Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

teorie umění
kancelář / LS-317
telefon / 377636814
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultační hodiny / *.DOC

vzdělání

1968 – 74 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1981 – 83 Postgraduální studia umělecké kritiky na katedře estetiky na FF UK v Praze
1987 PhDr. na FF Univerzity Karlovy v Praze, obor výtvarná výchova
2007 PhD. na FSV Univerzity Karlovy v Praze, obor mediální studia, „Vývoj obraznosti od objektu k interaktivitě. Předpoklady gnoseologické analýzy obrazové stránky nových médií."
2010 Doc. na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor výtvarná výchova - teorie a tvorba

pracovní působení

1986 - 1991 Národní galerie Praha, samostatný odborný pracovník (od r. 1990 vedoucí oddělení vědeckých informací)
1991 - 1996 PedF UK Praha, katedra výtvarné výchovy
1996 - 2005 FAMU, Praha, nová média
1997 - 2000 FAVU Brno, ateliér médií
1993 - dosud UK FHS, vědecko-pedagogický pracovník (plný úvazek od r. 1997)
2004 - dosud VŠUP, Praha - externě
2011 - 2017 ZČU Plzeň, katedra výtvarné kultury FPe, částečný úvazek
2017 - dosud ZČU Plzeň, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, částečný úvazek

Vědeckovýzkumná činnost
2005-2011 "Antropologie lidské komunikace" - spoluřešitel úkolu Umělecké i mimoumělecké vizuální znaky v lidské komunikaci" (MSM 0021620843).
2012 - 2016 „Fenomenologie a sémiotika", Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Univerzita Karlova
01.01.2017 - 31.12.2021 "Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice", Program: Programy Progres, Univerzita Karlova

Nejdůležitější publikace – monografie:
Vančát, J., Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě. Předpoklady gnozeologické analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2009. 248 str. ISBN 978-80-246-1625-4.

Vančát, J., Sýkorová, L.; Zdeněk Sýkora, Prints. Praha, Gallery, 2008. ISBN 978-80-86990-42-2. 186 stran. Překlad do angličtiny Gerald Turner a kolektiv.

Vančát, J., Sýkorová, L.; Zdeněk Sýkora, Grafika. Praha, Gallery, 2008.186 stran. ISBN 978-80-86990-36-1.

Vančát, J.: Tvorba vizuálního zobrazení (gnoseologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2000. 168 stran. ISBN 80-7184-437-3

Aktuální publikace /výběr/:

Petra Jasurkova and Jaroslav Vancat, The Use of Relational Methods for Construction of Pictorial Representation. In: Creativity in Educational Research and Practice, Edited by Elena Xeni. Oxford: Inter-Disciplinary Press. 2014. Str. 111 – 123. ISBN: 978-1-84888-308-6

Jaroslav Vancat and Daniel Riha, Structuring Digital Exhibition Contents in the Multi-Touch Environment. In: Stories in Post-Human Cultures. Edited by Adam L. Brackin and Natacha Guyot. Oxford: Inter-Disciplinary Press. 2013. Str. 167 – 175. ISBN: 978-1-84888-271-3

Riha, D. and Vancat, J. ´Creative Uses of Machinima Platforms in Higher Education´, in Artech 2012: Crossing Digital Boundaries: Proceedings of 6th International Conference on Digital Arts. Teresa Chambel, Alberto García Ariza, Gavin Perin, Mírian Tavares, José Bidarra, Mauro Figueiredo (Eds.), November 7–9, 2012, Faro, Portugal. Publishers - Grupo Português de Computação Gráfica and ARTECH International, 2012. Str. 325 – 328. ISBN: 978-972-98464-7-2.

Jaroslav Vancat, EduArt: Encouraging Creativity. In: Refocusing the Vision, the Viewer & Viewing, Edited by Phil Fitzsimmons & Barbra McKenzie. Oxford: Inter-Disciplinary Press 2011. Str. 119 – 125. ISBN: 978-1-84888-043-6.

Realizace v RUV:

Vančát, J., Říha D., Jan Hus a Kostnický koncil 1414 – 1418. Multidotyková interaktivní prezentace. Husovo muzeum v Konstanz, 2013. Kategorie CLZ.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E