Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

akademický senát FDU

Funkční období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

předsednictvo AS FDU:

MgA. Mgr. Bedřich Kocman - předseda

MgA. Luděk Míšek - místopředseda

MgA. Petr Pelikán - zástupce pedagogické komory

Hana Hlaváčová - tajemník

senátoři (katedra Design):

MgA. Mgr. Petr Pelikán (zástupce pedagogické komory)

e-mail / pelikanp@fdu.zcu.cz

doc. M.A. Petr Vogel

e-mail / pvogel@fdu.zcu.cz

Mgr. art. Štěpán Soutner

e-mail / ssoutner@fdu.zcu.cz

Mgr. Petr Vrobel

e-mail / pvrobel@fdu.zcu.cz

BcA. Adéla Přibáňová

e-mail / adelap@students.zcu.cz

Anita Kapalínová

e-mail / kapalina@students.zcu.cz

senátoři (katedra Výtvarná umění):

prof. akad. mal. Boris Jirků

e-mail / bjirku@fdu.zcu.cz

doc. akad. mal. Vladimír Merta

e-mail / vmerta@fdu.zcu.cz

MgA. Mrg. Bedřich Kocman

e-mail / bkocman@fdu.zcu.cz

doc. Luděk Míšek

e-mail / lmisek@fdu.zcu.cz

Hana Hlaváčová

e-mail / hanullak@students.zcu.cz

BcA.Neumannová Anna

e-mail / aneumann@students.zcu.cz

 

Záznamy ze zasedání akademického senátu ke stažení:

Dokumenty

Řadit podle : Název | Datum | Staženo [ Vzestupně ]

Zápis z jednání AS FDULS 16. 4. 2019

- Volba nového tajemníka AS FDULS
- Rozpočet FDULS na rok 2019
- Různé

ápis z jednání AS FDULS 20. 3. 2019

- projednání materiálu sebehodnotící zprávy z oblasti umění.

Zápis z jednání AS FDULS 31. 10. 2018

- Hlasování o odvolání tajemnice AS FDULS
- Posouzení záměru o insti. akreditaci oblasti 31. Umění
- Schválení podmínek přijímacího řízení MgA. programů 2018/2019

Zápis z jednání předsednictva AS FDULS 17. 10. 2018

- odvolání tajemnice AS FDULS
 - Institucionální akreditace oblast 31. Umění
 - Podmínky přijímacího řízení MgA. 2018/2019
- Jmenování a odvolání členů disciplinární komise fakulty

Zápis z jednání pléna AS FDULS 18. 7. 2018

- Podmínky přijímacího řízení do bc. studia
- Plán realizace strategického záměru  rok 2018

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 28. 6. 2018

- Podmínky přijímacího řízení do BcA. 2019 / 2020
- Plán realizace strategického záměru Fakulty  2018
- Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 21. 5. 2018

1. rozpočtová pravidla FDULS
2. rozpočet FDULS
3. různé

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 16. 5. 2018

1.    rozpočtová pravidla FDULS
2.    rozpočet FDULS
3.    Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 25. 4. 2018

1.    změny délky studia na 4 roky bakalářského studia a 2 roky navazujícího magisterského studia
2.    změna názvu specializace Motion design na Interaktivní design.
3.    Různé

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 19. 4. 2018

1.    Změna délky studia na 4 roky bakalářského studia a 2 roky navazujícího magisterského studia.
2.    Změna názvu specializace Motion design na Interaktivní design.
3.    Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 26. 3. 2018

1.    Vytvoření pozice čtvrtého proděkana
a projednání jmenování Mgr. Arnošta Markse proděkanem pro tvůrčí činnost
2.    Různé

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 19. 3. 2018

Program jednání:
1.    Vytvoření pozice čtvrtého proděkana
a projednání jmenování Mgr. Arnošta Markse proděkanem pro tvůrčí činnost
2.    Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 21. 2. 2018

Program jednání:
1.    Volba členů předsednictva akademického senátu FDU LS
2.    Projednání anotací studijních programů připravených pro akreditaci
3.    Změna v obsazení umělecké rady fakulty
4.    Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 20. 9. 2017

Program jednání:
První volba kandidáta na děkana Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Zápis jednání předsdnictva AS FDULS 21. 9. 2017

Program jednání:
1.bod               stanovení termínu dalšího jednání pléna AS FDULS
2.bod              stanovení programu jednání dalšího zasedání pléna AS FDULS

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 1. 9. 2017

1.bod               vyjádření se případným námitkám proti platnosti kandidátních lístků
2.bod              určení termínu zasedání AS FDU LS na jehož programu bude 1.kolo 1. volby nového       děkana FDU LS

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 14. 8. 2017

1.     Kontrola správnosti nominačních lístků s návrhy kandidátů na děkana FDULS

Zápis z jednání pléna AS FDULS 14.7. 2017

1.     Obecné informace o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na FDULS
2.     Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 6. 6. 2017

1.     Vyhlášení voleb kandidátů na děkana
2.     Vyhlášení voleb do AS FDULS za studentskou část
3.     Volby zástupce za volební část studenti do předsednictva AS FDULS

Návrhy na kandidáty as FDU LS 2017

Seznam kandidátů pro doplňující volby AS FDU ZČU.

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FDULS

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FDULS do studentské části studijního programu Design

Zápis z jednání pléna AS FDULS 26. 4. 2017

1.     Rozpočet FDULS
2.     Uvolnění rozpočtové rezervy
3.     Plán realizace SZ FDULS na rok 2017
4.     Fakultní delegát do RVŠ
5.    Různé

Zápis z jednání AS FDULS 13. 12. 2016

Program jednání:
1.      hlasování o schválení dokumentu Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDU LS ZČU v Plzni pro akad. rok 2017/2018
2.      projednání jmenování proděkana pro oblast rozvoje, strategie a projektové činnosti

Zápis z jednání pléna AS FDULS konaného dne 27. 9. 2016

Program jednání:

1.      Schválení složení disciplinární komise FDULS pro období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018
2.      Různé

Zápis z jednání AS 14.7. 2016

1. projednání nového člena umělecké rady FDULS 2. projednání jmenování nového proděkana 3. hlasování o podmínkách přijetí do bc. studia ak. rok 2017/18 4. volba nového tajemníka/tajemnice AS FDULS

Zápis z jednání pléna AS FDULS konaného dne 10.5. 2016

Program jednání:

1.       Rozpočet FDULS pro rok 2016
2.       Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS konaného dne 23.2. 2016

1.       Změna jednacího řádu UR FDULS
2.       Rozpočtová pravidla FDULS od roku 2016
3.       DZ FDULS na období 2016-2020 a ADZ na rok 2016
4.       Volby do předsednictva AS FDU

Zápis z jednání AS konaného dne 3. 11. 2015

Program jednání:
1. Podmínky přijetí studentů do MgA. studia pro rok 2016/2017
2. Různé

Zápis z jednání předsednictva konaného dne 27. 10. 2015

Předsednictvo jednomyslně schválilo následující program jednání pléna:
1) Podmínky přijetí studentů do MgA. studia pro rok 2016/2017
2) Různé

Zápis z jednání předsednictva konaného dne 30. 9. 2015

Program jednání:
1) Vyhlášení termínu voleb do AS FDULS

Zápis z jednání AS FDU 9. 7. 2015

Program jednání:
1. rozpočet FDU pro rok 2015
2. výzva studentů ateliéru Intermédia k projednání budoucnosti ateliéru Intermédia
3. různé

Zápis z jednání AS FDU 28. 4. 2015

Program jednání:
1. Schválení podmínek přijetí do BcA. studia pro rok 2016/2017
2. různé

Zápis z jednání AS FDU dne 17. 3. 2015

Zápis z jednání AS FDU konaného dne 17. 3. 2015

Zápis z jednání AS FDU 25.11. 2014

Zápis z jednání AS FDU
konaného dne 25. 11. 2014

Zápis z 1. jednání Volební komise

Zápis z 1. jednání Volební komise v doplňujících volbách do AS FDU konaného dne 14.5. 2014

Zápis z jednání AS FDU 22.7.2014

Zápis z jednání AS FDU konaného dne 22.7. 2014

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E