Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

elektronická úřední deska

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Vyhláška děkana č. 14D/2017

Podmínky přiznání a výplata stipendií v ak. r. 2017/2018

Vyhláška děkana č. 13D/2017

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2016/2017 (podzimní termín)

Vyhláška děkana č. 12D/2017

Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí z přijímacího řízení na MgA. obory pro ak. r. 2017/2018

Vyhláška děkana č. 11D/2017

Promoce absolventů v ak. r. 2016/2017

Dodatek č. 1 k Vyhlášce děkana č. 9D/2017

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2016/2017 (řádný termín)

Vyhlášení voleb do AS FDU LS

Obecný termín voleb do Akademického senátu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na dny 6. – 10. 11. 2017.

Vyhláška děkana č. 9D/2017

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2016/2017 (Řádný termín)

Návrhy na kandidáty as FDU LS 2017

Seznam kandidátů pro doplňující volby AS FDU ZČU.

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FDULS

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FDULS do studentské části studijního programu Design

Vyhláška děkana č. 8D/2017

KPZ a zkoušky z hlavních ateliérů v LS 2016/2017

Vyhláška děkana č. 7D/2017

Zápisy do studia pro ak. r. 2017/2018

Vyhláška děkana č. 2D/2017

SNÍŽENÍ STAVU ZAMĚSTNANCŮ K 1. 2. 2017

Vyhláška děkana č. 1D/2017

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ), zkoušky z hlavních ateliérů v ZS ak. r. 2016/2017, hodnotící komise a subkomise

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDULS pro ak. rok 2017/2018

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro ak. rok 2017/2018

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení pro ak. r. 2016/2017 do bakalářských  a navazujících studijních programů fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 16D/2016

Státní závěrečné zkoušky a požadavky na bakalářské, resp. diplomové práce

Vyhláška děkana č. 13D/2016

Ustanovení vedoucích kateder
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 12D/2016

Jmenování akademických funkcionářů
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Přijímací řízení do bakalářského studia 2017/18

Přijímací řízení do bakalářského studia
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
pro akademický rok 2017/2018

Vyhláška děkana č. 7D/2016

CŽV - Termínovník činností ak. r. 2016/2017

Vyhláška děkana č. 4D/2016

Rozpočtová pravidla
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO AS ZČU V PLZŇI ZA VOLEBNÍ CELEK FDU VOLEBNÍ ČÁST STUDENTI

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO AS ZČU V PLZŇI ZA VOLEBNÍ CELEK FDU VOLEBNÍ ČÁST  STUDENTI

Seznam oprávněných voličů pro doplňovací volby AS ZČU LS2015

Seznam oprávněných voličů pro doplňovací volby AS ZČU volebního celku FDU volební části STUDENTI

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU do studentské části volebního celku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

listina návrh do voleb AS FDU

Návrh kandidáta do AS ZČU za volební celek FDU na rok 2015

Termín doplňovacích voleb do AS ZČU

Termín doplňovacích voleb do AS ZČU za volební celek FDU – volební část studenti a jmenování volební komise.

 

Rozhodnutí děkana č. 23D/2014

Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti

Seznam voličů FDU 2014

Volební část: AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FUD bile logo eng

eu

european union

european regional development fund

investing in your future

social links

facebook

youtube

 

address

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

international relations and entrance exams information for foreign applicants

mgr. markéta kohoutková

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

phone / 377 636 716

fax / 377 636 702