Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >
vernisáž: středa, 11 březen 2015
od: čtvrtek, 12 březen 2015
do: sobota, 29 srpen 2015

Kurátor výstavy: PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
Spolupráce na scénáři, instalace: Tomáš Sanetrník

Výstava Ladislav Sutnar – knižní tvorba v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni je jednou z nosných součástí projektu souběžně probíhajících galerijních a muzejních výstav sledujících a z různých pohledů mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, všestranného průmyslového návrháře, grafického designéra, pedagoga a malíře Ladislava Sutnara. Je pořádána ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni v rámci zastřešujícího projektu Návrat Ladislava Sutnara, který je jednou ze stěžejních součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

"Naším cílem je vrátit Plzeňanům jejich slavného rodáka a vrátit geniálnímu designérovi Ladislavu Sutnarovi jeho vlast a jeho rodné město. Sutnar byl zde ve své vlasti bývalým režimem prakticky vymazán z kulturních dějin," vysvětluje děkan Fakulty design a umění Ladislava Sutnara doc. Josef Mištera.

Teprve státním vyznamenáním za zásluhy v oblasti kultury uděleným in memoriam prezidentem Václavem Havlem, pražskými retrospektivními výstavami a vydáním monografie začala po sametové revoluci jeho umělecká rehabilitace. I tak Ladislav Sutnar zůstal širší veřejnosti neznámý. Proto začala na přelomu let 2010/11 komunikace s panem Radoslavem L. Sutnarem, který svolil pojmenovat podle svého otce univerzitní galerii. Na mapě plzeňských galerií se tak ocitla vedle Galerie Jiřího Trnky umělecká síň dalšího světoznámého Plzeňana, orientovaná především na užité umění a design s mezinárodním programem.

Právě zde se v průběhu roku 2015 bude postupně představovat celá šíře Sutnarova tvůrčího génia. "V rámci programu Evropského hlavního města kultury 2015 se publiku poodhalí jeho tvorba v několika částech – knižní tvorba, užitá tvorba a malba. Chceme připomenout Sutnarův odkaz v kontextu celého projektu nejen jako důležitou součást kulturního dědictví Plzně, ale především jako inspiraci pro další generaci umělců, kteří zde tvoří a pomáhají vtisknout Plzni novou značku kulturní metropole," uvádí programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

V rozsáhlé a široce rozvětvené umělecké a designerské činnosti Ladislava Sutnara zaujímá knižní tvorba nesporně přední a významné místo. Typografické úpravě knih, časopisů či různých příležitostných a firemních tiskovin a tiskopisů Sutnar věnoval podstatnou část svého uměleckého života a nalezl v ní nejviditelnější prostředek k vyjádření svého názoru na roli, smysl a přínos umění vizuální informace.

Výstava prostřednictvím několika desítek reprezentativních příkladů Sutnarových prací vybraných ze soukromých sbírek postupně přibližuje jednotlivé etapy umělcovy tvorby v oblasti knižní tvorby a typografického designu. Počínaje dvacátými léty 20. století je sledován Sutnarův přístup k účelnému řešení časopiseckých a knižních obálek, úpravy textu i vazby knih směřující k projevu v duchu „nové typografie". Návštěvníci se tak vedle prvních prací pro Sutnarova plzeňského přítele Václava Fryčka či úprav obálek výtvarného sborníku Umělecké besedy Život či časopisu Směr z poloviny dvacátých let budou moci bezprostředně seznámit s obsažným výběrem návrhů z umělcovy vrcholné tvorby. Početnou část expozice tvoří desítky typografických úprav knižních edic nakladatelství Družstevní práce, jehož výtvarným redaktorem byl Ladislav Sutnar roku 1929 jmenován. Kam v době kolem roku 1930 směřoval Sutnarův výtvarný názor a vývoj v oblasti nové typografie dokumentuje progresívní vzhled časopisů, které v tomto období graficky redigoval – časopis Výtvarné snahy, revue Panorama pro Družstevní práci či „magazínu moderní doby" Žijeme.

Další výraznou, umělecky i pedagogicky významnou etapu Sutnarovy tvorby, kterou výstava připomíná, je období jeho působení v čele Státní grafické školy v Praze. Zde se zaměřil na využití a roli fotografie jako avantgardního výtvarného prostředku, na možnosti fotografie v soudobé knižní kultuře a umění reklamy.

Výběrem typických ukázek výstava sleduje i Sutnarovu poválečnou, po odchodu do Spojených států vznikající tvorbu. Zřetelně tak přibližuje Sutnarův zásadní, v celosvětovém měřítku vnímaný podíl na rozvoji moderního vizuálního designu.

Část výstavy poukazuje rovněž na Sutnarův avantgardní přístup k prezentaci vlastní tvorby – vystaveny jsou reprodukce unikátních panelů ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jejichž prostřednictvím Sutnar představil vlastní tvorbu na své první autorské výstavě v roce 1934
v Praze.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E