Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

elektronická úřední deska

Dokumenty

Řadit podle : Název | Datum | Staženo [ Vzestupně ]

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení pro ak. r. 2020_2021

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení pro ak. r. 2020/2021 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2020

Řád klauzurních postupových zkoušek

Vyhláška děkana č. 4D/2018

Kontrola plagiátorství u kvalifikačních prací

Vyhláška děkana č. 3D/2018

Regulace počtu vedených kvalifikačních prací

Vyhláška děkana č. 2D/2021

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 1D/2021

Klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavních ateliérů v ZS 2020/2021, komise pro KPZ FDU, oborové subkomise pro KPZ a pro zkoušky z hlavních ateliérů

Vyhláška děkana č. 18D/2020

Složení komisí pro přijímací řízení do programů bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pro ak. r. 2021/2022

Vyhláška děkana č. 17D/2020

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2020/2021

Vyhláška děkana č. 14D/2020

Mimořádná opatření na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 13D/2016

Ustanovení vedoucích kateder
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 12D/2020

Podmínky přiznání a výplata stipendií v akademickém roce 2020/2021

Vyhláška děkana č. 12D/2016

Jmenování akademických funkcionářů
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Vyhlášení voleb do AS FDULS

Vyhlášení voleb do AS FDULS 2. – 6. 11. 2020

Vyhlášení voleb do AS FDU LS

Obecný termín voleb do Akademického senátu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na dny 6. – 10. 11. 2017.

Vyhlášení konečných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU

Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU pro volební celek FDULS na volební část studentskou

Seznam voliču 2020

Volební část: AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Rozhodnutí děkana č. 23D/2014

Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti

První volby do Akademického senátu FDULS

Návrhy na kandidáty pro obě volební části.

Předběžné výsledky voleb do AS ZČU

Zápis z jednání volební komise AS FDULS ze dne 5. 3. 2020
(předběžné výsledky voleb do AS ZČU)

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDU pro ak. r. 2021/22

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni pro akad. rok 2021/22

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro ak. r. 2021/2022

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí z přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. r. 2021/2022

Návrh kandidáta do AS ZČU za FDULS

Tiskopis Návrh kandidáta do AS ZČU za FDULS

listina návrh do voleb AS FDU

Návrh kandidáta do AS ZČU za volební celek FDU na rok 2015

Kandidáti do AS FDULS

Volby do AS ZČU úterý 3.11. 13.00 - 16.00 a ve středu 4.11. od10.00 - 13.00

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E