Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
8206R020 / Ilustrace a grafika 

vedoucí ateliéru
doc. akad. mal. Josef Mištera

kontaktní informace
kancelář / LS-331
telefon / 377636700
e-mail /  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultační hodiny / *.DOC

informace k přijímacímu řízení

o ateliéru

Studium se zaměřuje na fenomén ilustrace jako výtvarného doprovodu textu v širokém spektru jejího současného uplatnění. Základem je klasická knižní a časopisecká ilustrace se všemi možnostmi tištěného média. Pozornost je však stejnou měrou věnována uplatnění ilustrace v ostatních mediích, zejména elektronických. Zvláštní péče je věnována didaktické ilustraci, která se uplatňuje nejen jako důležitá součást učebnic a vědeckých publikací, ale také jako vizuální prvek muzejních a výstavních expozic.

Výuka rozvíjí základní výtvarné schopnosti studentů zejména v oblasti kresby, grafických technik, malby pro reprodukci, práce s písmem a principů grafického řešení tiskovin. Studenti si osvojují ovládání přenosu obrazu do konkrétní grafické techniky a měřítka, orientaci v charakteru textu a směrování výtvarného doprovodu k typu adresáta – čtenáře. Podstatná část výuky je zaměřena na rozvíjení individuálních přístupů ke konkrétnímu zadání a respektování žánru i daných technických podmínek. Studenti řeší ilustrační úkoly jako komplexní výtvarná díla s jednotnou koncepcí všech složek s využitím dovedností grafické úpravy textu včetně práce v grafických editorech, knižní vazby a obecně práce s papírem. Studenti se též učí práci s klasickou i manipulovanou fotografií, kresbě prostřednictvím tabletu a ovládání elektronické aplikace.

Posluchači všech specializací oboru Ilustrace a grafika mohou vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na uměleckých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů. Plenér mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

charakteristika oboru, uplatnění absolventů

Výuka oboru Ilustrace a grafika je v rámci jednotlivých specializací uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů v grafických, reklamních a DTP studiích, muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.
Absolventi tohoto tříletého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDULS či na jiné fakultě ZČU nebo na zcela jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: pí K. Parisis, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány za poplatek.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Batková, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

 

 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška > Mediální a didaktická ilustrace, Grafický design, Komiks a ilustrace pro děti, Kniha a tvarování papíru, Vizuální komunikace, Ilustrace Grafika, Malba).

Součásti SZZ jsou:

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
Příklady témat bakalářských prací – specializace Mediální a didaktická ilustrace

 • Ilustrace poezie – ilustrace a grafický design vybraného titulu poezie, digitální tisk nebo některáz klasických grafických technik
 • Ilustrace pohádek pro děti, barevně libovolnou technikou
 • Kresba v dobrodružné literatuře, text bohatý na dramatický děj
 • Bibliofilie – libovolný titul, ilustrace cyklem grafických listů v některé klasické grafické technice
 • Měsíční či týdenní kalendář doplněný variantně literárním textem s ilustracemi, vystřihovánkami, omalovánkami nebo cyklem naučných tabulí
 • Sada naučných tabulí na téma obrázkový slovník, domácí zvířata, anatomie člověka atp.
 • Cyklus kreseb na literární téma
 • Poštovní známka – 15 návrhů pro offsetový tisk či hlubotisk
 • Pohlednice – min. 30 návrhů pohlednic, libovolná tradiční či netradiční technologie na dané téma
 • Leporelo pro předškoláky na motivy říkanek

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702