Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Cena Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (dříve Fakulta umění a designu) navazuje na odkaz plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Prostřednictvím každoročně udělované Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje FDULS poctu životu a dílu tohoto významného umělce a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem.

Cena je udělována se svolením syna Ladislava Sutnara, pana Radoslava L. Sutnara a jeho manželky Elaine. Děkujeme!

Cena Ladislava Sutnara je udělována žijícím českým i zahraničním umělcům za výjimečné výkony na poli výtvarného umění, především užitého umění a designu, případně i ve spojení s působením pedagogickým. Cena může být udělena i institucím, které svým programem a aktivitou podporují moderní umění a design.

Odbornou porotou, která vybírá oceněné umělce z nominací od odborné  veřejnosti, jsou členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Kompletní znění statutu Ceny Ladislava Sutnara je k dispozici zde.

Cena Ladislava Sutnara byla navržena doc. M.A. Petrem Vogelem, tvoří ji čtyři kovové destičky prořezané laserem. Motiv ceny vychází z loga Ladislava Sutnara a transformuje ho do prostorového objektu.

cls

Cena Ladislava Sutnara


cena ladislava sutnara 2017

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara vyzývá odbornou veřejnost k navrhování kandidátů na cenu Ladislava Sutnara pro rok 2017.

Nominační období: 1. prosince 2016 – 28. února 2017
Způsob podání nominace: zasláním nominačního formuláře na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborná porota: členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Nominační formulář ve formátu pdf - zde.
Nominační formulář ve formátu word - zde.

Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby elektronickou formou prostřednictvím nominačního formuláře, jehož povinnou součástí je i max. 1 A4 odůvodnění nominace. Mezní termín pro zaslání nominace je 28. 2. 2017.

Neúplné či pozdní nominace nebudou akceptovány.

Počet nominací není omezen, pro každého kandidáta vyplní navrhovatel vlastní formulář.

Nominace platí pouze pro daný kalendářní rok.

Počet návrhů pro jednoho kandidáta není při rozhodování odborné poroty rozhodující.


cena ladislava sutnara 2016

Umělecká rada Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU rozhodla o udělení Ceny Ladislava Sutnara pro rok 2016 pěti laureátům, kteří svojí tvorbou a činností výrazně ovlivňují svět umění a designu.

Laureáti ocenění převzali dne 8. listopadu 2016 v prostorách Měšťanské Besedy v Plzni. Článek a fotografie ze slavnostního dne najdete zde.

Anthon Beeke / NL

Anthon Beeke je jednou z nejvýraznějších postav Nizozemského a světového grafického designu. Od šedesátých let, kdy začal pracovat jako samostatný návrhář, silně ovlivnil vývoj různých výtvarných a designových disciplín i samotný veřejný prostor. Zásadní je i jeho redakční a vydavatelská činnost, například v magazínech Bloom či View on Colors. Významná je též jeho pedagogická činnost. Vyučoval na renomovaných světových školách jako Gerrit Rietveld Academie Amsterdam,  Cranbrook Academy of Art Detroit a Rhode Island School of Design. Umělecká rada udělila A. Beekeovi Cenu Ladislava Sutnara za inspirativnost jeho díla a myšlenek, které se staly významnou podporou a podnětem pro mnoho generací grafických designérů.

Gere Kavanaugh / USA
Gere Kavanaugh byla jednou z prvních žen, které vystudovaly design na Cranbrook Academy of Art v Michiganu. Stala se průkopnicí ženského pohledu na obor, jemuž do té doby dominovali muži. Ve svém profesním životě spolupracovala například s Victorem Gruenem, nebo s architektem F. Gehrym.  Činnost G. Kavanaugh zahrnuje realizace designu textilu, nábytku, interiérů, výstav, produktů a grafik, volné umění nebo konzultantskou činnost. Svoji zálibu v typografii přetavila do návrhů vlastního písma. Cenu Ladislava Sutnara získala jako ocenění za mimořádné dílo v oboru, šíři tvůrčího záběru, a důrazu, který klade na dodržování autorských práv studentů.

Pratt Institute / USA
Historie školy Pratt Institute v New Yorku začíná 17. října roku 1887. Od svého založení vyrostla v jednu z největších a nejprestižnějších vysokých škol umění, designu a architektury na světě. Cenu Ladislava Sutnara obdržel Pratt Institut jako poděkování za jeho péči o rozvoj vzdělávání v oblasti designu a umění, v níž se stal vzorem pro obdobně koncipované školy, i v souvislosti se 130. narozeninami, které oslaví v příštím roce.

prof. akad. mal. Rostislav Vaněk / CZ
Profesor Rostislav Vaněk je výraznou osobností našeho grafického designu a typografie. Je autorem řady orientačních systémů (např. pražské Metro), corporate identity (např. Obchodní banka) a řady nových písem. Jeho zájem o živou komunikaci v oboru se projevil podnícením vzniku volného sdružení typografů, které uspořádalo řadu úspěšných výstav Typo&, nebo iniciací založení a organizací činnosti českého Typo Design Clubu. Jako pedagog úspěšně působil na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Cena Ladislava Sutnara byla profesoru Vaňkovi udělena za celoživotní příspěvek k rozvoji grafického designu, při němž vzácně vyvažuje racionální úvahu s emocionalitou.

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. / CZ
Profesor Tomáš Vlček je předním českým historikem, teoretikem umění, výtvarníkem a pedagogem. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a jedenáct let jako ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Hlavním předmětem jeho zájmu je kritická interpretace moderního a současného umění. Profesoru Vlčkovi byla Cena Ladislava Sutnara udělena jak za jeho celoživotní působení na poli umění a jeho teorií, tak za jeho mnohaletý zájem o dílo Ladislava Sutnara, který započal korespondencí v roce 1976 a prozatím vyvrcholil kurátorstvím výstavy Ladislav Sutnar – Venuše v Galerii města Plzně v roce 2015.

 


cena ladislava sutnara 2015

Umělecká rada Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU rozhodla o udělení Ceny Ladislava Sutnara pro rok 2015 devíti výjimečným osobnostem a institucím.

Slavnostní udílení Ceny Ladislava Sutnara 2015 proběhlo dne 26. října 2015 jako součást programu mezinárodního sympozia DesignMeeting 2015 pořádaného Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 - článek a fotografie najdete zde.

Projekt byl finančně podpořen z dotace Plzeňského kraje.

Milan Grygar / CZ
Výtvarník Milan Grygar patří k nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným českým výtvarníkům. Je známý zejména pro svoji tvorbu propojující vizuální a akustické umění. Cenu Ladislava Sutnara získává za své celoživotní dílo a přínos českému i světovému umění.

William Lobkowicz a Lobkoviczké sbírky / USA-CZ
William Lobkowicz už řadu let pečuje prostřednictvím neziskové organizace Lobkowicz Collections, o.p.s. o mimořádné umělecké sbírky rodu Lobkowiczů. Cenu Ladislava Sutnara získává za svoji vytrvalou práci a zásluhu o zpřístupnění a zachování národních kulturních pokladů pro příští generace.

Lech Majewski / PL
Profesor Lech Majewski působí na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, zabývá se grafickým designem, především plakátovou tvorbou a knihami. Ocenění získává za svůj přínos světu umění, dlouholeté pedagogické působení, rozsáhlé designérské dílo i přínosnou teoretickou práci.

R. Roger Remington / USA
Profesor R. Roger Remington působí na Rochester Institute of Technology v New Yorku, který mimo jiné vlastní rozsáhlý archiv díla Ladislava Sutnara. Prof. Remington se zabývá grafickým designem a jeho historií, je autorem řady knih na toto téma a své místo má v jeho tvorbě i Ladislav Sutnar jako jeden z průkopníků amerického grafického designu. Cenu Ladislava Sutnara získává za celoživotní práci zahrnující pedagogickou, výtvarnou i publikační činnost.

Jan Solpera / CZ
Profesor Jan Solpera je výjimečnou osobností českého i světového grafického designu. Jako typograf, tvůrce písma, grafik, pedagog i odborný publicista zanechal výraznou stopu ve světě umění a je inspirací pro další generace umělců. Profesor Solpera získává Cenu Ladislava Sutnara za své mimořádně přínosné celoživotní dílo.

AIGA, the professional association for design / USA
AIGA, profesní sdružení pro design bylo založeno roku 1914 jako Americký institut grafických umění a zůstává nejstarší a největší profesionální členskou organizací pro design. Svým celosvětovým působením podporuje design, jeho funkci i hodnoty ve společnosti, napomáhá jeho rozvoji, vzdělává, podporuje a inspiruje designéry z celého světa. Za mimořádný přínos světovému designu a péči o odkaz Ladislava Sutnara získává AIGA Cenu Ladislava Sutnara.

Art Institute of Chicago / USA
Art Institute of Chicago je druhé největší muzeum ve Spojených státech amerických a zároveň jedno z nejnavštěvovanějších muzeí ve světě. Prostřednictvím svých rozsáhlých sbírek pečuje o poklady světového umění, v jeho sbírkách jsou zastoupena díla světových umělců včetně tvorby Ladislava Sutnara. Významné jsou i jeho vzdělávací aktivity. Za to vše získává Art Institute of Chicago Cenu Ladislava Sutnara.

Museum of Modern Art / USA
Museum of Modern Art v New Yorku je přední světové muzeum moderního umění, které disponuje mimořádně rozsáhlou a unikátní sbírkou moderního a současného umění včetně díla Ladislava Sutnara. Muzeum hraje nezastupitelnou roli při shromažďování, uchovávání a výzkumu světového moderního umění, významné jsou i jeho výzkumné a vzdělávací programy. Ocenění získává za mimořádný přínos světovému umění a péči o odkaz Ladislava Sutnara.

Plzeň 2015, o.p.s. a předseda správní rady Mgr. Martin Baxa / CZ
Společnost Plzeň 2015, o.p.s. získává ocenění za mimořádný historický přínos plzeňské kultuře, významnou podporu rozvoje tvůrčích odvětví i dlouholetou podporu projektu Návrat Ladislava Sutnara, který navrací světově uznávaného designéra a jeho umělecký odkaz do jeho rodného města a do vlasti. Oceněn je zároveň i náměstek primátora města Plzně a předseda správní rady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Martin Baxa, který se zásadní měrou angažuje v projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury od samého počátku a výrazně se zasloužil o jeho úspěch.

 


cena ladislava sutnara 2014

Cenu Ladislava Sutnara pro rok 2014 udělila Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU třem vynikajícím umělcům a dvěma institucím.

Článek a fotografie ze slavnostního předání cen dne 3. listopadu 2014 na plzeňské radnici najdete zde.

Steven Heller / USA
- působí na School of Visual Arts v New Yorku a je celosvětově uznávanou autoritou v oblasti designu, teorie designu a umělecké kritiky. Svoji profesní dráhu realizuje jako pedagog, teoretik, umělecký kritik, art director, žurnalista a autor i editor velkého množství titulů o designu, především o designu grafickém. Cenu Ladislava Sutnara obdržel za celoživotní přínos pro design a péči o umělecký odkaz Ladislava Sutnara.

The J. Paul Getty Trust / USA
– mezinárodní umělecká instituce se sídlem v Los Angeles se zaměřuje na prezentaci, zachování a interpretaci světového uměleckého dědictví. Cenu Ladislava Sutnara, kterou převzal viceprezident pro komunikaci Ron Hartwig, získala na péči o umělecký odkaz Ladislava Sutnara.
www.getty.edu

Uměleckoprůmyslové museum v Praze / ČR
-součástí sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze je rozsáhlý archiv díla Ladislava Sutnara. Muzeum dlouhodobě aktivně pečuje o jeho umělecký odkaz a představuje jeho dílo veřejnosti, za čož obdrželo Cenu Ladislava Sutnara. Ocenění převzala ředitelka muzea PhDr. Helena Koenigsmarková.
www.upm.cz

prof. Zdeněk Ziegler / ČR
- přední český umělec na poli grafického designu, pedagog, emeritní rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde v devadesátých letech vybudoval obor grafický design, stejně jako v první dekádě tohoto století na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Ocenění získal za celoživotní umělecký a pedagogický přínos pro grafický design.

doc. Jiří Šetlík / ČR
- významný český teoretik umění a pedagog, který byl během své kariéry mimo jiné vedoucím Sbírky moderního umění Národní galerie a ředitelem Uměleckoprůmyslového musea v Praze. V období normalizace měl zákaz odborné činnosti, v devadesátých letech zastával funkci kulturního rady na Československém velvyslanectví v USA. Cenu obdržel za celoživotní přínos pro design a péči o umělecký odkaz Ladislava Sutnara.

 


cena ladislava sutnara 2013


Cenu Ladislava Sutnara pro rok 2013 získaly čtyři významné umělecké osobnosti a jedna instituce.

Informace ke slavnostnímu předání cen a fotogalerii najdete zde.

prof. akad. mal. Jiří Šalamoun
za celoživotní přínos na poli ilustrace, grafiky, grafického designu, plakátové tvorby, obnovu ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a mnohaleté pedagogické působení

prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D.
za celoživotní přínos na poli grafického designu, vybudování ateliéru grafického designu na Fakultě umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a mnohaleté pedagogické působení

prof. emer. Gyula Ernyey
za celoživotní přínos na poli designu ve funkci generálního ředitele Uměleckoprůmyslového muzea v Budapešti, za práci poradce Rubik studia, za vedení Ústavu humanitních věd na Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti, za svoji teoretickou práci publikovanou v řadě jazyků a mnohaleté pedagogické působení

prof. Markus Dreβen
za přínos na poli grafického designu, pedagogické působení na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku a za jeho vydavatelské aktivity

Cooper – Hewitt National Design Museum
za přínos pro světový design, propagaci odkazu Ladislava Sutnara a péči o jeho dílo

Slavnostní předání cen proběhlo 12. 11. 2013 v prostorách obřadní síně plzeňské radnice.

_____________________________________________________________________________________

cena ladislava sutnara 2012

První ceny byly uděleny 18. října 2012 u příležitosti slavnostního otevření nové budovy
Ústavu umění a designu ZČU, dnes již Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, a to za přítomnosti Radoslava L. Sutnara a jeho manželky Elaine.

Držiteli Ceny Ladislava Sutnara pro rok 2012 se stali

IMG 6531

prof. akad. mal. Adéla Matasová

IMG 6543

prof. akad. soch. Václav Šerák

IMG 6540

prof. akad. mal. Pavel Nešleha in memoriam – cenu převzala PhDr. Mahulena Nešlehová

IMG 6552

doc. akad. mal. Josef Mištera (nominován Radoslavem L. Sutnarem)

IMG 6455

Předání prvních  Cen Ladislava Sutnara proběhlo během slavnostního večera u příležitosti otevření nové budovy UUD.

IMG 6488

Čestnými hosty slavnostního večera byli manželé Sutnarovi.

IMG 6766

Radoslav L. Sutnar si prohlíží cenu, která nese název po jeho otci.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702