vyučující / BcA. Radovan Kodera
jazyk kurzu / čj

téma / Interpretace architektury

Program kurzu je zaměřen na fotografii architektury, na zvláštnosti, zákonitosti, pravidla, technické a obrazové zvládnutí, nikoli však jen na dokumentární zobrazení architektury, ale především na její subjektivní interpretaci. Účastníci budou prohlubovat své schopnosti a znalosti digitální fotografie, které jsou podmínkou vlastního uměleckého vyjádření. Důraz bude kladem na zvládnutí principů tvůrčí fotografie se zaměřením na kompozici, stavbu a skladbu fotografického obrazu, práci se světlem, s obrazovým rytmem, dynamikou a účinkem.
Kurz bude probíhat v Plzni a jejím okolí; vedle vlastní fotografické práce v exteriérech i v interiérech vybraných objektů a lokalit se uskuteční společné projekce pořízených fotografií a konzultace. Součástí kurzu bude přednáška o současných trendech subjektivního pohledu na fotografii architektury v Česku a na Slovensku.
Účastníci si přinesou vlastní digitální fotoaparát s možností manuálního nastavení a stativ.

digitální fotografie / základy

vyučující / BcA. Radovan Kodera
jazyk kurzu / čj

Teoretická část:
Současné možnosti digitálních fotoaparátů a základy práce s formátem RAW v prostředí Adobe Photoshop.
Stavba a skladba fotografického obrazu – tonální a lineární řešení, rytmus, fotografie založená na principu pohybové nebo optické neostrosti, fotografie založená na principu významového nebo světelného kontrastu, prostorotvorné postupy, základy práce s barvou.
Fotografická tvorba v profesionálním fotografickém ateliéru a její principy, vytvoření improvizovaného fotostudia v domácích podmínkách.
Rozdíly práce v ateliéru a v přirozených světelných podmínkách v interiéru nebo exteriéru.

Praktická část:
Praktické postupy tvorby portrétu (ateliér i přirozené prostředí), fotografického zátiší (ateliér i přirozené prostředí) a městského dokumentu.
Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon.
Práce s bleskem a odraznou deskou.
Účastníci se naučí nejen základní principy fotografování, ale též sestavování fotografií do celků. Každý účastník bude už od začátku pracovat systematicky na jednom nebo více souborech dle svého individuálního zaměření.


figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Mgr. Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj

Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, např. na oko, nos, rty atd. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.

flash

vyučující / akad. mal. Zuzana Bartová
jazyk kurzu / čj

Kurz účastníky seznámí s prací (zejména výtvarnou a animační) v programu
Adobe Flash.

Účastníci vytvoří za použití programu Adobe Flash ilustraci s interaktivními prvky na základě vlastního námětu a scénáře. Součástí výuky bude:

 • volba námětu, tvorba scénáře, konzultace s pedagogem
 • tvorba ilustrace – rovnou v programu Flash nebo libovolnou výtvarnou technikou (kresba, malba, fotografie, koláž)
 • programovací práce – vkládání interaktivních prvků do ilustrace  
 • přidání hudby a ruchů
 • export výsledné práce do formátu SWF.

Předchozí zkušenost s prací s programem Adobe Flash není nutná, základy jeho ovládání budou součástí výuky.


grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker
jazyk kurzu / čj, nj

téma / Principy navrhování plakátu

Anotace v německém jazyce / Annotation in der deutschen Sprache – hier.

Kurz je určen zájemcům o studium vizuálních komunikací, grafického designu a účastníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit výtvarně řemeslné dovednosti pro návrhářskou praxi.
Předpokládá se uživatelská znalost grafických editorů (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Účastníci si přinesou kreslící potřeby (tužky, barevné fixy, pastelky) pravítko, řezák, barevné papíry, lepidlo

 • stručný pohled do dějin plakátu a vývoji tiskových technik
 • ideové skici podle vlasního námětu /vítaným námětem je osobnost Ladislava Sutnara
 • spojení obrazového motivu a typografie
 • výtvarný záměr a technologické limity
 • zhotovení podkladu pro digitální tisk

Výstupem kurzu bude digitální tisk vybraného návrhu každého účastníka v rozměru 100 x 70 cm

grafické techniky / moku hanga

vyučující / prof. Tomasz Kawełczyk, Akademie výtvarných umění v Lodži, Polsko
jazyk kurzu / aj

téma /  Moku Hanga – tradiční japonský deskotisk


Účastníci kurzu získají základní znalosti a praxi ve velmi tradiční japonské technice barevného deskotisku - Moku Hanga.  Každý účastník bude realizovat individuální a originální umělecké dílo a projde celým procesem tisku barvami na bázi vody -  přenesení obrazu na dřevo, vyřezání matrice, míchání barev a tisk.

Moku Hanga je technika známá pro své použití v japonském uměleckém žánru ukiyo-e. Ve stejném období byla velmi často používána i pro tisk knih.  Dřevotisk byl používán v Číně po staletí pro tisk knih dávno před vynálezem pohyblivých liter.  V Japonsku byl ale šířeji přijat překvapivě pozdě, až v období Edo (1603 - 1867). Ačkoli je v některých ohledech podobná západnímu dřevorytu, technika Moku Hanga se liší v tom, že používá barvy na vodní bázi - na rozdíl od západního dřevorytu, který často používá barvy na bázi oleje. Japonské barvy na vodní bázi poskytují širokou škálu živých barev, glazur a vynikají transparentnost.

Účastníci kurzu si přinesou hotové malby, které budou sloužit jako základ pro tisk technikou Moku Hanga – malba na papíře jakoukoli technikou na bázi vody (akrylové barvy, vodovky, tempery, kvaš apod.), minimální rozměr 15 x 20 cm, maximální rozměr 30 x 20 cm.


ilustrace / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Mgr. Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj

Kurz je určen zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách a provede je přípravou k přijímacím zkouškám.

V úvodu kurzu budou účastníci seznámeni s oborem a prohlédnou si ukázky studentských i absolventských prací na podobná témata, která je v průběhu ArtCampu čekají. Dále si prohlédnou práce vybraných českých i světových ilustrátorů a prostřednictvím všech těchto ukázek se seznámí s pravidly a principy ilustrace.


Během kurzu bude zadáno několik úkolů, na nichž budou studenti pracovat pod individuální korekturou pedagoga (např. ilustrace k povídce či knize, komiksové vyprávění, obálka a předsádka knihy apod.). Ve středu a ve čtvrtek pak proběhnou zkoušky nanečisto, v pátek se uskuteční závěrečné hodnocení za přítomnosti studentů.

Přineste si s sebou - portfolio / deník s vašimi kresbami - studijními i fantazijními.

keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Gabriel Vach
jazyk kurzu / čj, aj

Účastníci kurzu se seznámí s materiálem porcelánu - s jeho jedinečnostmi, specifiky i omezeními a osvojí si základní pravidla při navrhování porcelánového designu. Kurz je určen nejen uchazečům o studium, ale i všem zájemcům o techniky tvorby a dekorace porcelánových výrobků.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s postupem, který stojí za vznikem nového porcelánového tvaru od kresebného návrhu k hotovému výrobku. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si v praxi základní techniky práce s porcelánem, a to jak vytváření, tak i několik druhů dekoračních technik.

Konkrétním tématem letošního ročníku bude tvorba funkční čajové konvice, případně dalšího čajového nádobí dle vlastního návrhu. Výsledkem práce bude autorský originál – porcelánový výrobek dle vlastního návrhu, který bude otestován při závěrečném čajovém dýchánku.


knižní vazba

vyučující / MgA. Mgr. Petra Soukupová
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:

 • zavěšovaná vazba s rovným hřbetem
 • dekorování papírů (škrobový, lihový, olejový, ruční)
 • příprava složek a knižního bloku
 • zhotovení knižních desek
 • zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.

komiks

vyučující / M. A. Barbara Šalamounová
jazyk kurzu / čj

Pětidenní kurz pro všechny příznivce komiksu, kteří již nechtějí komiksy pouze číst, ale rádi by se naučili je i tvořit.

Dozvíte se něco o jeho historii, seznámíte se s principem řazení okének na stránku, s principem bublin i s několika druhy komiksu.

Pomocí obrázků a textů si při společných i individuálních úkolech vyzkoušíte schopnost nejen odvyprávět příhody druhých i vlastní, ale i otestovat svojí zručnost kreslíře, svojí paměť a představivost. Zjistíte též, zda dokážete spolupracovat s druhými. Poznáte různé techniky, kterými lze obrázkové příběhy kreslit.

Výstupem kurzu budou komiksy v kreslené i tištěné podobě. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů a pedagogů ateliéru ilustrace na FUD.


kresba / plenér

vyučující / doc. akad. mal. Jiří Kornatovský
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Kresba mimo čas

Kurz je zaměřen na duchovní stránku díla, v němž nejde o povrchní hru s materiálem, ale o objevování tajemství mezi mikrokosmem a makrokosmem, o vztah vnitřního a vnějšího a hledání identity své vlastní osobnosti prostřednictvím uskutečnění svého uměleckého záměru - v sebereflexi zážitku společné práce i v konfrontaci s osaměním a individuálním chápáním vztahu k nadčasovému a univerzálnímu.

Samotný kurz a práce budou realizovány ve vybraném neobvyklém a inspirativním objektu města Plzně. Výsledkem práce každého účastníka bude obraz nebo cyklus kreseb.

kresba a malba / plenér

vyučující / Prof. Dr. Wieslaw Karolak, Akademie výtvarných umění v Lodži, Polsko
jazyk kurzu / aj

téma /  Naše místa – prostor a místo

Tento převážně plenérový kurz kresby a malby se bude soustředit na zachycení architektonických prvků a atmosféry míst ve městě, která jsou zároveň důležitá z hlediska lidské komunikace – náměstí, rušné ulice, parky, dvory apod. Účastníci se budou soustředit nejen na místa samotná, ale i na chování lidí v nich a na kulturní stopy, které zde po sobě lidé zanechávají (doslova i metaforicky).

"Dnes je jak se zdá důležité si uvědomit, že prostor je prvotní a byl tu dříve než místo. Něco, co bylo na začátku prostorem, se díky našemu poznání a ohodnocení stává místem. Prostoru dáváme význam a měníme ho na místo. Říká se, že člověk je definován jeho každodenními misty – s rodinou (doma), v práci, v kostele. Člověk se narodí do tohoto světa a hledá v něm své místo, postaví dům, zasadí strom, založí hřibitov pro své předky. Místo vzniká jako výsledek shody mezi člověkem a prostorem.

V dnešní době můžeme pozorovat vznik nomádské identity, identity člověka, který není připoután k místu. Identity člověka, který je vice než na místo orientovám na proctor. Identity, která vede k neustálému hledání, definované “ne-místem”, které nepotřebuje žádnou identitu.  V hyperprostorech má každé “místo” (nebo možná “ne-místo”) stejné parametry (supermarket, letiště, banky, benzínové pumpy) a jeho uživatelé jsou ochuzeni o jakékoli kulturní reference.

Hlavním cílem je rozvíjet individuální osobnost, uvědomit si ji, rozvíjet kreativitu a posílit zodpovědnost pramenící z toho, že jsme členy společnosti a podpořit překonání životních problem. Cílem je vytvořit podmínky pro sebeuvědomění a sebeuplatnění, podmínky umožňující rozvoj schopnosti hodnotit a sám se stat hodnotným."
Wieslaw Karolak


kresba a technika mokulito

vyučující / prof. Pawel Frackiewicz, Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts and Design in Wroclaw, Polsko
jazyk kurzu / aj

téma / The Catharsis of The Eye

Tento kurz kresby pořádáme ve spolupráci s 9. Mezinárodním bienále kresby Plzeň 2014. Během kurzu se účastníci seznámí s japonskou technikou litografického tisku ze dřeva - Mokulito.

„Každý člověk stojící před prázdným listem papíru se záměrem kreslit, by k tomu měl mít dobrý důvod. Bezmyšlenkovitá kresba je zakázána. Tím důvodem může být například naděje, že během kreslení ten správný důvod nalezneme. Kresbu vnímám jako druh duchovního vyjádření, jako druh jazyka, který autor - umělec používá ke komunikaci s divákem a se světem. Proto se zdá přirozené, abychom pečovali o čistotu, srozumitelnost, jasnost a čitelnost našich záměrů. Obzvláště důležité je přijetí díla. Proto je nutné dbát na to, aby přijetí díla odpovídalo autorovým záměrům. Toto je základ každého profesionála. Ke všem aktivitám či jen příznakům kresebných aktivit, bez ohledu na jejich styl a formu, bude přistupováno s vážností. Mým záměrem je vyvolat v účastnících kurzu potřebu řádu a pocit, že existují pravidla, ale zároveň je podpořit v následování vlastní intuice a vést k improvizaci – jako by pořádek byl jakýmsi ochranným kouzlem, které jim umožní pohybovat se v magickém světě umění.“
Pawel Frackiewicz

Mokulito – ruční tisk ze dřeva
Mokulito, neboli litografický tisk ze dřeva, je poměrně mladá technika, která má kořeny v Japonsku v 70. letech minulého století. Hlavní rozdíl mezi touto technikou a tradiční litografií je použití dřevěné matrice namísto litografického kamene a možnost tisknout bez pomoci velkých tiskařských lisů, jen za použití rukou nebo nohou.

Účastníci kurzu si krok za krokem osvojí dovednosti v oblasti kresby a techniky mokulito (příprava dřevěné matrice, tisk). Bez ohledu na sklatbu a obsahovou stránku, kresba, tisk nebo kombinace obojího musí být provedeny technicky přesně a s jasným zaměřením na záměr – autorský záměr. Díky tomuto přístupu získají účastníci schopnost převést téměř jakoukoli myšlenku do podoby kresby nebo tisku a vyhnout se překážkám, které vznikají z nedostatku manuálních schopností. Technické dovednosti budou také velmi užitečným prvkem při tvorbě na základě vlastní fantazie.

koláž kombinovanou technikou

vyučující /  John Humphries, Miami University, Ohio, USA
jazyk kurzu / aj

Koláž je jako jeden z typických technických a výrazových prostředků umělecké scény 20. století hojně využívána nejen ve výtvarném umění, ale také v hudbě, literatuře, v divadle nebo ve filmu. Účastníci kurzu se v úvodu seznámí s historií a vývojem této techniky, jejíž kořeny sahají do začátku 20. století, kdy ji využívali např. Pablo Picasso nebo Georges Braque.

Kurz, který podněcuje kreativitu účastníků, kombinuje různé výtvarné techniky při tvorbě koláží různých formátů. Účastníci vytvoří sérii koláží za použití kresby a malby v kombinaci s nalezenými objekty, materiály, fotografiemi apod. Tyto předměty získávají stejně jako obraz samotný při použití v koláži nový význam a rozměr. Vedle nových možností vyjádření se účastníci rovněž seznámí se způsoby komponování, řešení obrazové plochy nebo pojetí tvarů.


litografie / pokročilí

vyučující / doc. akad. mal. Mikoláš Axmann
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz prohloubí znalosti a zkušenosti účastníků v oblasti tradiční litografie. Těžiště kurzu je v harmonizaci individuální úrovně účastníka s širokou škálou technických možností litografie. Účastníci jsou vedeni k velké intenzitě práce s kamenem - od přípravy matrice, přes realizaci kresby až po tisk, a to jak ve stroji, tak alternativními způsoby. Účastníci budou dle svých individuálních ambicí a schopností realizovat malonákladové experimentální soubory tisků, vyzkouší si přímý tisk v historických podmínkách i velkoformátový kamenotisk ve stroji Krause. V průběhu kurzu jsou praktické zkušenosti doplňovány tematickými vstupy z historie techniky - přednáškami a videoprojekcí.

Pracoviště kamenotisku na FUD je zcela unikátní v rámci celého regionu především zaměřením na tradiční a zasouvané způsoby přímého tisku v celé škále formátů, až po extrémní velikost kamene 90 x 120 cm, dále způsoby práce beze stroje, cesty uplatňující různost potiskovaných materiálů a kombinace serigrafie, fotografie a dalších vstupů s možnostmi litografie. Všechny tyto polohy si mohou účastníci kurzu zařadit do svého individuálního plánu, který bude nejlépe vyhovovat jejich zaměření a dosavadní praktické zkušenosti. Z realizovaných tisků zůstává vždy alespoň jeden exemplář pro archiv ArtCampu, ostatní tisky si účastník ponechá.

logo a jednotný vizuální styl

vyučující / Jan Pelc
jazyk kurzu / čj, nj

Anotace v německém jazyce / Annotation in der deutschen Sprache – hier.

Náplní kurzu je tvorba loga jako základního kamene vizuální identity a jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu. Účastník se seznámí s řadou ukázek a po krátkém teoretickém úvodu vytvoří vlastní návrhy logotypů včetně jejich aplikace (vizitka, firemní hlavičkový papír aj.). Účastníci budou své návrhy tvořit tuší, tužkou, fixem. Možná bude i následná úprava návrhů v počítači.

 • Logo

Identifikační kritéria
Sémantická role loga
Estetická /syntaktická/ role
Funkční kritéria

 • Jednotný vizuální styl /corporate design/ a jeho základní elementy

Značka, logotyp
Typografie
Formy obrazu a jeho užití
Barvy
Orientační systémy

 • Manuál a implementace jednotného vizuálního stylu

malba / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. akad. mal. Aleš Ogoun
jazyk kurzu / čj

Kurz koncipovaný jako příprava ke studiu na vysoké školy je zaměřen na techniky malby jako prostředku vizuální komunikace. Účastníci rozvinou své schopnosti vyjadřování prostřednictvím barvy a světla a naučí se využít získané řemeslné a technické dovednosti v souladu s obsahovou stránkou obrazu.  Malba je chápána jako široce otevřené médium vhodné jak k osobnímu, intimnímu vyjádření, tak i k analytickému, zobecňujícímu, nebo konceptuálnímu přístupu.  Výuka bude probíhat ve společných projektech, ale zejména individuálně. Účastníci kurzu budou pracovat v ateliéru malby a v exteriéru města Plzně.

malba papírem

vyučující /  Mgr.A. Mira Antonović
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky seznámí s principy práce s papírovinou a s netradiční technikou malby papírem. Účastníci se naučí, jak ručně vyrobit papírovinu z recyklovaného papíru. Ještě tekutou papírovinu budou barvit a jako barvu nanášet na porézní povrch. Při své tvorbě budou reagovat na zadané téma, výsledkem bude papírová malba, která může obsahovat intarzie ve formě písmen či jiných tvarů. Práce netradiční technikou jim zprostředkuje nové možnosti uměleckého vyjádření a podnítí je k hledání nekonvenčních způsobů zpracování zadaného tématu.


modelování / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Luděk Míšek
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je veden individuálně tak, aby jej mohli absolvovat jak začátečníci, tak i účastníci, kteří již mají s modelováním zkušenosti. Kurz je vhodný pro uchazeče o studium na středních i vysokých uměleckých školách, nové zkušenosti a dovednosti zde rovněž získají i stávající studenti uměleckých škol a široká veřejnost.   

Účastníci kurzu si vyzkouší modelování volných prostorových kompozic, přírodnin a reliéfu. Pro zkušenější účastníky bude kurz zaměřen na modelování sochařského portrétu podle živého modelu v životní velikosti. Studenti se naučí, jak správně vnímat velikost, tvar a proporce modelovaného objektu či modelu ze sochařské hlíny. V závěru kurzu se prakticky seznámí s výrobou slepé sádrové formy a následně odlitku vymodelovaného objektu do sádry.

nová média

vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média na FUD nebo jiných vysokých školách uměleckého zaměření. 

V průběhu jednoho týdne si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného díla v interiéru, prostředí města a volné přírodě (jsou plánovány pracovní exkurze do vybraných lokalit v Plzni a jejím blízkém okolí). Součástí jejich práce bude i pořízení záznamu a zdokumentování tvorby pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média a jeho náplň.                                                                             
Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu Nových médií (Konceptuální tendence, Umění akce, Land Art, Instalace, Elektronická média, Environment Art, Informační technologie a jiné).
Praktická část kurzu seznámí účastníky (formou cvičení) se základními principy tvorby uměleckého díla.

 • vytvoření konceptu na zadané téma
 • výběr vhodného média
 • projekt (kresba, text)
 • realizace
 • prezentace
 • dokumentace
 • tvorba autorského portfolia

rhinoceros / 3D modelování

vyučující / MgA. Mgr. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

Účastníci kurzu se nejdříve seznámí s pracovním prostředím softwaru Rhinoceros 4, který jim umožní tvorbu a editaci 3D modelů ve virtuálním prostředí. V průběhu kurzu se naučí toto prostředí přizpůsobit vlastním požadavkům a potřebám. Součástí kurzu je teoretická výuka a praktická práce s programem. Pomocí praktických úkolů se účastníci naučí používat nástroje nutné pro vlastní 3D modelování v programu Rhinoceros a poznají základy modelovací strategie. V závěru kurzu si pak vyzkouší základy počítačové vizualizace, kterou program Rhinoceros umožňuje za použití zásuvného modulu V-Ray.

serigrafie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen všem zájemcům o získání či prohloubení zkušeností s různými metodami tisku přes šablonu.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním dělením jednotlivých grafických disciplin. Vymezíme si pojem serigrafie, sítotisk vůči ostatním grafickým technologiím a podrobně si popíšeme základní charakteristiky tisku přes síto a principy, na kterých je založen. Dále se účastníci kurzu prakticky seznámí s jednotlivými nástroji, používanými materiály, jednotlivými technikami v serigrafii a v praktických ukázkách si sami jednotlivé postupy práce také vyzkouší.

Náplň kurzu je volena tak, aby si účastníci mohli v praktických ukázkách ověřit co možná nejširší spektrum různých technologických postupů od těch nejjednodušších až po práci technologicky náročnou.

Na základě praktické zkušenosti se seznámí s odlišnými výrazovými možnostmi grafického vyjadřování v této oblasti.

 • tisk přes šablonu, realizace v exteriéru
 • přímá x nepřímá šablona
 • pozitiv x negativ, (rezerváž na sítu)
 • barevný soutisk
 • realizace grafického listu formátu B1

šperk / šperkařské techniky

vyučující / Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

šperk / Making Connections

vyučující / Samantha Skelton, Miami University, Ohio, USA
jazyk kurzu / aj

téma / Making Connections

Kurz představí množství přístupů, jak vytvářet a rozvíjet designové nápady. Účastníci navrhnou a vytvoří širokou škálu šperků z materiálů jako je měď, mosaz, plexisklo, plast, papír, dráty, dřevo, vlákna, nalezené a alternativní materiály a objekty apod. Základní materiál bude k dispozici, doporučujeme donést si i vlastní materiály, z nichž budete své šperky tvořit.
Účastníkům budou prezentovány tradiční postupy použití spojovacích materiálů – studené spoje a letování. Poznají i méně technicky náročné přístupy k designu šperku včetně využití postupů pro práci s vlákny, dřevem, papírem a plastem a jejich zapojení do designu a konstrukce šperku. Proběhnou ukázky tradičního kovotepectví a diskuse nad historickým vývojem významu a způsobu nošení šperků ve srovnání s konceptuálním využitím nových a nalezených materiálů. Kurz se zaměří i na možnosti využití designu, obsahu a kreativních přístupů k propojení významů ve vlastní práci.


šperk / pokročilí

vyučující / doc. M.A. Petr Vogel, Sandra Gross (umělecká sklářka, USA),
host: Susan Ewing, Miami University, USA

jazyk kurzu / čj, aj

téma / Světlo a stín

Kurz je otevřen studentům a absolventům bakalářských a magisterských uměleckých oborů s pokročilou znalostí šperkařských technik.

Účastníci kurzu budou pracovat se sklem, plastem, plexisklem, kovem a dalšími materiály při zkoumání tématu světla a stínu, transparentnosti nebo naopak neprůhlednosti ve vztahu k tělu a způsobům vidění. Jejich cílem bude využit unikátní vlastnosti těchto materiálů k vytvoření šperků a objektů. Výstupem bude kolekce designových návrhů, z nichž některé budou realizovány.

 

 

tělo, pohyb, tanec

vyučující / MgA. Kateřina Bednářová
jazyk kurzu / čj, aj

téma /  Tanec = prostor +čas + pohyb

Kurz je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť poznat další možnosti pohybu v souvislosti s elementy prostoru, času a kvality pohybu.

Naše tělo existuje v prostoru, expanduje do prostoru, vytváří prostor a obsahuje vnitřní prostor. Pohybuje se v čase, rytmicky, různou dynamikou a rychlostí v souladu anebo v opozici s hudebním doprovodem. Stejně jako můžeme při kresbě přitlačit tužkou na papír, šrafovat plochu nebo vést lehce plnou linku, stejně měníme kvalitu pohybu.

Kurz účastníky seznámí se základními tanečními principy a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Skrze principy prostor – čas – pohyb a skrze improvizační cvičení budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, zkoumání jeho fyzických možností a zdokonalení technické zdatnosti, zároveň budou hledat vlastní pohybový slovník, vlastní pohybové vyjádření.

Výstupem kurzu budou pohybové kompozice vycházející z improvizací na zadaná témata týkající se základních tanečních principů: prostor – čas - pohyb.


videotvorba

vyučující / MgA. Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj

téma / Video – od nápadu k filmu

Účastníci se v rámci tohoto kurzu, který je vhodný i jako příprava na přijímací zkoušky, seznámí s procesem vzniku televizního pořadu s možností přesahu k uměleckému vnímání video obrazu. Základem kurzu je práce v menším 4-5 členném týmu, kde si každý z účastníků bude moci postupně vyzkoušet různé disciplíny spojené se vznikem pořadu -  režie, kamera, zvuk, střih, script a výstup před kamerou. S těmito disciplínami budou účastníci nejdříve seznámeni v teoretické části, dozví se základní požadavky z praxe, seznámí se s profesionální technikou a základy práce s ní, proniknou do způsobu myšlení během natáčecího procesu. Posléze si ve cvičeních v terénu budou moci pod vedením lektora takovou práci vyzkoušet při natáčecích situacích jako je např. reportáž, záznam události, rozhovor, moderování či volné video – videoart. Pořízený materiál následně zpracují a výstupem kurzu bude hotový sestřihaný materiál s post synchronním zvukem v podobě reportáže nebo záznamu akce či odborně zpracované volné video.


.

výtvarné řešení počítačové hry

vyučující / MgA. Ing. Václav Šlajch
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky seznámí se základními principy práce výtvarníka počítačových her, a to jak s přihlédnutím k typu hry, tak i s ohledem na zvolený herní žánr. Účastníci kurzu si na praktických úkolech ověří postupy designéra PC hry - provedou výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů a předmětů v logické souslednosti od základního skicování, zachycování myšlenek, přes layoutovou ilustraci a storyboard až k finálním návrhům.

 • základní typy počítačových her a společný brainstorming
 • výběr herního žánru a vhodného způsobu zpracování
 • skicování a layout
 • výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů, předmětů
 • storyboard k úvodní a finální animaci
 • příprava závěrečné prezentace

 

základy grafických technik

vyučující / MgA. Mgr. Jan Kocman
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy čtyř tradičních tiskových technologií: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy a šablonový tisk. Účastníci se seznámí s konfrontací historických a současných přístupů v oblasti umělecké grafiky i polygrafie. Problematika grafických technik jim bude zprostředkována jako podpora kresby, malby, ilustrace. Výuka bude podpořena a dokumentována řadou experimentálních tisků, které si každý účastník odnese v podobě malé knihy či brožury.
Úvod kurzu nabídne historické vymezení disciplín, uvede je do kontextu se současností a seznámí účastníky s používanými nástroji a materiály. Praktická část se pak bude skládat vždy z přípravy tiskové matrice a realizace tisku.


.

"> artcamp / 2013

artcamp / 2013

pondělí, 12 srpen 2013 11:47

ArtCamp 2013 je v plném proudu

pondělí, 15 červenec 2013 10:23

Úspěšní absolventi prvních čtrnácti kurzů na konci prvního týdne letní školy prezentovali v prostorách nové budovy UUD výsledky své intenzivní práce. K vidění byly figurální kresby, výrobky z porcelánu, multimediální práce, šperky, fotografie, kamenotisky, malby návrhy designu, krátká videa a mnoho dalšího.

Billboardy / 2010

čtvrtek, 15 listopad 2012 11:19

Billboardy / 2010

Typografie / 2010

čtvrtek, 15 listopad 2012 11:16

Fotografie z kurzu Typografie.

Světlo nositel informace / 2010

čtvrtek, 15 listopad 2012 11:11

Fotografie z kurzu Světlo nositel informace.

Šperk / 2010

čtvrtek, 15 listopad 2012 11:09

Fotografie z kurzu Šperk.

Strana 1 z 4

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E