Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

artcamp / přehled kurzů 2018

Kurzy mezinárodní letní školy umění ArtCamp jsou vhodné jako příprava na přijímací zkoušky a na studium umění na vysoké škole.

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na FDULS v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

K dispozici Vám bude základní technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další vybavení a výtvarné potřeby si přinést.

Výuka probíhá od pondělí do pátku (v případě hudebních kurzů i o víkendu) zpravidla 8 vyučovacích hodin (po 45 min.) denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu, možná je i práce ve večerních hodinách (např. v rámci kulturních akcí apod.)

Výuka probíhá v ateliérech a studiích Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech) nebo v plenéru. Hudební kurzy proběhnou v prostorách katedry hudební kultury ZČU (Klatovská 51, Plzeň).

Vždy v pátek odpoledne (cca 14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky.

čj = český jazyk
aj = anglický jazyk
sj = slovenský jazyk
nj = německý jazyk

V následujícím přehledu jsou kurzy bez označení úrovně v názvu či textu díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodné pro všechny úrovně pokročilosti.


ArtCamp 2018

Nabídka kurzů pro ArtCamp 2018, který proběhne v termínu 9. - 27. července, bude zveřejněna do 9. března 2018. Vedle už tradičních kurzů bude nabídka zahrnovat i řadu novinek, těšit se můžete i na zajímavé české a zahraniční hostující umělce.

 

 Níže pro Vaši představu uvádíme seznam a popis kurzů, které proběhly v rámci ročníku 2017, jelikož řada z nich bude opět součástí nabídky pro rok 2018:

 

Animovaný film

 
vyučující / MgA. Vojtěch Domlátil
jazyk kurzu / čj
 

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s principy a postupy tvorby animovaného filmu a při práci v týmu projdou všemi profesemi, které jsou pro natočení animovaného filmu nezbytné – čeká je tvorba scénáře, výroba loutek i prostředí, vyzkouší si práci se světly, animaci a nasnímání jednotlivých záběrů. Na závěr vzniklý materiál sestříhají, ozvučí a dodajíefekty. Výsledkem práce každého týmu bude krátký animovaný film.

- tvorba scénáře, dramaturgie, loutky a prostředí

- příprava scény, světla, režie a kamera

- animace

- střih, postprodukce, zvuk, renderování

Architektura

vyučující / Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
jazyk kurzu / čj
 
téma / Architektura - dějiny, teorie, navrhování
 

Kurz bude věnován praktickým, teoretickým i historickým aspektům architektury. Formou přednášek a diskusí budou analyzovány problémy současné architektury včetně aktuálních témat, zmíněny budou i přesahy architektury do dalších oborů. Jedním z pilířů kurzu bude přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci, dalším pak budou dějinyarchitektury 20. století. Část přednášek bude věnována také typologickým a stavebním druhům a základům stavitelství. Tyto znalosti a schopnosti poté účastníci kurzu uplatní při řešení 2 – 3 jednoduchých praktických úloh na zadané téma z oblasti architektury (ať už prostřednictvím tradičních technik či digitálních technologií). Kurz je vhodný jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.


 


 

Arteterapie

vyučující / prof. Dr. Wieslaw Karolak, Akademie výtvarných umění W. Strzeminského, Lodž, Polsko
jazyk kurzu / aj

Prakticky zaměřený kurz je určen pro výtvarníky a studenty uměleckých oborů na VŠ.
Kurz účastníky seznámí prostřednictvím různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž) a analýzy procesu tvorby i jejích výsledků s principy a metodami arteterapie. Na arteterapii bude pohlíženo ze dvou hledisek, a to „umění jako terapie“ a „umění v terapii“. Prostřednictvím nezbytné teoretické průpravy a řady praktických ukázek a cvičení s arteterapeutickými prvky s následnou analýzou kurz účastníkům umožní vhled do této disciplíny. Na základě procesu tvorby i výsledných děl se naučí, jak zkoumat pocity, vyřešit emocionální konflikty, dojít k sebeuvědomění, zvládnout chování a závislosti, rozvíjet sociální dovednosti a zvýšit sebevědomí. Tyto nové zkušenosti jim pomohou rozšířit obzory a získat podněty pro jejich další uměleckou práci a v neposlední řadě i napomohou v osobním rozvoji a sebeuvědomění.

design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Zdeněk Veverka, MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na talentové zkoušky oboru Design nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí
-    se základy skicování (konstrukce prostorové kresby, použití různých technik skicování)            
-    se základy modelování (použití sochařské hlíny i speciální designérské modelovací hmoty Clay, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu navrženého jednoduchého výrobku).                                                
-    se zásadami navrhování a vytváření prostorových kompozic a designu výrobků.

Hlavní předností kurzu je možnost vyzkoušet si pod odborným vedením „nanečisto“ průběh talentových zkoušek. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.


design interiéru

vyučující / Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu / sj

Interiérový design sa venuje základným charakteristikám vnútorného priestoru, porozumeniu materiálových a povrchových kvalít, porozumeniu budovám. Využíva poznatky z architektúry, produktového, priemyselného aj nábytkového designu. Je to „design v kontexte“ s logickým usporiadaním pre daný účel. Designér sa zaoberá funkciou priestoru s ohľadom na estetické nároky užívateľov. Interiér a jeho zariadenie má vplyv na to, aký život sa v ňom a okolo neho rozvinie.

Cieľom kurzu je naučiť študentov princípom interiérovej tvorby a navrhovania mobiliáru s dôrazom na pochopenie vzťahov medzi človekom a predmetným prostredím. Zoznámia sa so súčasnými trendami v designe nábytku, produktov a osvetlenia, získajú ucelené zručnosti potrebné pre tvorbu komplexných interiérových riešení ako aj samostatných nábytkových prvkov.

Konzultácie navrhovaných riešení sú doplnené o teoretické prednášky na témy týkajúce sa interiérového a produktového designu, ako aj počítačová podpora.

-    designérsky proces od skice k realizaci
-    stručný prehľad štýlov, druhy interiéru
-    současný interiér a nábytková architektura
-    farba a svetlo
-    materiály v designe, materiálová psychológia
-    základy ergonómie a plánovania priestoru

design módních doplňků

vyučující / MgA. Alena Zendeková
jazyk kurzu / sj, aj

Kurz účastníky provede procesem navrhování módních doplňků od kresebného návrhu až po realizaci v materiálu. Účastníci se seznámí s aktuálními módními trendy a naučí se s nimi pracovat, což následně využijí při zpracování vlastních návrhů. Pracovat budou pomocí stylizované kresby, čeká je tvorba modelů a realizace vlastního návrhu drobného psaníčka či kabelky.


-    seznámení s aktuálními módními trendy v oboru fashion design s důrazem na módní doplňky. Studium kolekcí světových tvůrců. Čerpání informací z odborných časopisů týkajících se světových módních přehlídek, veletrhů a Fashion Weeků.
-    výuka základů stylizované kresby módních doplňků
-    praktická výuka principů tvarování a práce s kůží, základní technologie šití a lepení
-    tvorba vlastního návrhu kabelky: kresebné návrhy, výroba modelu z pomocného materiálu a vlastní realizace výrobku, jeho fotodokumentace, vytvoření portfolia k danému tématu, prezentace výsledků práce.


design světla

vyučující / MgA. Jan Morávek
jazyk kurzu / čj, aj
jazyk kurzu / Solaris / světelný prostor

Kurz je zaměřen na práci se světlem v daném prostoru - účastníci vytvoří individuální návrhy na světelnou modelaci prostoru a filmovou, animovanou, či statickou projekci reagující na daný hudební motiv. Následně účastníci vytvoří tvůrčí tým a po kolektivní konzultaci spojí jednotlivé práce v celek. Vyvrcholením kurzu pak bude závěrečná prezentace prostoru přemodelovaného světlem, iluzivní dimenze stimulující emoce diváků.

 

Design šperku

vyučující / Mgr. Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

 

 


 

Design šperku / pokročilí

vyučující / prof. Karol Weisslechner, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, SK / doc. MgA. Petr Vogel, FDULS
jazyk kurzu / sk, čj, aj, nj

téma / Motýl

Kurz je otevřen studentům a absolventům bakalářských a magisterských uměleckých oborů s pokročilou znalostí šperkařských technik. Náplní kurzu je tvorba autorských šperků/objektů.

Motýľ bol a je pre človeka symbolom. Nesie v sebe kúzlo metamorfózy, mágiu lásky a nehmatatelného, ale aj noci, či smrti a pominuteľnosti, alebo je symbol duchovnej transformácie a znovuzrodenia. Symbol motýľa v sebe nesie veľkú šírku významov a sprevádza históriu kultúr. Je častou témou v umení šperku, ale hlavne v komerčnej produkcii.

Účastníci budú počas týždňa práce intenzívnou a kreatívnou formou skúmať možnosti  koncipovania  šperkov a objektov, ktoré vychádzajú z intenzívneho štúdia MOTÝĽOV ako prírodného fenoménu, ktorý sa objavuje počas dejín šperkárskej tvorby a inšpiroval mnohých tvorcov až do súčasnosti.
Inšpirácia motýľom  ako základ pre tvorbu uměleckého šperku, skúmanie možností stvárnenia, prchavosti a optiky tohoto živočícha, jeho kinetiky a významov, bude základom  pre kreativne uchopenie a spracovanie témy  po intelektuálnej, umeleckej,  ako aj remeselnej stránke.                                                                                                          

Dôsledné remeselné spracovanie, technické riešenie, vedomá práca s materiálom a výrazovými prostriedkami bude jeden z cieľov  tohto projektu.

Digitální fotografie

vyučující / prof. Mgr. Štěpán Grygar
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Městská krajina

Kurz vedený renomovaným českým fotografem prohloubí kreativitu účastníků, rozšíří jejich schopnost koncepční práce s fotografií i schopnost kritické analýzy vlastní tvorby včetně jejího zařazení do širšího kontextu současného umění.
V teoretické části se kurz zaměří na rozdílné přístupy současné fotografie vycházející z vizualistických a konceptuálních tradic. Vedle přednášek o současném umění a fotografii bude zahrnovat také rozbor a hodnocení portfolií prací účastníků kurzu.  Rozbor konkrétních konceptů, jež budou předcházet realizaci díla, poslouží také ke komparaci jednotlivých přístupů z pohledu současné fotografie.
Praktická část směřující k tématu městské krajiny bude zahrnovat výběr konkrétních lokací, osvětlení, kompozičních a technických postupů odpovídajících konkrétnímu projektu. Výstupem práce bude fotografická série, publikace nebo leporelo na dané téma. V případě potřeby se kurz bude detailněji zabývat technologií zpracování digitálního a analogového obrazu od exponometrie až po zhotovení výsledné fotografie, stavbou a skladbou fotografického obrazu apod. Podle zvoleného přístupu se v každém konkrétním případě bude přistupovat k výběru výsledných fotografií. Od narace, schopnosti vytvářet vizuální příběh, až po konceptuální přístupy zahrnující apropriaci, či snahu o potlačení vizuality a zdůraznění textové části či přesahů do jiných médií.


Digitální fotografie / základy

vyučující /  MgA. Radovan Kodera
jazyk kurzu / čj

Teoretická část:
Současné možnosti digitálních fotoaparátů a základy práce s formátem RAW v prostředí Adobe Photoshop.
Stavba a skladba fotografického obrazu – rytmus v obraze, lineární a diagonální řešení obrazu, princip pohybové nebo optické neostrosti, základy práce s barvou.
Fotografická tvorba v profesionálním fotografickém ateliéru a její principy, vytvoření improvizovaného fotostudia v domácích podmínkách.
Rozdíly práce v ateliéru a v přirozených světelných podmínkách v interiéru nebo exteriéru.

Praktická část:
Praktické postupy tvorby  námětů teoretické části; základy tvorby portrétu a fotografického zátiší (ateliér i přirozené prostředí) a živého dokumentu.
Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon.
Práce s bleskem a odraznou deskou.
Účastníci se seznámi se základními principy a postupy fotografování, ale též sestavování fotografií do tématických souborů. Účastníci budou už od začátku pracovat systematicky na jednom nebo více souborech dle svého individuálního zaměření.

Pro úpravu fotografií si účastníci mohou přinést vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Fashion design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující /  doc. akad. mal. Helena Krbcová
jazyk kurzu / čj

Kurz je určen zájemcům o studium fashion designu, kteří ovládají figurální kresbu.

Účastníci kurzu budou prostřednictvím ukázek z praxe, odborných přednášek a řešení konkrétních úkolů seznámeni se základními principy navrhování oděvu. Dozví se, jak přistupovat k módním trendům a jak s nimi pracovat.

Výuka bude zejména zaměřena na stylizovanou figurální kresbu a kresebné zpracování návrhu oděvu (tužka, tuš, pero, akvarel apod.). Práce bude završena oděvní kompozicí – aranžovaným návrhem realizovaným z pomocného materiálu (kaliko) na malou krejčovskou figurínu.

Výstupem kurzu bude soubor oděvních návrhů ve formě kresebných skic a fotodokumentace plastických modelů.


Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Mgr. Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.

Grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker
jazyk kurzu / čj

téma / Principy navrhování grafických sdělení a plakátu

Kurz je určen zájemcům o studium grafického designu, vizuálních komunikací, grafického designu a účastníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit výtvarné dovednosti pro návrhářskou praxi.
Předpokládá se uživatelská znalost grafického editoru (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Účastníci si přinesou výtvarné potřeby: tužky, barevné fixy, pastelky, pravítko, řezák, nůžky, barevné papíry, lepidlo. USB flash disk. Vlastní notebook s nainstalovaným grafickým programem.

•    stručný přehled tiskových technik
•    tématické okruhy:        osobnost grafického designu
                                        připomínka historické události
                                        kulturní plakát / typografický plakát

•    spojení obrazového motivu a typografie
•    výtvarný záměr a technologické limity
•    zhotovení podkladu pro digitální tisk

Výstupem kurzu bude digitální tisk vybraného návrhu každého účastníka.


Grafický design a plakát

vyučující / MgA. Filip Heyduk, MgA. Martin Strnad - grafičtí designéři, HMS Design
jazyk kurzu / čj

téma / Plakát a jednotný vizuální styl galerie

Kurz prohloubí zkušenosti a dovednosti účastníků v oblasti vizuální komunikace a grafického designu. Předpokládá se uživatelská znalost grafických editorů (Illustrator, InDesign, Photoshop). V úvodu kurzu se účastníci seznámí s ukázkami vizuálního stylu významných galerií a následně budou pod odborným vedením tvořit vlastní návrhy.

• principy navrhování grafických sdělení - plakáty, značky, pozvánky, jednotný vizuální styl
• ideové skici – návrhy plakátu na zadané téma
• práce s typografií
• spojení obrazového motivu a typografie
• zhotovení podkladu pro digitální tisk

Hudební kompozice

vyučující / Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., katedra hudební kultury FPE ZČU
jazyk kurzu / čj, aj, nj

 

Kurz se zaměřením na moderní hudební kompozici prohloubí dosavadní zkušenosti účastníků v oblasti skladby vážné hudby. Je vhodný pro začínající i pokročilé skladatele a slouží i jako příprava na přijímací zkoušky na konzervatoř, popř. Hudební akademii múzických umění. Obsahuje individuální vyučovací hodiny nad konkrétními rozpracovanými skladbami i přednášky z oblasti teorie moderní skladby. Účastníci budou pod odborným vedením pracovat na vlastních hudebních projektech s cílem vytvořit skladby, které budou představeny v rámci závěrečné veřejné prezentace výstupů kurzu.


Vstupní požadavky:
Účastník by měl již mít alespoň minimální zkušenosti s kompoziční praxí tak, aby byl schopen své kreace notovat (ideálně formou jakéhokoliv notačního SW). Pro tvorbu vokální hudby si účastník přinese text, který chce zhudebňovat (max. 1 strana A4, ideálně báseň, ve které se vyskytuje rým).


Jiří Bezděk je uznávaným pedagogem skladby a předním českým soudobým skladatelem. Působí jako vedoucí katedry hudební teorie HAMU v Praze, na plzeňské konzervatoři vede výuku skladby.

 


Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / akad. mal. Renáta Fučíková
jazyk kurzu / čj, aj
téma / Didaktická a knižní ilustrace

Kurz je určen zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách a provede je přípravou k přijímacím zkouškám.

-    konzultace domácích prací – účastníci si donesou portfolio

-    pravidla a principy ilustrace, ukázky studentských prací i prací českých a světových ilustrátorů

-    přednášky a projekce s následnou debatou: úloha didaktické ilustrace v současné literatuře pro děti a mládež podceňovaný střední proud v ilustrované knize vlastní zkušenost s ilustrací mýtů

-    práce pod individuální korekturou pedagoga ilustrační úkoly pro non-fiction literaturu (historie, biologie, geografie) non-fiction komiks

Ilustrace

vyučující / Ali Boozari, ilustrátor, Írán
jazyk kurzu / aj

Kurz pod vedením renomovaného íránského ilustrátora účastníkům mimo jiné nabídne vhled do historie perské i do současné íránské ilustrace. Seznámí se s tvorbou lektora a následně budou pracovat na vlastních ilustracích ke známé pohádce „O Červené Karkulce“. Ty pak rozvinou pomocí různých tiskových technik, jako je linoryt, monotyp, monoprint a další. Každý den proběhne diskuse nad pracemi účastníků, kteří se v průběhu kurzu rovněž seznámí i s ilustracemi světových autorů ke stejnému příběhu.

 


Ilustrace

vyučující / Hiroko Matsushita, ilustrátorka, Japonsko
jazyk kurzu / aj

téma / Ilustrace pro pokročilé inspirovaná japonskými technikami práce s papírem

Pod vedením zkušené japonské umělkyně a ilustrátorky se účastníci naučí tradiční japonské i další techniky skládání a stříhání papíru, které následně společně se svými ilustrátorskými schopnostmi využijí při tvorbě trojrozměrného díla. Své ilustrace zkombinují s různými technikami tvarování papíru a vytvoří autorské knihy, prostorové objekty apod.

-    papír a jeho role v japonské kultuře
-    japonské i další techniky skládání a střihání papíru
-    dualistické vyprávění
-    kombinace ilustrace s technikami tvarování papíru

Tento kurz vyžaduje předchozí zkušenosti s ilustrací a je vhodný pro účastníky, kteří se zajímají o další techniky nad rámec běžné obrázkové ilustrace.

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Gabriel Vach
jazyk kurzu / čj, aj

Účastníci kurzu se seznámí s materiálem porcelánu - s jeho jedinečnostmi, specifiky i omezeními a osvojí si základní pravidla při navrhování porcelánového designu. Kurz je určen nejen uchazečům o studium, ale i všem zájemcům o techniky tvorby a dekorace porcelánových výrobků.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s postupem, který stojí za vznikem nového porcelánového tvaru od kresebného návrhu k hotovému výrobku. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si v praxi základní techniky práce s porcelánem, a to jak vytváření, tak i několik druhů dekoračních technik.

 

 


Knižní vazba

vyučující / MgA. Mgr. Petra Soukupová
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:
-    zavěšovaná vazba s rovným hřbetem
-    dekorování papírů (škrobový, lihový, olejový, ruční)
-    příprava složek a knižního bloku
-    zhotovení knižních desek
-    zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.

Komiks

vyučující / doc. M. A. Barbara Šalamounová (nj), MgA. Marie Kohoutová (čj)

jazyk kurzu / čj, nj

Kurz pro všechny příznivce komiksu, kteří již nechtějí komiksy pouze číst, ale rádi by se naučili je i tvořit.

Dozvíte se o historii komiksu, seznámíte se s jeho základními principy (řazení okének na stránku, textové bubliny, vztah obrázků a textu, příběh a jeho struktura) a prvky (slovo, obraz, příběh, hrdina, pointa). Poznáte několik druhů komiksu i různé techniky, kterými lze obrázkové příběhy vyprávět.

Pomocí obrázků a textů si nejen procvičíte schopnost odvyprávět příhody druhých i vlastní, ale i otestujete svoji zručnost kreslíře, svoji paměť a představivost. Vyzkoušíte si samostatnou práci i spolupráci s ostatními při tvorbě v týmu.

Výstupem kurzu budou komiksy v kreslené i tištěné podobě. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na FDULS.


Litografie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz seznámí účastníky s principy a postupy tisku z kamene. Dle svých individuálních schopností a zkušeností budou účastníci realizovat malonákladové experimentální soubory tisků.

- historie oboru, terminologie, nástroje a materiály používané v litografii
- příprava litografického kamene broušením a zrněním
- kresba na litografický kámen
- možnosti a technologie tisku a soutisku
- tisk na plátno a další materiály
- tisk ve stroji i alternativními způsoby

Pracoviště kamenotisku na FDU je zcela unikátní v rámci celého regionu především zaměřením na tradiční a zasouvané způsoby přímého tisku v celé škále formátů, až po extrémní velikost kamene 90 x 120 cm, dále způsoby práce beze stroje, cesty uplatňující různost potiskovaných materiálů a kombinace serigrafie, fotografie a dalších vstupů s možnostmi litografie. Všechny tyto polohy si mohou účastníci kurzu zařadit do svého individuálního plánu, který bude nejlépe vyhovovat jejich zaměření a dosavadní praktické zkušenosti.

Logo a jednotný vizuální styl

vyučující / doc. MgA. Kristýna Fišerová
jazyk kurzu / čj, aj

Náplní kurzu je tvorba loga jako základního kamene vizuální identity a jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu. Účastník se seznámí s řadou ukázek a po krátkém teoretickém úvodu vytvoří vlastní návrhy logotypů včetně jejich aplikace (vizitka, firemní hlavičkový papír aj.). Součástí práce budou kresebné návrhy i následné zpracování v programu Adobe Illustrator (předpokládá se znalost práce s tímto programem).

Logo
Identifikační kritéria
Sémantická role loga
Estetická /syntaktická/ role
Funkční kritéria

Jednotný vizuální styl /corporate design/ a jeho základní elementy

Značka, logotyp
Typografie
Formy obrazu a jeho užití
Barvy
Orientační systémy

Manuál a implementace jednotného vizuálního stylu


Malba

vyučující / doc. akad. mal. Aleš Ogoun
jazyk kurzu / čj

téma / Barva jako priorita

Kurz je veden z pohledu malíře-koloristy, který vám pomůže zaobírat se barvou z různých hledisek malby. Rozšiřuje vlastní vnímání a citlivost na základě cvičení a  specifik  malířského procesu a pomáhá naučit se vyjádřit prostor výhradně barvou bez použití iluzivní perspektivy. Barva jako nositel emocionálního abstraktního vyjádření bude následně podrobena i konfrontaci divácké zkušenosti. Barevná symbolika bude rozebírána z hlediska různých kultur, historických a sociálních společenských domluv a zvyklostí. Hmota barvy jako nositelka  energie bude pokusně vnímána i hapticky. Barva se použije i  jako malířský způsob vnímání psychiky zobrazovaného člověka nebo krajiny. Individuální cítění se promítne v konfrontaci děl účastníků kurzu na závěr každého úkolu a kompletně výstavou na konci kurzu.

Modelování

vyučující / MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

téma / Modelování pro designéry

Účastníci se během kurzu prakticky i teoreticky seznámí s materiálem clay a jeho využítím v designu, převážně automobilovém. Součástí kurzu bude i práce se sochařskou hlínou. Účastníci si osvojí základní postupy práce designéra a modeláře a při práci pod individuální korekturou pedagoga si procvičí technologické postupy a techniky využívané při tvorbě modelů.  V rámci zadaného tématu pak vytvoří objekt z hmoty clay či sochařské hlíny dle vlastního návrhu.


Nová média

vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média na FDULS nebo jiných vysokých školách uměleckého zaměření nebo zájemce o prohloubení individuálních zkušeností v oblasti umělecké tvorby experimentální formou. 
 V průběhu kurzu si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného, např. audiovizuálního díla v interiéru nebo exteriéru. Součástí  výuky bude  pořízení záznamu a zdokumentování tvorby z průběhu kurzu pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média - intermédia.                                                                             
Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu Nových médií (Konceptuální tendence, Umění akce, Land Art, Instalace, Elektronická média, Environment Art, Informační technologie, Performance a jiné).
Praktická část kurzu účastníky formou praktických cvičení seznámí se základními principy tvorby uměleckého díla.
vytvoření konceptu na zadané téma
výběr vhodného média
projekt (kresba, text)
realizace
prezentace
dokumentace
tvorba autorského portfolia

Nová Média

vyučující / MgA. Anežka Hošková
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Audiovizuální subkultury - propojení hudby s vizuálním uměním

Kurz je vhodný nejen pro vizuálně-hudební nadšence, kteří ve své tvorbě propojují výtvarné umění s hudbou, ale také všechny ostatní tvůrce, kteří se specifickou estetikou a zajímavou hudbou nechají inspirovat.

Účastníci si donesou vlastní notebook.

Účastníci kurzu se seznámí s aktivitami známého promotérského kolektivu A.M.180, které zahrnují především výstavní, kurátorskou a promotérskou činnost - organizaci koncertů českých a zahraničních alternativních kapel. Dozví se o vývoji kultury DIY /do it yourself/ v souvislosti s vizuální formou hudebních skupin a festivalu Creepy Teepee - zjistí, jak se dnes tvoří obaly MC, CD, LP, programy, weby, bannery, plakáty, letáky, merchandise. Lektorka představí concept Collab Band Sketch Book. Kurz dále nabízí seznámení s prostředím subkultur a autentickou zkušenost s hudebním DJingem.

Hlavní praktickou náplní bude vytváření kreseb a koláží do funzinu a Collab Sketch Booku, seznámení s programem Virtual DJ a mixování hudby, tvorba vizuálu kapely. Nevšedním zážitkem bude jistě promítáni dokumentu o Danielu Johnstnovi a vystoupení hosta kurzu - live show hudební kapely. V závěru kurzu účastníci vystoupí se svou vlastní DJ performance, představí vytvořený funzine, Collab Sketch Book a vytvořené covery.


Nový cirkus

vyučující / Jiřina Adamková, Žongléros Ansámbl, Plzeň
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je určen pro pohybově zdatné účastníky, kteří se zajímají o možnosti vyjádření prostřednictvím vlastního těla a chtějí si vyzkoušet vybrané disciplíny nového cirkusu.
Kurz má za cíl otevřít účastníkům cestu k používání vlastního těla jako uměleckého nástroje a přinést inspiraci pro další tvorbu. Je otevřen pro všechny se vztahem k pohybu a zároveň dovoluje hledat přesahy jednotlivých uměleckých disciplín. Účastníci kurzu si v první polovině týdne vyzkouší vybrané disciplíny nového cirkusu jako je vzdušná akrobacie na šálách, kruhu nebo hrazdě, pozemní párová akrobacie, žonglování, hooping a další. Během seznamování s jednotlivými disciplínami si vyberou specializaci, kterou budou rozvíjet v druhé polovině týdne. Ta bude zaměřena na tvorbu společného vystoupení všech účastníků kurzu. V této části bude prostor pro uplatnění vlastního uměleckého zaměření kurzistů a objevování osobitého způsobu vyjádření. Zároveň se v této části formou her seznámí s technikami pohybového divadla, improvizace a jevištního pohybu.

principy současného tance

vyučující /  MgA. Kateřina Bednářová
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Tanec = prostor +čas + tvar + pohyb

Kurz je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť poznat další možnosti pohybu prostřednictvím technik současného tance.

Technika současného tance se opírá o základní princip účinnosti v pohybu. Za tímto účelem se do ní integrují poznatky o fungování lidského těla, které přinášejí výzkumy v příslušných vědeckých oborech (anatomie, fyziologie, kineziologie, biomechanika) a též poznatky z jiných systémů tzv. body-mind awareness.

Technika současného tance využívá některých nových principů, které vycházejí z experimentů amerického postmoderního tance v 60. a 70. letech minulého století. Některé tyto principy známe i v moderním tanci, jejich vnímání se však víceméně změnilo s uplatněním nového pohledu na některé z nich, zejména na požadavky efektivního fungování těla v pohybu.

Naše tělo existuje v prostoru, expanduje do prostoru, vytváří prostor a obsahuje vnitřní prostor. Pohybuje se v čase, rytmicky, různou dynamikou a rychlostí v souladu anebo v opozici s hudebním doprovodem. Stejně jako můžeme při kresbě přitlačit tužkou na papír, šrafovat plochu nebo vést lehce plnou linku, stejně měníme kvalitu pohybu.

Kurz účastníky seznámí se základními tanečními principy současného tance a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Účastníci budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, zkoumání jeho fyzických možností a zdokonalení technické zdatnosti, zároveň budou hledat vlastní pohybový slovník, vlastní pohybové vyjádření.

Výstupem kurzu budou pohybové kompozice vycházející z improvizací na zadaná témata týkající se základních tanečních principů současného tance.


science fiction design pro film

vyučující /  Chris Rosewarne, Velká Británie
jazyk kurzu / aj

Chris Rosewarne je renomovaný filmový výtvarník (mimo jiné získal i nominaci na cenu Emmy), který účastníky seznámí se svými pracovními postupy, které uplatnil například při práci na filmech jako jsou Hvězdné války VIII, Spectre nebo Strážci Galaxie. Účastníci se naučí rychlé tvorbě návrhů v programu Photoshop, následně je převedou do 3D pomocí speciálního softwaru a využijí další techniky práce ve Photoshopu k vytvoření vizuálu ve filmovém stylu. Chris Rosewarne se specializuje na sci-fi přístroje/roboty a na navrhování architektonických prostředí pro film. Účastníci si jedno z těchto témat vyberou s cílem vytvořit působivý filmový vizuál.

- skicování

- techniky kresby a malby v programu Adobe Photoshop

- rychlé skicování z ortogonálních pohledů

- tvorba a editace digitálních 3D modelů v programu SketchUp (případně jiném dle preference účastníka)

- renderování v programu Keyshot (případně jiném dle preference účastníka)

- využití textur v programu Adobe Photoshop

- využití filmového nasvícení k zesílení atmosféry

- techniky digitální kresby a malby

Předpokládá se alespoň základní znalost práce s programem Photoshop, vhodná je i zkušenost v oblasti 3D modelování. Účastníci si přinesou vlastní notebook s nainstalovaným programem Photoshop (+ myš nebo tablet) a SketchUp nebo SketchUp Make (download: http://www.sketchup.com/download/all), případně jiným programem pro 3D modelování, se kterým jsou zvyklí pracovat. K dispozici bude PC učebna s programem Photoshop.

 

 serigrafie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen všem zájemcům o získání či prohloubení zkušeností s různými metodami tisku přes šablonu.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním dělením jednotlivých grafických disciplin. Vymezíme si pojem serigrafie, sítotisk vůči ostatním grafickým technologiím a podrobně si popíšeme základní charakteristiky tisku přes síto a principy, na kterých je založen. Dále se účastníci kurzu prakticky seznámí s jednotlivými nástroji, používanými materiály, jednotlivými technikami v serigrafii a v praktických ukázkách si sami jednotlivé postupy práce také vyzkouší. Náplň kurzu je volena tak, aby si účastníci mohli v praktických ukázkách ověřit co možná nejširší spektrum různých technologických postupů od těch nejjednodušších až po práci technologicky náročnou.
Na základě praktické zkušenosti se seznámí s odlišnými výrazovými možnostmi grafického vyjadřování v této oblasti.

- tisk přes šablonu, realizace v exteriéru
- přímá x nepřímá šablona
- pozitiv x negativ, (rezerváž na sítu)
- barevný soutisk
- realizace grafického listu formátu B1


sborový zpěv

vyučující / Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., katedra hudební kultury FPE ZČU
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen zájemcům o sborový a ansámblový zpěv, případně zájemcům o poučenou interpretaci tzv. staré hudby, kteří již mají zkušenost se sborovým zpěvem. Programem kurzu bude nácvik duchovní hudby z 18. století, která se nalézá v archivech jihozápadních Čech, např. skladby Brixiho, Linka a dalších. Vybraný repertoár bude zaslán přihlášenému frekventantovi měsíc před začátkem kurzu, aby měl možnost si nastudovat svůj part. V průběhu kurzu bude prováděn kolektivní nácvik současně s individuálním řešením hlasových problémů každého pěvce. Výstupem kurzu je večerní koncert a vznik nahrávky studované skladby.

storyboard

vyučující / Kurt van der Basch, Kanada
jazyk kurzu / aj

Kurz proběhne pod vedením zkušeného autora storyboardů a koncepčních ilustrací pro řadu Hollywoodských filmů, jako je např. Star Wars ep VII a VIII, Atlas mraků nebo Iluzionista. Účastníci se naučí základy tvorby storyboardu pro film, jejíž principy jsou platné i pro další oblasti umění, jako je reklama, animace, komiks apod. V návaznosti na analýzu vybraných filmových sekvencí a storyboardů budou sami formou praktických kresebných cvičení zpracovávat zadané části scénářů. Účastníci rovněž prohloubí své kresebné dovednosti a schopnost vyjadřování myšlenek a nálad prostřednictvím rychlých a srozumitelných kresebných technik.
 
- principy tvorby storyboardu, terminologie a základní typy záběrů
- volba záběrů a pohyb/úhel kamery jako prostředky vyvolání různých emocionálních reakcí u diváků
- praktické ukázky, analýza filmových sekvencí, diskuse
- převedení psaného scénáře do podoby storyboardu
- tvorba seznamu záběrů, chronologie příběhu, práce se scénami a postavami
- kresba a ilustrace pro produkci:
   tvorba půdorysu pro vysvětlení pozice kamery
   kresba s minimální předlohou
   rychlá kresba hlavy a figury
   různé druhy perspektivy
   kompozice obrazu pro vytvoření různé atmosféry

Účastníci si mohou pro využití v kurzu přinést vzorky scénářů (vlastní či cizí tvorba).


Videotvorba

vyučující / MgA. Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Video – od nápadu k filmu


Účastník kurzu by měl mít základní znalost ovládání kamery/DLSR zařízení a být seznámen s principy fungování editačních programů pro střih videa.

 

-    úvod do videotvorby – problematika různých autorských přístupů k práci s videem, rozšíření znalostí v oboru využitelných postupů, práce s editačními programy
-    teoretické i praktické seznámení s natáčecí technikou
-    práce v tvůrčím týmu na realizaci praktických cvičení, kde si každý člen týmu vyzkouší různé disciplíny spojené se vznikem pořadu (režie, kamera, zvuk, střih, script a výstup před kamerou)
-    volné video / videoart, reportáž, rozhovor, záznam události
-    seznámení s pokročilou funkcí videoeditorů - effects keyframes / kolorace / adobe dynamic link
-    editace pořízených záznamů, export a prezentace výsledného videa

Výtvarné řešení počítačové hry

vyučující /  MgA. Ing. Václav Šlajch
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky seznámí se základními principy práce výtvarníka počítačových her, a to jak s přihlédnutím k typu hry, tak i s ohledem na zvolený herní žánr. Účastníci kurzu si na praktických úkolech ověří postupy designéra PC hry - provedou výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů a předmětů v logické souslednosti od základního skicování, zachycování myšlenek, přes layoutovou ilustraci a storyboard až k finálním návrhům. Pracovat se bude formou kresebných návrhů bez použití počítače.

-    základní typy počítačových her a společný brainstorming
-    výběr herního žánru a vhodného způsobu zpracování
-    skicování a layout
-    výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů, předmětů
-    storyboard k úvodní a finální animaci
-    finální návrhy, propagační artwork, závěrečná prezentace

 


 

Základy grafických technik

vyučující / MgA. Mgr. Jan Kocman
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy čtyř tradičních tiskových technologií: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy a šablonový tisk. Účastníci se seznámí s konfrontací historických a současných přístupů v oblasti umělecké grafiky i polygrafie. Problematika grafických technik jim bude zprostředkována jako podpora kresby, malby, ilustrace. Výuka bude podpořena a dokumentována řadou experimentálních tisků, které si každý účastník odnese v podobě malé knihy či brožury.
Úvod kurzu nabídne historické vymezení disciplín, uvede je do kontextu se současností a seznámí účastníky s používanými nástroji a materiály. Praktická část se pak bude skládat vždy z přípravy tiskové matrice a realizace tisku.

 

 

Kresba v plenéru

vyučující / akad. mal. Vladivoj Kotyza
jazyk kurzu / čj

Kresebné záznamy vytvářené v bezprostředním kontaktu s reálnou krajinou jsou formou kresby, která provází výtvarné umění celá staletí.  Jakkoli se podoba kresby v současnosti rozvinula do široké rozmanitosti forem i způsobů realizací, tradiční kresebná projekce  krajinného prostoru do plochy má stále svůj význam i přitažlivost.

Během kurzu se účastník seznámí s různými kresebnými technikami i s různým formálním pojetím plenérové kresby.

Příklady kresebných cvičení:

  • zobrazení co nejširšího prostorového záběru krajiny
  • vztah přírodního detailu s velkým krajinným prostorem
  • kresba krajinných prvků (strom, cesta, louka, rokle atp.)
  • symbolické a pocitové vyjádření krajinného prostoru
  • přírodní prvek jako východisko výtvarné konstrukce
  • vyjádření charakteru krajiny v redukovaných, více abstrahovaných formách
  • kresebná reportáž („cesta s tužkou v ruce“)

Kurz bude realizován v objektu Západočeské univerzity zámek Nečtiny. Podrobnosti naleznete zde.


Krajina jako téma fotografického obrazu

vyučující / doc. MgA. Josef Ptáček
jazyk kurzu / čj

Jedná se o kurz vedený renomovaným českým fotografem. Mezi jeho obrazové publikace patří například Toulky zámeckými parky Čech a Moravy, 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků, nebo Země krásná.


Kurz bude tematicky zaměřen na možnosti zachycení krajiny. Účastníci budou hledat odpověď na otázky: Co je krajina? Jaké její druhy známe? V okolí nečtinského zámku lze pozorovat rozmanité podoby krajiny, například: zemědělskou, průmyslovou, městskou, parkovou, soukromou, veřejnou i duchovní. Krajina může být chápána jako cosi vnějšího – exteriérového. Můžeme k ní ale také přistupovat jako k vnitřnímu prostředí – interiéru, jež je útočištěm naší duše.

Účastníkům bude poskytnut exkurz do základních možností zobrazování krajiny:
- Jakou roli hraje světlo? (problematika světla přímého x nepřímého; protisvětlo; extrémní podoby světla ve fotografii)
- Jakou roli hrají optické parametry fotografického přístroje? (vysvětlení specifik typů objektivů, ohniskové vzdálenosti, světelnosti objektivu a clony)
- Jakou roli hraje hloubka kompozice? (sledování rozdílů mezi plošnou a perspektivní fotografií)
- Jakou roli hraje aranžování snímku? (porovnávání stylizované fotografie a naturální)
- Jaké krajinné prvky lze zachytit? (stavby, aleje, cesty, vodní toky, sakrální architektura: kapličky, boží muka, monumenty)
- Jak kolorovat černobílou fotografii? (použití barevných filtrů v černobílé fotografii)
- Jaký postoj lze ke krajině zaujmout? (obrazování objektivní x subjektivní; diskuse základních pojmů)

Kurz bude realizován v objektu Západočeské univerzity zámek Nečtiny. Podrobnosti naleznete zde.

 

 

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702