Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.

interpretace výtvarného umění a artefiletika
kancelář / LS-303
telefon / 377636705
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vzdělání

SŠ:
1992 – 1994     Masarykovo gymnázium, Plzeň
1994 – 1998     VOŠUP a SUPŠ v Praze, obor Řezbářství a tvarování dřeva
VŠ:
1998 – 2003     KVK FPE ZČU v Plzni, obor Učitelství odborných uměleckých předmětů pro střední školy, (DP: Nekonečný cyklus – deníkové záznamy kombinovanou technikou na katalogizační lístky, vedoucí DP doc. ak. mal. Josef Mištera.)
2005 – 2013     externí doktorské studium na PedF UK v Praze v oboru Výtvarná výchova, (školitel Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., dizertační práce: Problém hodnocení expresivně tvořivých úloh ve školní výtvarné výchově)

Výzkumná činnost:


GAČR P407/11/0262 Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (člen řešitelského týmu dílčího úkolu, řešitel MU Brno)
GAČR 14-06480S Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (člen řešitelského týmu dílčího úkolu, řešitel MU Brno)
VZ MSM0021620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (člen řešitelského týmu dílčího úkolu)

Publikace:

SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J., NAJVAR, P., JANÍK, T. Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. In: Pedagogika, 65(1), 2015, s. 5–33.
JANÍK, T., SLAVÍK, J., MUŽÍK, V., TRNA, J., JANKO, T., LOKAJÍČKOVÁ, V., LUKAVSKÝ, J., MINAŘÍKOVÁ, E., SLIACKY, J., ŠALAMOUNOVÁ, Z., ŠEBESTOVÁ, S., VONDROVÁ, N., ZLATNÍČEK, P. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6349-5.
LUKAVSKÝ, J., SLAVÍK, J. Kvalita tvořivých úloh ve výtvarné výchově. Výtvarná výchova, 2013, roč. 53, č. 1, s. 14-20. ISSN: 1210-3691
SLAVÍK, J.; LUKAVSKÝ, J.; HAJDUŠKOVÁ, L.: Konceptová analýza výuky jako nástroj učitelské reflexe (obecné a zvláštní poznatky z výzkumu reflexí budoucích učitelů výtvarné výchovy). Pedagogická orientace, 2011, ISSN 1211-4669
LUKAVSKÝ, J. Konceptová analýza aranžmá výtvarných úkolů na 1. stupni ZŠ, In Přikrylová, K. ed. Vizuální gramotnost. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2010, s. 146 - 159. ISBN 978-80-7290-487-7.
LUKAVSKÝ, J. Práce s didaktickou znalostí obsahu u budoucích učitelů výtvarné výchovy. In kol. aut (ed.) Mezi viděním a věděním. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, s. 56-60. ISBN 978-80-7414-152-2
DYTRTOVÁ, K; LUKAVSKÝ, J.; SLAVÍK, J. Vidět, tvořit a vědět, aneb jak se dělá význam ve výtvarné výchově. O komunikačním zprostředkování vzdělávacího obsahu. Výtvarná výchova, 2009, 49, č. 1, s. 11 – 17. RS 5096 ISSN 1210 – 3691
LUKAVSKÝ, J. Od akce k reflexi – hledání vzdělávacího motivu. In KOMZÁKOVÁ, M.; SLAVÍK, J. ed. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009, s. 171 – 185. ISBN 978-80-7290-0

Významná členství:

 člen redakční rady časopisu Výtvarná výchova

 

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E